Име  Действителен член 2019 Действителен член 2020 Действителен член 2021 Действителен член 2022 Действителен
 член 2023
1 Александър Осиченко, доц. да да да да
2 Атанас Кондурджиев, доц.  да да да
3 Бисер Борисов, доц.  да да да да
4 Борис Богов, професор   да да да да
5 Боряна Делийска, професор    да да
6 Валентин Лазаров, доцент  да
7 Валентин Мушеков, доцент   да
8 Валентина Маджова,    професор да да да да
9 Васил Тодоров, професор  да да
10 Велислава Димитрова, доцент да да да
11 Даниела Монова, професор     да да да да
12 Димитричка Близнакова, проф. да да да да
13 Димитър Ненов, професор   да да
14 Димитър Николов , доцент   да да да
15 Димитър Русинов, доцент      да
16 Дияна Йонова, професор да
17 Едуард Тилкиян, доцент   да да да
18 Емил Кумчев, проф. да да
19 Емилия Костадинова Стамболова, доц. да да
20 Евгений Възелов, професор  да да
21 Емил Паскалев, професор  да да да да да
22 Илия Димитров  Попов, проф. да да да да
23 Мила Любомирова,  доцент да да ДА ДА
24 Мария Гайдарова, доц. да да да
25 Милена Николова, доц.   да да да   
26 Ненчо Ненчев, доцeнт да
27 Полина Митева, доц. да да
28 Райна Робева, професор   да да да
29 Реджина Джераси, доцент   да да да да
30 Румяна Кръстева, доцент   да да
31 Светла Стайкова, проф. да да да да
32 Стефан Кривошиев, доцент  да да да
33 Адриан Николов да да да
34 Адриана Лавчева, д-р да
35 Адриана Стойчева, д-р да да да
36 Айсун Юмерова да
37 Айше Шерифова да
38 Албена Василева, д-р да да да да да
39 Албена Ангелова, д-р да
40 Алдин Начков, д-р да да
41 Александра Ставрева да
42 Александрина Нейчева Михова да да
43 Александър Петров да да да
44 Александър Пейчев да
45 Александър Радославов Кирилов да
46 Александър Георгиев Попов да
47 Анатолий Башев, д-р да
48 Ангелина Ангелова, д-р   да
49 Ангелина Шулева, д-р да да да да
50 Андрей Илиев, д-р     да да да
51 Анелия красимирова Асенова, д-р да да да да
52 Анелия Чеморитани да да
53 Анета Бонева, д-р да да да да да
54 Анета Диамандиева, д-р да
55 Анка Тилова, д-р да да да да да
56 Анна Костадинова, д-р да да да
57 Анна-Мария Делчева да
58 Антоанета Вичева Тонева, д-р да да да
59 Антонина Атанасова, д-р да
60 Анушка Рапонджиева, д-р     да да да
61 Арис Хадзипантелис да да
62 Асен Каменов, д-р да да
63 Атанаска Джалъзова да да
64 Биляна  Димитрова Василева, д-р да да
65 Бисерка Димитрова, д-р     да
66 Бисерка Венкова Петкова, д-р        да
67 Бони Шаров да
68 Божидар Вергов да да
69 Борелли Златков, д-р   да да
70 Боряна Спасова, д-р да
71 Боряна Иванова да
72 Боян Детелинов Киров да да да да
73 Боян Петков да да
74 Валентин Свиленов Найденов да да да
75 Валентина Василева Генчева, д-р  да да
76 Валентина Атанасова да да
77 Валентина Ст. Чакърова да да
78 Валери Цеков, д-р да да
79 Ваня Тодоров, д-р да
80 Ваня Динкова Динева, д-р да
81 Васил  Чолаков , д-р      да да да
82 Васил Василев, д-р   да да да
83 Василена Йорданова да да да да да
84 Венеция Боцова, д-р да да
85 Венцислав Шурлиев,  д-р   да да да
