Хабилитирани лица
Име  Действителен член 2019 Действителен член 2020 Действителен член 2021 Действителен член 2022
1 Александър Осиченко, доц. да да да
2 Александър Стоянов, доц.
3 Атанас Кондурджиев, доц.  да да да
4 Бисер Борисов, доц.  да да да
5 Борис Богов, професор   да да да
6 Боряна Делийска, професор    да да
7 Валентин Икономов, проф.
8 Валентин Лазаров, доцент  да
9 Валентин Мушеков, доцент   да
10 Валентина Маджова,    професор да да да
11 Васил Тодоров, професор  да
12 Велислава Димитрова, доцент да да да
13 Даниела Монова, професор     да да да
14 Димитричка Близнакова, проф. да да да
15 Димитър Ненов, професор   да да
16 Димитър Николов, доцент   да
17 Димитър Русинов, доцент      да
18 Дияна Йонова, професор да
19 Добрин Мушмов, доцент
20 Добрин Паскалев, доцент 
21 Евгений Възелов, професор  да да
22 Едуард Тилкиян, доцент   да да
23 Емил Кумчев, проф. да да
24 Емил Паскалев, професор  да да да да
25 Емилия Костадинова Стамболова, доц да
26 Илия Димитров  Попов, проф. да да да
27 Кирил Ненов, доцент    
28 Мила Любомирова,  доцент да да ДА ДА
29 Мария Гайдарова, доц. да да
30 Ненчо Ненчев, доцeнт да
31 Пенчо Симеонов, доцент  
32 Пламен Йовчевски, доцент
33 Полина Митева, доц. да да
34 Райна Робева, професор   да да
35 Реджина Джераси, доцент   да да да да
36 Росица Зорчева , доц.
37 Румяна Кръстева, доцент   да
38 Светла Стайкова, проф. да да да
39 Стефан Кривошиев, доцент  да да
40 Христо Сапунджиев, доц.
Лекари - членове на БНД, както и нефролози нечленуващи в БНД
Име  Действителен член 2019 Действителен член 2020 Действителен член 2021 Действителен член 2022
1 Адриан Николов, д-р да да
2 Адриана Лавчева, д-р да
3 Адриана Стойчева, д-р да да да
4 Айлен Мехмед, д-р
5 Айлин Сабри, д-р
6 Айсун Юмерова,д-р да
7 Айше Шерифова, д-р да
8 Албена Василева, д-р да да да да
9 Албена Ангелова, д-р да
10 Алдин Начков, д-р да
11 Александър Радославов Кирилов, д-р да
12 Александър Пейчев, д-р да
13 Александър Петров, д-р да да да
14 Александър Георгиев Попов, д-р да
15 Ана-Мария Делчева, д-р да
16 Анатолий Башев, д-р да
17 Ангелина Ангелова, д-р   да
18 Ангелина Шулева, д-р да да да
19 Андрей Атанасов Забунов, д-р
20 Андрей Илиев, д-р     да да да
21 Анелия красимирова Асенова, д-р да да да
22 Анелия Чеморитани, д-р да
23 Анета Бонева, д-р да да да да
24 Анета Минчева, д-р  
25 Анка Льолева, д-р
26 Анка Тилова, д-р да да да да
27 Анна Костадинова, д-р да да да
28 Анна Котева, д-р
29 Антоанета Вичева Тонева-Желязкова, д-р да да
30 Антонина Атанасова, д-р да
31 Анушка Рапонджиева, д-р     да да
32 Арис Хадзипантелис, д-р да да
33 Асен Каменов, д-р да
34 Атанаска Венелинова, д-р
35 Биляна  Димитрова Василева, д-р да
36 Бисерка Димитрова, д-р     да
37 Бисерка Венкова Петкова, д-р       
38 Благо Благов, д-р   
39 Благовеста Доробанова, д-р    
40 Бони Шаров, д-р да
41 Божидар Вергов, д-р да
42 Борелли Златков, д-р   да да
43 Боряна Аргирова, д-р  
44 Боряна Иванова, д-р да
45 Боряна Спасова, д-р
46 Боряна Методиева Атанасова, д-р
47 Боян Детелинов Киров, д-р да да да
48 Боян Петков, д-р да
49 Валентин Свиленов Найденов, д-р да да да
50 Валентина Василева Генчева, д-р  да
51 Валентина Атанасова, д-р да да
