Име  Действителен член 2019 Действителен член 2020 Действителен член 2021 Действителен член 2022
1 Александър Осиченко, доц. да да да
2 Атанас Кондурджиев, доц.  да да да
3 Бисер Борисов, доц.  да да да
4 Борис Богов, професор   да да да да
5 Боряна Делийска, професор    да да
6 Валентин Лазаров, доцент  да
7 Валентин Мушеков, доцент   да
8 Валентина Маджова,    професор да да да
9 Васил Тодоров, професор  да да
10 Велислава Димитрова, доцент да да да
11 Даниела Монова, професор     да да да
12 Димитричка Близнакова, проф. да да да
13 Димитър Ненов, професор   да да
14 Димитър Николов , доцент   да да
15 Димитър Русинов, доцент      да
16 Дияна Йонова, професор да
17 Едуард Тилкиян, доцент   да да
18 Емил Кумчев, проф. да да
19 Емилия Костадинова Стамболова, доц. да да
20 Евгений Възелов, професор  да да
21 Емил Паскалев, професор  да да да да
22 Илия Димитров  Попов, проф. да да да
23 Мила Любомирова,  доцент да да ДА ДА
24 Мария Гайдарова, доц. да да да
25 Ненчо Ненчев, доцeнт да
26 Полина Митева, доц. да да
27 Райна Робева, професор   да да
28 Реджина Джераси, доцент   да да да да
29 Румяна Кръстева, доцент   да да
30 Светла Стайкова, проф. да да да
31 Стефан Кривошиев, доцент  да да
32 Адриан Николов да да да
33 Адриана Лавчева, д-р да
34 Адриана Стойчева, д-р да да да
35 Айсун Юмерова да
36 Айше Шерифова да
37 Албена Василева, д-р да да да да
38 Албена Ангелова, д-р да
39 Алдин Начков, д-р да да
40 Александрина Нейчева Михова да
41 Александър Петров да да да
42 Александър Пейчев да
43 Александър Радославов Кирилов да
44 Александър Георгиев Попов да
45 Анатолий Башев, д-р да
46 Ангелина Ангелова, д-р   да
47 Ангелина Шулева, д-р да да да да
48 Андрей Илиев, д-р     да да да
49 Анелия красимирова Асенова, д-р да да да
50 Анелия Чеморитани да да
51 Анета Бонева, д-р да да да да
52 Анета Диамандиева, д-р да
53 Анка Тилова, д-р да да да да
54 Анна Костадинова, д-р да да да
55 Анна-Мария Делчева да
56 Антоанета Вичева Тонева-Желязкова, д-р да да
57 Антонина Атанасова, д-р да
58 Анушка Рапонджиева, д-р     да да да
59 Арис Хадзипантелис да да
60 Асен Каменов, д-р да да
61 Атанаска Джалъзова да
62 Биляна  Димитрова Василева, д-р да да
63 Бисерка Димитрова, д-р     да
64 Бисерка Венкова Петкова, д-р        да
65 Бони Шаров да
66 Божидар Вергов да
67 Борелли Златков, д-р   да да
68 Боряна Иванава да
69 Боян Детелинов Киров да да да
70 Боян Петков да
71 Валентин Свиленов Найденов да да да
72 Валентина Василева Генчева, д-р  да да
73 Валентина Атанасова да да
74 Валентина Ст. Чакърова да да
75 Валери Цеков, д-р да да
76 Ваня Динкова Динева, д-р да
77 Васил  Чолаков , д-р      да да да
78 Васил Василев, д-р   да да да
79 Василена Йорданова да да да да
80 Венеция Боцова, д-р да да
81 Венцислав Шурлиев,  д-р   да да да
82 Весела Станева, д-р да да
83 Веселин Тошев Христозов, д-р   да
84 Веселина Латева да да да
85 Виолета Желева да да
86 Виктория Уадие Салех да
87 Виктория Г. Коцева да
88 Виктория Маринова да
89 Вирджиния Джонева да
90 Владимир Панайотов, д-р  да да да
91 Владимир Попилиев,       д-р    да
92 Владислава Миленова Тодорова, д-р да
93 Вяра Церовска , д-р    да да да
94 Галина Димитрова да
95 Галя Спасова Златанова - Рашкова да да
96 Георги Димитров Николов да да
97 Георги Иванов, д-р да
98 Георги Цочев, д-р да да да
99 Гергана Василева Тодорова да да
100 Гергана Гинова - Нончева да да да
101 Грета Бозова да
102 Грета Данкова да
103 Грета Михнева Кирилова да да
104 Даниела Илчева да да да
105 Даниела Костадинова, д-р   да да да
106 Даниела Маринова Арабаджиева да да да
107 Даниела Петрова, д-р   да да да
108 Дарина Дамянова да
109 Дениз Ахмед да да да
110 Дениса Здравкова Сиракова-Генова да да да