86 Весела Станева, д-р да да да
87 Веселин Тошев Христозов, д-р   да
88 Веселина Николаева Самарджиева да
89 Веселина Латева да да да да
90 Виолета Желева да да
91 Виктория Уадие Салех да
92 Виктория Г. Коцева да да
93 Виктория Маринова да
94 Вирджиния Джонева да
95 Владимир Панайотов, д-р  да да да
96 Владимир Попилиев,       д-р    да
97 Владислава Миленова Тодорова, д-р да
98 Вяра Церовска , д-р    да да да да
99 Галина Димитрова да да
100 Галя Спасова Златанова - Рашкова да да
101 Георги Георгиев да
102 Георги Димитров Николов да да да
103 Георги Иванов, д-р да
104 Георги Цочев, д-р да да да да
105 Гергана Василева Тодорова да да
106 Гергана Гинова - Нончева да да да да
107 Грета Бозова да
108 Грета Данкова да
109 Грета Михнева Кирилова да да
110 Даниела Илчева да да да да
111 Даниела Костадинова, д-р   да да да
112 Даниела Маринова Арабаджиева да да да
113 Даниела Петрова, д-р   да да да
114 Дарина Дамянова да Да
115 Дениз Ахмед да да да да
116 Дениса Здравкова Сиракова-Генова да да да
117 Деница Николова да
118 Диана Атанасова Трифонова да да да
119 Диана Василева, д-р   да да да да
120 Диляна Николова да да
121 Диян Генов, д-р да да да
122 Диана Ненова, д-р да да
123 Дияна Албелтажи, д-р да
124 Добромира Игнатова, д-р   да да да
125 Донка Иванова, д-р да да
126 Дора Чаталбашева, д-р да
127 Дориана Ванева Димитрова да да да
128 Евелина Богданова Косева да да да
129 Екатерина Величкова, д-р     да да да да
130 Екатерина Манджукова, д-р   да да да
131 Елена Аврамова, д-р     да
132 Елена Маринова, д-р     да
133 Елена Николова да
134 Елена Кондурджиева, д-р да да да
135 Елена Милошова да
136 Елена Младенова да
137 Елизабет Артинян да да
138 Елица Захариева да
139 Елка Козарова , д-р      да да да да
140 Емил Димчев, д-р да да да
141 Емил Шимбов, д-р    да да
142 Емилия Кашерова - Иванова да
143 Емилия Йорданова, д-р     да да да
144 Емилия Манова, д-р да да да да да
145 Емилия Найденова, д-р    да да
146 Емилия Стоянова, д-р да да
147 Ерджан  Ахмед , д-р   да да да
148 Есин Якубова да да
149 Жан Филипов, д-р   да да да
150 Живка Шевкенова, д-р       да да
151 Здравко Русев Стоянов да
152 Зейра Халил да
153 Златина Миринчева, д-р    да да да да да
154 Зорница Драгозова да да да да да
155 Зорница Генчева да да да
156 Ива Ангелова да
157 Ива Костадинова да да да
158 Ива Красимирова Георгиева да
159 Иван Мухчиев да да
160 Ивайло Средков да да
161 Иван Вълчанов, д-р       да
162 Иван Георгиев, д-р да
163 Иван Харизанов, д-р да да да
164 Ивана Калинова да
165 Иванка Йотовска, д-р да да
166 Ивелина Дудренова да да
167 Ивелина Диметрова Кусарова, д-р да да да
168 Ивелина Маринова, д-р да да да да
169 Ивелина Методиева, д-р да
170 Игор Николов, д-р да да
170 Инна Филипова, д-р   да да да да
171 Ирена Асенова, д-р     да да
172 Ирена Димитрова да
173 Ирина Здравкова, д-р да да да
174 Ирина Александрова Каташинска да да
175 Искра Калудина, д-р   да
176 Искуи Ерканян, д-р   да
177 Йоанна Ивелинова Гюзелева да
