Име  Действителен член 2019 Действителен член 2020 Действителен член 2021 Действителен член 2022
1 Александър Осиченко, доц. да да да
2 Александър Стоянов, доц.
3 Атанас Кондурджиев, доц.  да да да
4 Бисер Борисов, доц.  да да да
5 Борис Богов, професор   да да да
6 Боряна Делийска, професор    да да
7 Валентин Икономов, проф.
8 Валентин Лазаров, доцент  да
9 Валентин Мушеков, доцент   да
10 Валентина Маджова,    професор да да да
11 Васил Тодоров, професор  да
12 Велислава Димитрова, доцент да да да
13 Даниела Монова, професор     да да да
14 Димитричка Близнакова, проф. да да да
15 Димитър Ненов, професор   да да
16 Димитър Николов , доцент   да
17 Димитър Русинов, доцент      да
18 Дияна Йонова, професор да
19 Добрин Мушмов, доцент
20 Добрин Паскалев, доцент 
21 Едуард Тилкиян, доцент   да да
22 Емил Кумчев, проф. да да
23 Емилия Костадинова Стамболова, доц. да да
24 Евгений Възелов, професор  да да
25 Емил Паскалев, професор  да да да да
26 Илия Димитров  Попов, проф. да да да
27 Кирил Ненов, доцент    
28 Мила Любомирова,  доцент да да ДА ДА
29 Мария Гайдарова, доц. да да
30 Ненчо Ненчев, доцeнт да
31 Пенчо Симеонов, доцент  
32 Пламен Йовчевски, доцент
33 Полина Митева, доц. да да
34 Райна Робева, професор   да да
35 Реджина Джераси, доцент   да да да да
36 Росица Зорчева , доц.
37 Румяна Кръстева, доцент   да
38 Светла Стайкова, проф. да да да
39 Стефан Кривошиев, доцент  да да
40 Христо Сапунджиев, доц.
41 Адриан Николов да да
42 Адриана Лавчева, д-р да
43 Адриана Стойчева, д-р да да да
44 Айлен Мехмед
45 Айлин Сабри
46 Айсун Юмерова да
47 Айше Шерифова да
48 Албена Василева, д-р да да да да
49 Албена Ангелова, д-р да
50 Алдин Начков, д-р да
51 Александър Петров да да да
52 Александър Пейчев да
53 Александър Радославов Кирилов да
54 Александър Георгиев Попов да
55 Анатолий Башев, д-р да
56 Ангелина Ангелова, д-р   да
57 Ангелина Шулева, д-р да да да
58 Андрей Атанасов Забунов
59 Андрей Илиев, д-р     да да да
60 Анелия красимирова Асенова, д-р да да да
61 Анелия Чеморитани да
62 Анета Бонева, д-р да да да да
63 Анета Минчева, д-р  
Анета Диамандиева, д-р да
64 Анка Льолева, д-р
65 Анка Тилова, д-р да да да да
66 Анна Костадинова, д-р да да да
67 Анна Котева, д-р
68 Анна-Мария Делчева да
69 Антоанета Вичева Тонева-Желязкова, д-р да да
70 Антонина Атанасова, д-р да
71 Анушка Рапонджиева, д-р     да да
72 Арис Хадзипантелис да да
73 Асен Каменов, д-р да
74 Атанаска Джалъзова да
75 Атанаска Венелинова, д-р
76 Биляна  Димитрова Василева, д-р да
77 Бисерка Димитрова, д-р     да
78 Бисерка Венкова Петкова, д-р       
79 Благо Благов, д-р   
80 Благовеста Доробанова, д-р    
81 Бони Шаров да
82 Божидар Вергов да
83 Борелли Златков, д-р   да да
84 Боряна Аргирова, д-р  
85 Боряна Иванавя да
86 Боряна Спасова, д-р
87 Боряна Методиева Атанасова
88 Боян Детелинов Киров да да да
89 Боян Петков да
90 Валентин Свиленов Найденов да да да
91 Валентина Василева Генчева, д-р  да да
92 Валентина Атанасова да да
93 Валентина Ст. Чакърова да да