52 Валентина Ст. Чакърова, д-р да да
53 Валери Танков Илиев, д-р
54 Валери Симеонов, д-р  
55 Валери Христов, д-р  
56 Валери Цеков, д-р да да
57 Валерия Спасова, д-р
58 Валя Тренева, д-р
59 Ваня Динкова Динева, д-р да
60 Васил  Чолаков , д-р      да да да
61 Васил Василев, д-р   да
62 Васил Бояджиев, д-р
63 Василена Йорданова, д-р да да да да
64 Василка Йорданова Божкова, д-р
65 Величка Донева, д-р
66 Величка Стоянова, д-р  
67 Венета Стайкова, д-р       
68 Венеция Боцова, д-р да
69 Венка Йорданова Цанкова, д-р
70 Венцислав Шурлиев,  д-р   да да
71 Вера Стаменова, д-р
72 Вероника Аладжова, д-р
73 Вероника Андреева, д-р да
74 Весела Станева, д-р да да
75 Веселин Ненов, д-р    
76 Веселин Тошев Христозов, д-р   да
77 Велимир Папазов, д-р
78 Веселина Латева, д-р да да
79 Виолета Кирилова Дукова, д-р
80 Виолета  Цветкова Николова, д-р
81 Виолета Желева, д-р да да
82 Виктория Уадие Салех, д-р да
83 Виктория Маринова, д-р
84 Вирджиния Джонева, д-р да
85 Владимир Панайотов, д-р  да да да
86 Владимир Попилиев,       д-р    да
87 Владислава Миленова Тодорова, д-р да
88 Вяра Церовска , д-р    да да да
89 Галина Димитрова, д-р да
90 Галя Спасова Златанова - Рашкова, д-р да да
91 Ганка Младенова, д-р
92 Георги Димитров Николов, д-р да да
93 Георги Иванов, д-р да
94 Георги Цочев, д-р да да
95 Гергана Василева Тодорова, д-р да
96 Гергана Гинова - Нончева, д-р да да да
97 Грета Бозова, д-р да
98 Грета Данкова, д-р да да
99 Грета Михнева Кирилова, д-р да
100 Д. Маринов, д-р
101 Данаил Попов, д-р  
102 Даниела Иванова, д-р
103 Даниела Илчева, д-р да да
104 Даниела Костадинова, д-р   да да да
105 Даниела маркова, д-р
106 Даниела Маринова Арабаджиева, д-р да да да
107 Даниела Петрова, д-р   да да
108 Даниела Прокопова, д-р
109 Дарина Дамянова, д-р да
110 Дениз Ахмед, д-р да да да
111 Дениса Здравкова Сиракова-Генова, д-р да да да
112 Диана Атанасова Трифонова, д-р да
113 Диана Василева, д-р   да да
114 Диляна Николова, д-р да да
115 Димитрина Маринова, д-р
116 Димитриус василиу, д-р
117 Димитър Недялков Менчев, д-р
118 Диян Генов, д-р да да
119 Дияна Екова, д-р  
120 Диана Ненова, д-р да
121 Дияна Албелтажи, д-р да
122 Добромир Досев, д-р    
123 Добромира Игнатова, д-р   да да да
124 Донка Иванова, д-р да
125 Дора Чаталбашева, д-р да
126 Дориана Ванева Димитрова, д-р да да да
127 Дочка Цекова, д-р   
128 Драгомир Христов Драгнев, д-р
129 Ева Шишманова, д-р
130 Евелина Богданова Косева, д-р да да да
131 Евгений Стаменов, д-р       
132 Евгения Пенева, д-р
133 Евгения Цолова, д-р
134 Екатерина Величкова, д-р     да да да да
135 Екатерина Манджукова, д-р   да да
136 Елена Аврамова, д-р    
137 Елена Маринова, д-р     да
138 Елена Николова, д-р да
139 Елена Кондурджиева, д-р да да
140 Елена Милошова, д-р да
141 Елена Младенова, д-р да
142 Елизабет Артинян, д-р да
143 Елия Ахмед, д-р
144 Елка Козарова , д-р      да да
145 Емил Димчев, д-р да да
146 Емил Шимбов, д-р    да
147 Емилия Йорданова, д-р     да да да
148 Емилия валентинова Борисова-Христова, д-р
149 Емилия Манова, д-р да да да да
150 Емилия Найденова, д-р   
151 Емилия Стоянова, д-р да
152 Емилия Тафкова, д-р
153 Ерджан  Ахмед , д-р   да да