178 Йоанна Лилянова да
179 Йовка Първанова, д-р     да да да
180 Йордан Влахов, д-р да
181 Йордан Кирилов Латинов да ДА да
182 Йохан Миков да да
183 Калина Стефанова Алексиева да
184 Калоян Радев да да
185 Кенан Байрами да да
186 Кирил Анадолийски, д-р     да да
187 Кирил Желязков да да
188 Клавдия Николова Попниколова, д-р да
189 Константин Петков, д-р да да да да
190 Костадин Стефанов да
191 Красимира Атанасова Ашикова, д-р   да да да да
192 Красимира Великова да
193 Кристина Венцеславова Кирова да
194 Крум Златарев да
195 Лазар Гарев  , д-р   да да да
196 Лена Савова Христова-Заекова, д-р   да да да
197 Лидия Абаджиева-Кожухарова, д-р да да
198 Лидия Предарска, д-р да
199 Лилия Гарева, д-р да
200 Лилия Стоянова, д-р да да да да
201 Лиляна Трифонова, д-р да
202 Лорис Мануелян  , д-р   да да да да
203 Луиза Христова, д-р да да да
204 Лъчезар Арабаджиев, д-р да да да
205 Магдалена Близнакова да да
206 Майда Мемедовска, д-р   да да
207 Маргарита Додова да
208 Маргарита Велкова , д-р    да
209 Маргарита Петрова, д-р да да да
300 Мариам Асадпур да
301 Мариан Йорданов михайлов, д-р да да
302 Мариана Вълкова, д-р да да да
303 Мариана Григорова, д-р да да да
304 Мариана Манеска да
305 Мариана Петкова да
306 Марина Николаева Вайсилова да да
307 Маринка Атанасова да
308 Мария Бойчева-Георгиева, д-р да да да да
309 Мария Вретенарска   да да
310 Мария Енчева да да
311 Мария Христова, д-р да да
312 Мария Митева да
313 Мария Неделчева, д-р       да да да да
314 Мария Хринчева , д-р   да да да
315 Мариян Стефанов да да
316 Марта Киселинчева Ортова, д-р  да да да
317 Мартин Лубих да
318 Мартин Милкински да да
320 Мартин Терзиев да да
321 Майа Петрова, д-р да да да
322 Мая Стоянова да
323 Мила Хаджиева, д-р      да
324 Милен Минчев да да да да
325 Милена  Янкова Стоименова, д-р       да да
326 Милена Арнаудова, д-р     да да да
327
328 Мирослава Бенкова, д-р да да да
329 Мирослава Милчева, д-р     да
330 Митко Хаджиев да
331 Михаела Попова да да
332 Нафизе Джинюсеинова да
333 Надя Огнянова Велкова да да да
334 Невена Бранимирова Гергинова, д-р да да
335 Нели Димитрова Ангелова да да да да да
336 Нели Иванова Маркова да
337 Нели Колева, д-р да да да
338 Нели Харизанова да да
339 Нели Попова, д-р да да
340 Никола Тодоров , д-р   да
341 Николай Гарев да да
342 Николай Гечев да
343 Николай Калъпов, д-р    да да
344 Николай Руменов Димов да да да да
345 Николай Хубанов, д-р да да
346 Николета Балабанова - Кондева да да да
347 Николинка Баранска  , д-р   да да да
348 Нурсел Шинаси Вели, д-р да
349 Павлина Паунова, д-р     ДА да
350 Панайот Диманов, д-р ДА да
351 Пани Блецова ДА ДА ДА
352 Пенка Ангелова, д-р да да
353 Пенка Банева да да
354 Петър Бориславов Мегеров да да да да да
355 Петър Божинов, д-р да да да
356 Петър  Пламенов Петров, д-р да да да
357 Петър Стефанов, д-р  да да да да
358 Петя Бъзева-Войташ, д-р   да да да
359 Петя Купенова, д-р   да да
360 Петя Петкова Маркова, д-р да
361 Петя Николова Петрова- Обретенова да