94 Валери Танков Илиев
95 Валери Симеонов, д-р  
96 Валери Христов, д-р  
97 Валери Цеков, д-р да да
98 Валерия Спасова, д-р
99 Валя Тренева
100 Ваня Динкова Динева, д-р да
101 Васил  Чолаков , д-р      да да да
102 Васил Василев, д-р   да
103 Васил Бояджиев, д-р
104 Василена Йорданова да да да да
105 Василка Йорданова Божкова
106 Величка Донева
107 Величка Стоянова, д-р  
108 Венета Стайкова, д-р       
109 Венеция Боцова, д-р да
110 Венка Йорданова Цанкова
111 Венцислав Шурлиев,  д-р   да да
112 Вера Стаменова, д-р
113 Вероника Аладжова
114 Вероника Андреева да
115 Весела Станева, д-р да да
116 Веселин Ненов, д-р    
117 Веселин Тошев Христозов, д-р   да
118 Велимир Папазов
119 Веселина Латева да да
120 Виолета Кирилова Дукова, д-р
121 Виолета  Цветкова Николова
122 Виолета Желева да да
123 Виктория Уадие Салех да
124 Виктория Г. Коцева да
125 Виктория Маринова
126 Вирджиния Джонева да
127 Владимир Панайотов, д-р  да да да
128 Владимир Попилиев,       д-р    да
129 Владислава Миленова Тодорова, д-р да
130 Вяра Церовска , д-р    да да да
131 Галина Димитрова да
132 Галя Спасова Златанова - Рашкова да да
133 Ганка Младенова
134 Георги Димитров Николов да да
135 Георги Иванов, д-р да
136 Георги Цочев, д-р да да
137 Гергана Василева Тодорова да
138 Гергана Гинова - Нончева да да да
139 Грета Бозова да
140 Грета Данкова да
141 Грета Михнева Кирилова да да
142 Д. Маринов
143 Данаил Попов, д-р  
144 Даниела Иванова
145 Даниела Илчева да да
146 Даниела Костадинова, д-р   да да да
147 Даниела маркова
148 Даниела Маринова Арабаджиева да да да
149 Даниела Петрова, д-р   да да
150 Даниела Прокопова
151 Дарина Дамянова да
152 Дениз Ахмед да да да
153 Дениса Здравкова Сиракова-Генова да да да
154 Диана Атанасова Трифонова да да
155 Диана Василева, д-р   да да
156 Диляна Николова да да
157 Димитрина Маринова
158 Димитриус василиу
159 Димитър Недялков Менчев
160 Диян Генов, д-р да да
161 Дияна Екова, д-р  
162 Диана Ненова, д-р да
163 Дияна Албелтажи, д-р да
164 Добромир Досев, д-р    
165 Добромира Игнатова, д-р   да да да
166 Донка Иванова, д-р да
167 Дора Чаталбашева, д-р да
168 Дориана Ванева Димитрова да да да
169 Дочка Цекова, д-р   
170 Драгомир Христов Драгнев, д-р
171 Ева Шишманова
172 Евелина Богданова Косева да да да
173 Евгений Стаменов, д-р       
174 Евгения Пенева, д-р
175 Евгения Цолова
176 Екатерина Величкова, д-р     да да да да
177 Екатерина Манджукова, д-р   да да
178 Елена Аврамова, д-р    
179 Елена Маринова, д-р     да
180 Елена Николова да
181 Елена Кондурджиева, д-р да да
182 Елена Милошова да
183 Елена Младенова да
184 Елизабет Артинян да
185 Елия Ахмед
186 Елица Захариева да
187 Елка Козарова , д-р      да да
188 Емил Димчев, д-р да да
189 Емил Шимбов, д-р    да да
190 Емилия Кашерова - Иванова да
191 Емилия Йорданова, д-р     да да да
192 Емилия валентинова Борисова-Христова
193 Емилия Манова, д-р да да да да
194 Емилия Найденова, д-р    да
195 Емилия Стоянова, д-р да
196 Емилия Тафкова
197 Ерджан  Ахмед , д-р   да да