111 Диана Атанасова Трифонова да да
112 Диана Василева, д-р   да да да
113 Диляна Николова да да
114 Диян Генов, д-р да да да
115 Диана Ненова, д-р да да
116 Дияна Албелтажи, д-р да
117 Добромира Игнатова, д-р   да да да
118 Донка Иванова, д-р да да
119 Дора Чаталбашева, д-р да
120 Дориана Ванева Димитрова да да да
121 Евелина Богданова Косева да да да
122 Екатерина Величкова, д-р     да да да да
123 Екатерина Манджукова, д-р   да да
124 Елена Аврамова, д-р     да
125 Елена Маринова, д-р     да
126 Елена Николова да
127 Елена Кондурджиева, д-р да да да
128 Елена Милошова да
129 Елена Младенова да
130 Елизабет Артинян да
131 Елица Захариева да
132 Елка Козарова , д-р      да да да
133 Емил Димчев, д-р да да
134 Емил Шимбов, д-р    да да
135 Емилия Кашерова - Иванова да
136 Емилия Йорданова, д-р     да да да
137 Емилия Манова, д-р да да да да
138 Емилия Найденова, д-р    да
139 Емилия Стоянова, д-р да
140 Ерджан  Ахмед , д-р   да да
141 Есин Якубова да
142 Жан Филипов, д-р   да да
143 Живка Шевкенова, д-р       да да
144 Здравко Русев Стоянов да
145 Зейра Халил да
146 Златина Миринчева, д-р    да да да да
147 Зорница Драгозова да да да да
148 Зорница Генчева да да да
149 Ива Ангелова да
150 Ива Костадинова да да да
151 Ива Красимирова Георгиева да
152 Иван Мухчиев да
153 Ивайло Средков да да
154 Иван Вълчанов, д-р       да
155 Иван Георгиев, д-р да
156 Иван Харизанов, д-р да да да
157 Ивана Калинова да
158 Иванка Йотовска, д-р да да
159 Ивелина Дудренова да
160 Ивелина Диметрова Кусарова, д-р да да
161 Ивелина Маринова, д-р да да да
162 Ивелина Методиева, д-р да
163 Игор Николов, д-р да да
164 Инна Филипова, д-р   да да да
165 Ирена Асенова, д-р     да да
166 Ирена Димитрова да
167 Ирина Здравкова, д-р да да
168 Ирина Александрова Каташинска да да
169 Искра Калудина, д-р   да
170 Искуи Ерканян, д-р   да
171 Йоанна Ивелинова Гюзелева да
172 Йовка Първанова, д-р     да да
173 Йордан Кирилов Латинов да ДА
174 Йохан Миков да
175 Калина Стефанова Алексиева да
176 Калоян Радев да да
177 Кенан Байрами да
178 Кирил Анадолийски, д-р     да да
179 Кирил Желязков да да
180 Клавдия Николова Попниколова, д-р да
181 Константин Петков, д-р да да да
182 Костадин Стефанов да
183 Красимира Атанасова Ашикова, д-р   да да да
184 Крум Златарев да
185 Лазар Гарев  , д-р   да да
186 Лена Савова Христова-Заекова, д-р   да да да
187 Лидия Абаджиева-Кожухарова, д-р да да
188 Лидия Предарска, д-р да
189 Лилия Гарева, д-р да
190 Лилия Стоянова, д-р да да да
191 Лиляна Трифонова, д-р да
192 Лорис Мануелян  , д-р   да да да
193 Луиза Христова, д-р да да
194 Лъчезар Арабаджиев, д-р да да
195 Магдалена Близнакова да
196 Майда Мемедовска, д-р   да да
197 Маргарита Додова да
198 Маргарита Велкова , д-р    да
199 Маргарита Петрова, д-р да да да
200 Мариам Асадпур да
201 Мариан Йорданов михайлов, д-р да
202 Мариана Вълкова, д-р да да да
203 Мариана Григорова, д-р да да
204 Мариана Манеска да
205 Мариана Петкова да
206 Марина Николаева Вайсилова да
207 Маринка Атанасова да
208 Мария Бойчева-Георгиева, д-р да да да
209 Мария Вретенарска   да да
210 Мария Енчева да
211 Мария Христова, д-р да
212 Мария Митева да
213 Мария Неделчева, д-р       да да да да
214 Мария Хринчева , д-р   да да
215 Мариян Стефанов да да
216 Марта Киселинчева Ортова, д-р  да да да
217 Мартин Милкински да
218 Мартин Терзиев да
219 Майа Петрова, д-р да да
220 Мая Стоянова да
221 Мила Хаджиева, д-р      да
222 Милен Минчев да да да
223 Милена  Янкова Стоименова, д-р       да да
224 Милена Арнаудова, д-р     да да да
225 Милена Николова    да да
226 Мирослава Бенкова, д-р да да да
227 Мирослава Милчева, д-р     да
228 Митко Хаджиев да
229 Михаела Попова да да
230 Нафизе Джинюсеинова да