154 Есин Якубова, д-р да
155 Етел Капон, д-р  
156 Жан Филипов, д-р   да да
157 Живка Шевкенова, д-р       да да
158 Звездан Гацев, д-р    
159 Златина Миринчева, д-р    да да да да
160 Зорница Драгозова, д-р да да да да
161 Зорница Генчева, д-р да да да
162 Ива Ангелова, д-р да
163 Ива Красимирова Георгиева, д-р да
164 Ивайло Балакев, д-р
165 Ивайло Маринов, д-р
166 Ивайло Средков, д-р да да
167 Иван Вълчанов, д-р       да
168 Иван Георгиев, д-р да
169 Иван Дадов, д-р
170 Иван Мухчиев, д-р да
171 Иван Тодоров, д-р  
172 Иван Трендафилов, д-р
173 Иван Харизанов, д-р да да да
174 Ивана Калинкова, д-р да
175 Иванка Драганова  Данева, д-р
176 Иванка Йотовска, д-р да да
177 Иванка Христова нинова, д-р
178 Иверлина Дудренова, д-р да
179 Ивелина Николова, д-р
180 Ивелина Диметрова Кусарова, д-р да
181 Ивелина Маринова, д-р да да да
182 Ивелина Методиева, д-р да
183 Илиана Борисова, д-р    
184 Илиана Теодорова, д-р    
185 Илко Маринов, д-р
186 Ина Николаева Георгиева, д-р
187 Инна Филипова, д-р   да да да
188 Ирена Асенова, д-р     да да
189 Ирена Димитрова да
190 Ирина Здравкова, д-р да да
191 Ирина Александрова Каташинска да да
192 Ирина Михаел, д-р
193 Искра Калудина, д-р   да
194 Искуи Ерканян, д-р  
195 Иси Стоянова, д-р да
196 Йоанна Ивелинова Гюзелева, д-р да
197 Йоанна Лилянова, д-р
198 Йовка Първанова, д-р     да да
199 Йордан Кирилов Латинов, д-р да ДА
200 Йорданка Г. Величкова, д-р
201 Йорданка любомирова Иванова, д-р
202 Йорданка Михайлова, д-р
203 Калина Стефанова Алексиева, д-р да
204 Калоян Радев, д-р да да
205 Камелия Петрова Керкелова, д-р  
206 Кенан Байрами, д-р да
207 Кирил Анадолийски, д-р     да да
208 Кирил Желязков, д-р да да
209 Кирилка Кирилова, д-р
210 Клавдия Николова Попниколова, д-р да
211 Константин Петков, д-р да да да
212 Костадинка Игнатова  , д-р  
213 Костадинка Калибацева  , д-р  
214 Красен Василев Венков, д-р
215 Красимир Иванов  Петков, д-р  
216 Красимира Атанасова Ашикова, д-р   да да да
217 Крум Златарев да
218 Лазар Гарев  , д-р   да да
219 Лена Савова Христова-Заекова, д-р   да да да
220 Лидия Абаджиева-Кожухарова, д-р да да
221 Лидия Предарска, д-р да
222 Лилия Гарева, д-р да
223 Лилия Стоянова, д-р да да да
224 Лиляна Трифонова, д-р да
225 Лиляна Камбова , д-р   
226 Лора Драмалиева, д-р
227 Лорис Мануелян  , д-р   да да да
228 Луиза Христова, д-р да да
229 Лъчезар Арабаджиев, д-р да да
230 Любен Янков, д-р
231 Людмил Димитров Спасов , д-р  
232 Людмил Савов, д-р  
233 М. Тодорова, д-р
234 Майда Мемедовска, д-р   да
235 Манолов, д-р
236 Маргарита Велкова , д-р   
237 Маргарита Додова, д-р да
238 Маргарита Петрова, д-р да да
239 Магдалена Близнакова, д-р да
240 Мариам Асадпур, д-р да
241 Мариан Йорданов михайлов, д-р да
242 Мариана Вълкова, д-р да да да
243 Мариана Георгиева Михайлова
244 Мариана Григорова, д-р да да
245 Мариана Драгиева, д-р
246 Марина Н. Вайсилова, д-р да
247 Маринка Атанасова, д-р да
248 Мария Бойчева-Георгиева, д-р да да да
249 Мария Вретенарска, д-р   да
250 Мария Енчева, д-р да
251 Мария Христова, д-р да
252 Мария Гичева , д-р   
253 Мария Караиванова, д-р
254 Мария Митева, д-р да
255 Мария Неделчева, д-р       да да да да
256 Мария Николова - Димитрова, д-р