198 Есин Якубова да
199 Етел Капон  , д-р  
200 Жан Филипов, д-р   да да
201 Живка Шевкенова, д-р       да да
202 Звездан Гацев, д-р    
203 Златина Миринчева, д-р    да да да да
204 Зорница Драгозова да да да да
205 Зорница Генчева да да да
206 Ива Ангелова да
207 Ива Красимирова Георгиева да
208 Ивайло Балакев, д-р
209 Иван Мухчиев да
210 Ивайло Маринов
211 Ивайло Средков да да
212 Иван Вълчанов, д-р       да
213 Иван Георгиев, д-р да
214 Иван Дадов
215 Иван Тодоров, д-р  
216 Иван Трендафилов, д-р
217 Иван Харизанов, д-р да да да
218 Ивана Калинова да
219 Иванка Драганова  Данева, д-р
220 Иванка Йотовска, д-р да да
221 Иванка Христова нинова
222 Ивелина Дудренова да
223 Ивелина Николова
224 Ивелина Диметрова Кусарова, д-р да да
225 Ивелина Маринова, д-р да да да
226 Ивелина Методиева, д-р да
227 Илиана Борисова, д-р    
228 Илиана Теодорова, д-р    
229 Илко Маринов, д-р
230 Ина Николаева Георгиева, д-р
231 Инна Филипова, д-р   да да да
232 Ирена Асенова, д-р     да да
233 Ирена Димитрова да
234 Ирина Здравкова, д-р да да
235 Ирина Александрова Каташинска да да
236 Ирина Михаел, д-р
237 Искра Калудина, д-р   да
238 Искуи Ерканян, д-р  
239 Иси Стоянова
240 Йоанна Ивелинова Гюзелева да
241 Йоанна Лилянова
242 Йовка Първанова, д-р     да да
243 Йордан Кирилов Латинов да ДА
244 Йорданка Г. Величкова
245 Йорданка любомирова Иванова
246 Йорданка Михайлова, д-р
247 Калина Стефанова Алексиева да
248 Калоян Радев да да
249 Камелия Петрова Керкелова, д-р  
250 Кенан Байрами да
251 Кирил Анадолийски, д-р     да да
252 Кирил Желязков да да
253 Кирилка Кирилова, д-р
254 Клавдия Николова Попниколова, д-р да
255 Константин Петков, д-р да да да
256 Костадин Стефанов да
257 Костадинка Игнатова  , д-р  
258 Костадинка Калибацева  , д-р  
259 Красен Василев Венков
260 Красимир Иванов  Петков, д-р  
261 Красимира Атанасова Ашикова, д-р   да да да
262 Крум Златарев да
263 Лазар Гарев  , д-р   да да
264 Лена Савова Христова-Заекова, д-р   да да да
265 Лидия Абаджиева-Кожухарова, д-р да
266 Лидия Предарска, д-р да
267 Лилия Гарева, д-р да
268 Лилия Стоянова, д-р да да да
269 Лиляна Трифонова, д-р да
270 Лиляна Камбова , д-р   
271 Лора Драмалиева, д-р
272 Лорис Мануелян  , д-р   да да да
273 Луиза Христова, д-р да да
274 Лъчезар Арабаджиев, д-р да да
275 Любен Янков, д-р
276 Людмил Димитров Спасов , д-р  
277 Людмил Савов  
278 М. Тодорова
279 Магдалена Близнакова да
280 Майда Мемедовска, д-р   да
281 Манолов
282 Маргарита Додова да
283 Маргарита Велкова , д-р   
284 Маргарита Петрова, д-р да да да
285 Мариам Асадпур да
286 Мариан Йорданов михайлов, д-р да
287 Мариана Вълкова, д-р да да да
288 Мариана Георгиева Михайлова
289 Мариана Григорова, д-р да да
290 Мариана Драгиева
291 Марина Николаева Вайсилова да
292 Маринка Атанасова да
293 Мария Бойчева-Георгиева, д-р да да да
294 Мария Вретенарска   да
295 Мария Енчева да
296 Мария Христова, д-р да
297 Мария Гичева , д-р   
298 Мария Караиванова, д-р
299 Мария Митева да
300 Мария Неделчева, д-р       да да да да