362 Лилия Обретенова да
363 Петя Страхилова, д-р   да
364 Пламен Мартев, д-р да да да да
365 Пламен Илиев да да
366 Пламен Първанов
367 Пламен Станев да да да да
368 Пламенка Ганкова, д-р да да
369 Радка Тодорова Гергизова да да
370 Радина Георгиева Николова- Гарева да да
371 Радина Николова да да да
372 Радостин Милев да да
373 Ралица Григорова да да
374 Ренета Койчева, д-р да да да да
375 Рени Михайлова да да
376 Росица  Димитрова Миткова  , д-р да
377 Росица Робова да да да да
378 Румина Пламенова Колева да да
379 Румен Филев, д-р да
380 Румен Христов да да
381 Румена Чакърова, д-р да
382 Светла Илиева, д-р да да да да
383 Светла Йорданова Стамова, д-р да
384 Светлана Браянова, д-р да да да
385 Светлана Маринова, д-р да
386 Севдалина Минкова, д-р да
387 Севдалина Свиленова Армянова да да
388 Севдалина Цветкова Вълчанова да
389 Севелина Славчева да
390 Сийка Балабанова, д-р
391 Силвия Саваджиян, д-р да да
392 Силвия Статкова, д-р да да
393 Силвия Стефанова Стоянова, д-р да
394 Симона Иванова Кузманова, д-р да
395 Симона Димитрова Керезиева да да
396 Синем Ведат да
397 Сияна Вълова да да да
398 Снежана Атанасова да
399 Снежана Йоханова, д-р да да да
400 Снежана Митева Митева да да да
401 Снежина Маджарска да
402 Соня Арабаджийска да
403 Станислав Михайлов Стефанов, д-р   да
404 Станислава Н. Пенова да
405 Станислава Илиева  , д-р да да
406 Станка Лалева Шайлекова, д-р да да
407 Стела Петрова Панчева да
408 Стела Павлова Линкова да
409 Стефан Илчев да да да да
410 Стефан Шиваров, д-р да
411 Стефка Костаянева да да
412 Стефани Данаилова да
413 Стойчо Михайлов , д-р  да да да да
414 Стоян Личев  , д-р да
415 Стоянка Димова-Вапцарова, д-р да да да
416 Таня Кирилова Василева да да да да
417 Таня Костадинова, д-р да да да
418 Таня Методиева, д-р да
419 Таня Руменова Цочева да
420 Таня Янева, д-р да
421 Татяна Колева да да
422 Татяна Цанова да да
423 Теменуга Тихолова  да да да да
424 Теодор Кускунов да
425 Теодор Найденов да
426 Теодора Йорданова Попова-специализант да да
427 Теодора Янакиева да
428 Тодор Бакарджиев, д-р да
429 Тодор Бобев, д-р да
430 Тоска Аргирова да да да
431 Филка Игнатиева да да да да да
432 Хартюн Аведисян, д-р  да
433 Христина Пламенова Георгиева да да да
434 Христинка Красимирова Борисова, д-р да да
435 Християна Русева да да
436 Хулия Алиш Камбер, д-р да
437 Цветана Тодорова, д-р да
438 Цветанка Първанова, д-р да да
439 Цветелина Вутова, д-р да
439 Цветелина Ефтимова , д-р да да да
440 Цветелина Георгиева Чардакова да да да
441 Цветозар Стоянов, д-р да
442 Шефкет Шефки- анестезиолог да
443 Юлия Дмитриева Пенева да
444 Юлия Кърмаджиева, д-р да
445 Юлияна Дончева да да да
446 Юлиета Миткова Проданова да
447 Яна Седянкова-Карабаджакова да да да
448 Яна Димиева да да
449 Яна Иванова, д-р да да
450 Яна Найденова, д-р да
451 Янита Кабадиева да да да
452 Янка Добрева Христова, д-р да да да да
453 Янка Коларска, д-р да
454 Янка Костадинова Драгоманска - Йорданова да да
455 Ясемин Метинова Чакърова да да