257 Мария Стоянова, д-р    
258 Мария Хринчева , д-р   да
259 Мариян Стефанов да да
260 Марияна Александрова /Драгиева/, д-р
261 Марта Киселинчева Ортова, д-р  да да да
262 Мартин Милкински, д-р да
263 Мартин  Терзиев, д-р да
264 Маруся Лилова, д-р    
265 Майа Петрова, д-р да
266 Мая Стоянова, д-р да
267 Мила Хаджиева, д-р      да
268 Милен Минчев, д-р да да да
269 Милена  Янкова Стоименова, д-р       да да
270 Милена Арнаудова, д-р     да да да
271 Милена Николова, д-р    да да
272 Милчо Дочев Керински, д-р
273 Мими Христова Найденова, д-р
274 Мира Генчева, д-р
275 Мирослав Цветанов Марков, д-р
276 Мирослава Бенкова, д-р да да да
277 Мирослава Милчева, д-р     да
278 Мирослава Станчева, д-р
279 Митко Георгиев,  д-р 
280 Михаела Попова, д-р да
281 Михаил Горанов, д-р   
282 Михаил Димитров, д-р
283 Моника Иванова, д-р
284 Н. Николова, д-р
285 Надежда Рангелова Георгиева, д-р
286 Надежда Желева, д-р      
287 Надя Огнянова Велкова да да да
288 Нафизе Джинюсеинова да
289 Невена Бранимирова Гергинова, д-р да да
290 Недялка Добрева, д-р    
291 Незабравка Гърдева Ангелова, д-р
292 Нели Димитрова Ангелова, д-р да да да да
293 Нели Колева, д-р да да
294 Нели Маркова, д-р да
295 Нели Попова, д-р да
296 Никола Тодоров , д-р   да
297 Нели Харизанова, д-р да
298 Николай Гарев, д-р да
299 Николай Гечев, д-р да
300 Николай Калъпов, д-р    да да
301 Николай Руменов Димов да да
302 Николин Касев, д-р
303 Николай Гърков, д-р
304 Николай Лазов, д-р
305 Николай Тодоров  , д-р  
306 Николай Хубанов, д-р да да
307 Николета Балабанова - Кондева да да
308 Николета Божикова, д-р
309 Николинка Баранска  , д-р   да да да
310 Николинка Русанова Хитова-Маринова
311 Нина Делчева, д-р
312 Нурсел Шинаси Вели, д-р да
313 Павел Ангелов , д-р  
314 Павел Кередчиев, д-р
315 Павлина Кондакова, д-р 
316 Павлина Паунова, д-р     ДА
317 Панайот Диманов, д-р ДА да
318 Пани Блецова, д-р ДА ДА ДА
319 Панчо Ставрев, д-р        
320 Пенка Атанасова, д-р да
321 Пенка Банева, д-р да
322 Петра Хронева, д-р
323 Петър Бориславов Мегеров да да да да
324 Петър Божинов, д-р да да
325 Петър Петров, д-р да да
326 Петър Стефанов, д-р  да да да
327 Петър Шиков, д-р   
328 Петя Бъзева-Войташ, д-р   да да
329 Петя Войкова, д-р    
330 Петя Купенова, д-р   да
331 Петя Петкова Маркова, д-р
332 Петя Николова Петрова- Обретенова, д-р да
333 Лилия Обретенова да
334 Петя Страхилова, д-р   да
335 Пламен Мартев, д-р да да
336 Пламен Илиев, д-р да
337 Пламен Първанов, д-р
338 Пламен Станев, д-р да да да
339 Пламена Шолева, д-р
340 Пламенка Ганкова, д-р да да
341 Радка Тодорова Гергизова, д-р да
342 Радка Карагьозова, д-р  
343 Радина Георгиева Николова- Гарева да да
344 Радосвета Радева, д-р
345 Радостин Милев, д-р да
346 Рангел Рангелов , д-р 
347 Ренета Койчева, д-р да да да
348 Рени Михайлова-Великова, д-р да
349 Росен Недялков Илиев, д-р
350 Росен ЦВЕТАНОВ, д-р
351 Росица Димитрова, д-р
352 Росица  Димитрова Миткова  , д-р да
353 Росица Робова, д-р да да
354 Румен Желязков, д-р
355 Румен Йовински, д-р
356 Румина Пламенова Колева, д-р да да да
357 Румен Христов, д-р да
358 Румена Чакърова, д-р да
359 Румяна Бонева, д-р 
360 Русанка Данева, д-р