301 Мария Николова - Димитрова, д-р
302 Мария Стоянова, д-р    
303 Мария Хринчева , д-р   да
304 Мариян Стефанов да да
305 Марияна Александрова /Драгиева/, д-р
306 Марта Киселинчева Ортова, д-р  да да да
307 Мартин Милкински да
308 Мартин Терзиев да
309 Мартин Лубих
310 Маруся Лилова, д-р    
311 Майа Петрова, д-р да
312 Мая Стоянова да
313 Мила Хаджиева, д-р      да
314 Милен Минчев да да да
315 Милена  Янкова Стоименова, д-р       да да
316 Милена Арнаудова, д-р     да да да
317 Милена Николова    да да
318 Милчо Дочев Керински
319 Мими Христова Найденова
320 Мира Генчева
321 Мирослав Цветанов Марков
322 Мирослава Бенкова, д-р да да да
323 Мирослава Милчева, д-р     да
324 Мирослава Станчева, д-р
325 Митко Георгиев,  д-р 
326 Михаела Попова да
327 Михаил Горанов, д-р   
328 Михаил Димитров, д-р
329 Моника Иванова
330 Н. Николова
331 Нафизе Джинюсеинова да
332 Надежда Рангелова Георгиева, д-р
333 Надежда Желева, д-р      
334 Надя Огнянова Велкова да да да
335 Невена Бранимирова Гергинова, д-р да да
336 Недялка Добрева, д-р    
337 Незабравка Гърдева Ангелова
338 Нели Димитрова Ангелова да да да да
339 Нели Иванова Маркова да
340 Нели Колева, д-р да да
341 Нели Харизанова да
342 Нели Попова, д-р да
343 Никола Тодоров , д-р   да
344 Николай Гарев да
345 Николай Гечев да
346 Николай Калъпов, д-р    да да
347 Николай Руменов Димов да да
348 Николин Касев
349 Николай Гърков
350 Николай Лазов
351 Николай Тодоров  , д-р  
352 Николай Хубанов, д-р да да
353 Николета Балабанова - Кондева да да
354 Николета Божикова
355 Николинка Баранска  , д-р   да да да
356 Николинка Русанова Хитова-Маринова
357 Нина Делчева, д-р
358 Нурсел Шинаси Вели, д-р да
359 Павел Ангелов , д-р  
360 Павел Кередчиев
361 Павлина Кондакова, д-р 
362 Павлина Паунова, д-р     ДА
363 Панайот Диманов, д-р ДА да
364 Пани Блецова ДА ДА ДА
365 Панчо Ставрев, д-р        
366 Пенка Атанасова да
367 Пенка Банева да
368 Петра Хронева, д-р
369 Петър Бориславов Мегеров да да да да
370 Петър Божинов, д-р да да
371 Петър Петров, д-р да да
372 Петър Стефанов, д-р  да да да
373 Петър Шиков, д-р   
374 Петя Бъзева-Войташ, д-р   да да
375 Петя Войкова, д-р    
376 Петя Купенова, д-р   да
377 Петя Петкова Маркова, д-р
378 Петя Николова Петрова- Обретенова да
379 Лилия Обретенова-студент да
380 Петя Страхилова, д-р   да
381 Пламен Мартев, д-р да да
382 Пламен Илиев да
383 Пламен Първанов
384 Пламен Станев да да да
385 Пламена Шолева
386 Пламенка Ганкова, д-р да да
387 Радка Тодорова Гергизова да
388 Радка Карагьозова, д-р  
389 Радина Георгиева Николова- Гарева да да
390 Радосвета Радева, д-р
391 Радостин Милев да
392 Рангел Рангелов , д-р 
393 Ренета Койчева, д-р да да да
394 Рени Михайлова-Великова да
395 Росен Недялков Илиев, д-р
396 Росен ЦВЕТАНОВ, д-р
397 Росица Димитрова
398 Росица  Димитрова Миткова  , д-р да
399 Росица Робова да да
400 Румен Желязков, д-р
401 Румен Йовински, д-р
402 Румина Пламенова Колева да да
403 Румен Христов да
404 Румена Чакърова, д-р да
405 Румяна Бонева, д-р 
