УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ /БДН/


Избран на Общо събрание на БДН на 28.09.2019.
Проф. Емил Паскалев
Председател на БДН
Началник Клиника по нефрология и трансплантология, МБАЛ"Лозенец", София
тел.: 02 960 73 94
nephcl@abv.bg emilpaskalev@abv.bg
доц. д-р Александър Осиченко, д.м.
 Зам. председател на УС

Началник клиника по диализно лечение,
МБАЛ Токуда, Аджибадем Сити Клиник, София
тел: 0884933100, 02 4034300
alosichenko@abv.bg

Проф. Даниела Монова

Началник Първа Клиника по вътрешни болести,
Медицински институт на МВР
Проф. Райна Робева
ВМА,
гл. редактор на сп. "Нефрология, диализа и трансплантация",
тел.: 0887 538 579
rrobeva@yahoo.com
Проф. Димитричка Близнакова, дм
Директор на Медицински колеж – Варна
Доц. Велислава Димитрова Ръководител Катедра вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести,
СУ «Климент Охридски», МФ
Проф. Светла Стайкова, дмн

Ръководител клиника по нефрология и диализа при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна 
Д-р Димитър Георгиев Николов д.м.
 
Началник Клиника по нефрология, УМБАЛ "Св. Георги",  Пловдив
Д-р Димитър Русинов

Клиника по нефрология и диализа, 
СМБАЛ по детски болести