361 Сашо Дерменджиев, д-р  
362 Светла Атанасова, д-р  
363 Светла Илиева, д-р да да да
364 Светла Йорданова Стамова, д-р да
365 Светла Тодорова Сакаджийска
366 Светлана Богоева, д-р
367 Светлана Браянова, д-р да да да
368 Светлана Маринова, д-р да
369 Светлана Славова, д-р
370 Светослав Попов, д-р
371 Свилен Андонов, д-р   
372 Свилен Симеонов Симеонов, д-р
373 Севдалина минкова, д-р  
374 Севдалина Свиленова Армянова да да
375 Севдалина Цветкова Вълчанова да
376 Сийка Балабанова, д-р
377 Силвия Саваджиян, д-р да да
378 Силвия Статкова, д-р да да
379 Силвия Стефанова Стоянова, д-р да
380 Симеон Антонов, д-р  
381 Симона Димитрова Керезиева да да
382 Синем Ведат- студент медицина да
383 Сияна Вълова, д-р да
384 Славка Бояджиева, д-р
385 Снежана Ганева, д-р
386 Снежина Денчева, д-р
387 Снежана Атанасова, д-р
388 Снежана Йоханова, д-р да да
389 Снежана Митева Митева, д-р да да да
390 Снежина Маджарска, д-р да
391 Соня Арабаджийска, д-р да
392 Спасимира Николова Пенова, д-р
393 Станислав Михайлов Стефанов, д-р   да
394 Станислава Илиева  д-р да да
395 Станка Лалева Шайлекова, д-р да
396 Стела Петрова Панчева, д-р да
397 Стела Павлова Линкова, д-р
398 Стефан Илчев, д-р да да да
399 Стефан Кючуков, д-р
400 Стефан Пенчев Арабаджиев , д-р
401 Стефан Пенчев Василев, д-р   
402 Стефка Костянева, д-р да
403 Стефка Пандева, д-р
404 Стойчо Михайлов , д-р  да да да
405 Стоян Личев , д-р да
406 Стоянка Димова-Вапцарова, д-р да да да
407 Танчо Стоянов, д-р
408 Таня Кирилова Василева, д-р да да
409 Таня Костадинова, д-р да да да
410 Таня Методиева, д-р да
411 Таня Руменова Цочева, д-р да
412 Таня Янева, д-р да
413 Татяна Колева, д-р да
414 Татяна Цанова, д-р да
415 Теменуга Тихолова, д-р  да да да
416 Теодор  Георгиев Атанасов-специализант, д-р
417 Теодор Найденов, д-р да
418 Теодора Йорданова Илиева, д-р
419 Теодора Йорданова Попова-специализант, д-р да да
420 Теодора Янакиева, д-р да
421 Тодор Бакарджиев, д-р да
422 Тодор Бобев, д-р да
423 Тонка Лисичкова, д-р
424 Тоска Аргирова, д-р да да
426 Фатма Мурад Кисьо, д-р
427 Фердане Рушидова, д-р
428 Филка Игнатиева, д-р да да да
429 Хартюн Аведисян, д-р 
430 Хриска Пантева , д-р   
431 Христина Колева Колева, д-р
432 Христина Николаева Градева - Илиева, д-р
433 Христина Пламенова Георгиева, д-р да да
434 Христинка Красимирова Борисова, д-р да
435 Христо Лазаров , д-р 
436 Христо Шиваров, д-р
437 Цветана Тодорова, д-р да
438 Цветанка Първанова, д-р да да
439 Цветелин Спасов Попов, д-р
440 Цветелина Вутова, д-р да
441 Цветелина Ефтимова , д-р да да
442 Цветелина Георгиева Чардакова да да да
443 Цветозар Стоянов, д-р да
444 Чавдар Миланов, д-р
445 Шефкет Шефки- анестезиолог, д-р да
446 Юлия Дмитриева Пенева, д-р да
447 Юлиян Атанасов Начев, д-р
448 Юлияна Дончева, д-р да да
449 Юлиета Миткова Проданова, д-р да
450 Яна Седянкова-Карабаджакова, д-р да да да
451 Яна Димиева, д-р да
452 Яна Иванова, д-р да
453 Яна Найденова, д-р да
454 Янита Кабадиева да да да
455 Янка Георгиева, д-р
456 Янка Добрева Христова, д-р да да да
457 Янка Коларска, д-р да
458 Янка Костадинова Драгоманска- Йорданова, д-р да
459 Янка Накова Карагьозова, д-р
460 Ясемин Метинова Чакърова, д-р да да