406 Русанка Данева
407 Сашо Дерменджиев, д-р  
408 Светла Атанасова, д-р  
409 Светла Илиева, д-р да да да
410 Светла Йорданова Стамова, д-р да
411 Светла Тодорова Сакаджийска
412 Светлана Богоева, д-р
413 Светлана Браянова, д-р да да да
414 Светлана Маринова, д-р да
415 Светлана Славова, д-р
416 Светлозар Чалъмов
417 Светослав Попов
418 Свилен Андонов, д-р   
419 Свилен Симеонов Симеонов, д-р
420 Севдалина минкова
421 Севдалина Свиленова Армянова да да
422 Севдалина Цветкова Вълчанова да
423 Сийка Балабанова, д-р
424 Силвия Саваджиян, д-р да да
425 Силвия Статкова, д-р да да
426 Силвия Стефанова Стоянова, д-р да
427 Симеон Антонов, д-р  
428 Симона Димитрова Керезиева да да
429 Синем Ведат да
430 Сияна Вълова да
431 Славка Бояджиева
432 Снежана Ганева
433 Снежина Денчева, д-р
434 Снежана Атанасова
435 Снежана Йоханова, д-р да да
436 Снежана Митева Митева да да да
437 Снежина Маджарска да
438 Соня Арабаджийска да
439 Спасимира Николова Пенова
440 Станислав Михайлов Стефанов, д-р   да
441 Станислава Илиева  , д-р да да
442 Станка Лалева Шайлекова, д-р да
443 Стела Петрова Панчева да
444 Стела Павлова Линкова
445 Стефан Илчев да да да
446 Стефан Кючуков
447 Стефан Пенчев Арабаджиев 
448 Стефан Пенчев Василев, д-р   
449 Стефка Костаянева да
450 Стефка Пандева
451 Стойчо Михайлов , д-р  да да да
452 Стоян Личев  , д-р да
453 Стоянка Димова-Вапцарова, д-р да да да
454 Танчо Стоянов
455 Таня Кирилова Василева да да
456 Таня Костадинова, д-р да да да
457 Таня Методиева, д-р да
458 Таня Руменова Цочева да
459 Таня Янева, д-р да
460 Татяна Колева да
461 Татяна Цанова да
462 Теменуга Тихолова  да да да
463 Теодор  Георгиев Атанасов-специализант
464 Теодор Найденов да
465 Теодора Йорданова Илиева
466 Теодора Йорданова Попова-специализант да да
467 Теодора Янакиева да
468 Тодор Бакарджиев, д-р да
469 Тодор Бобев, д-р да
470 Тонка Лисичкова, д-р
471 Тоска Аргирова да да
472 Тотьо Йовчев
473 Фатма Мурад Кисьо, д-р
474 Фердане Рушидова
475 Филка Игнатиева да да да
476 Хартюн Аведисян, д-р 
477 Хриска Пантева , д-р   
478 Христина Колева Колева, д-р
479 Христина Николаева Градева - Илиева
480 Христина Пламенова Георгиева да да
481 Христинка Красимирова Борисова, д-р да
482 Христо Лазаров , д-р 
483 Христо Шиваров, д-р
484 Цветана Тодорова, д-р да
485 Цветанка Първанова, д-р да да
486 Цветелин Спасов Попов
487 Цветелина Вутова, д-р да
488 Цветелина Ефтимова , д-р да да
489 Цветелина Георгиева Чардакова да да да
490 Цветозар Стоянов, д-р да
491 Чавдар Миланов, д-р
492 Шефкет Шефки- анестезиолог да
493 Юлия Дмитриева Пенева да
494 Юлиян Атанасов Начев, д-р
495 Юлияна Дончева да да
496 Юлиета Миткова Проданова да
497 Яна Седянкова-Карабаджакова да да да
498 Яна Димиева да
499 Яна Иванова, д-р да
500 Яна Найденова, д-р да
501 Янита Кабадиева да да да
502 Янка Георгиева, д-р
503 Янка Добрева Христова, д-р да да да
504 Янка Коларска, д-р да
505 Янка Костадинова Драгоманска - Йорданова да
506 Янка Накова Карагьозова
507 Ясемин Метинова Чакърова да да