231 Надя Огнянова Велкова да да да
232 Невена Бранимирова Гергинова, д-р да да
233 Нели Димитрова Ангелова да да да да
234 Нели Иванова Маркова да
235 Нели Колева, д-р да да
236 Нели Харизанова да
237 Нели Попова, д-р да да
238 Никола Тодоров , д-р   да
239 Николай Гарев да
240 Николай Гечев да
241 Николай Калъпов, д-р    да да
242 Николай Руменов Димов да да да
243 Николай Хубанов, д-р да да
244 Николета Балабанова - Кондева да да
245 Николинка Баранска  , д-р   да да да
246 Нурсел Шинаси Вели, д-р да
247 Павлина Паунова, д-р     ДА
248 Панайот Диманов, д-р ДА да
249 Пани Блецова ДА ДА ДА
250 Пенка Ангелова, д-р да
251 Пенка Банева да да
252 Петър Бориславов Мегеров да да да да
253 Петър Божинов, д-р да да да
254 Петър  Пламенов Петров, д-р да да
255 Петър Стефанов, д-р  да да да
256 Петя Бъзева-Войташ, д-р   да да да
257 Петя Купенова, д-р   да
258 Петя Петкова Маркова, д-р да
259 Петя Николова Петрова- Обретенова да
260 Лилия Обретенова да
261 Петя Страхилова, д-р   да
262 Пламен Мартев, д-р да да да
263 Пламен Илиев да да
264 Пламен Първанов
265 Пламен Станев да да да
266 Пламенка Ганкова, д-р да да
267 Радка Тодорова Гергизова да да
268 Радина Георгиева Николова- Гарева да да
269 Радина Николова да да да
270 Радостин Милев да
271 Ренета Койчева, д-р да да да
272 Рени Михайлова да да
273 Росица  Димитрова Миткова  , д-р да
274 Росица Робова да да да
275 Румина Пламенова Колева да да
276 Румен Филев, д-р да
277 Румен Христов да да
278 Румена Чакърова, д-р да
279 Светла Илиева, д-р да да да
280 Светла Йорданова Стамова, д-р да
281 Светлана Браянова, д-р да да да
282 Светлана Маринова, д-р да
283 Севдалина Свиленова Армянова да да
284 Севдалина Цветкова Вълчанова да
285 Севелина Славчева да
286 Сийка Балабанова, д-р
287 Силвия Саваджиян, д-р да да
288 Силвия Статкова, д-р да да
289 Силвия Стефанова Стоянова, д-р да
290 Симона Димитрова Керезиева да да
291 Синем Ведат да
292 Сияна Вълова да да
293 Снежана Атанасова да
294 Снежана Йоханова, д-р да да
295 Снежана Митева Митева да да да
296 Снежина Маджарска да
297 Соня Арабаджийска да
298 Станислав Михайлов Стефанов, д-р   да
299 Станислава Илиева  , д-р да да
300 Станка Лалева Шайлекова, д-р да да
301 Стела Петрова Панчева да
302 Стела Павлова Линкова да
303 Стефан Илчев да да да
304 Стефан Шиваров, д-р да
305 Стефка Костаянева да
306 Стойчо Михайлов , д-р  да да да
307 Стоян Личев  , д-р да
308 Стоянка Димова-Вапцарова, д-р да да да
309 Таня Кирилова Василева да да да
310 Таня Костадинова, д-р да да да
311 Таня Методиева, д-р да
312 Таня Руменова Цочева да
313 Таня Янева, д-р да
314 Татяна Колева да
315 Татяна Цанова да
316 Теменуга Тихолова  да да да
317 Теодор Кускунов да
318 Теодор Найденов да
319 Теодора Йорданова Попова-специализант да да
320 Теодора Янакиева да
321 Тодор Бакарджиев, д-р да
322 Тодор Бобев, д-р да
323 Тоска Аргирова да да да
324 Филка Игнатиева да да да да
325 Хартюн Аведисян, д-р  да
326 Христина Пламенова Георгиева да да
327 Христинка Красимирова Борисова, д-р да
328 Християна Русева да
329 Хулия Алиш Камбер, д-р да
330 Цветана Тодорова, д-р да
331 Цветанка Първанова, д-р да да
332 Цветелина Вутова, д-р да
333 Цветелина Ефтимова , д-р да да
334 Цветелина Георгиева Чардакова да да да
335 Цветозар Стоянов, д-р да
336 Шефкет Шефки- анестезиолог да
337 Юлия Дмитриева Пенева да
338 Юлия Кърмаджиева, д-р да
339 Юлияна Дончева да да
340 Юлиета Миткова Проданова да
341 Яна Седянкова-Карабаджакова да да да
342 Яна Димиева да
343 Яна Иванова, д-р да да
344 Яна Найденова, д-р да
345 Янита Кабадиева да да да
346 Янка Добрева Христова, д-р да да да
347 Янка Коларска, д-р да
348 Янка Костадинова Драгоманска - Йорданова да
349 Ясемин Метинова Чакърова да да