Проф. Емил Паскалев
Председател
Началник клиника по нефрология и трансплантация
УМБАЛ "Александровска"
Тел.: 02 923 05 39
E-mail: emilpaskalev@abv.bg

Проф. Борис Богов
зам. председател,
Началник клиника по нефрология
УМБАЛ "Александровска"
тел.: 02 923 02 63
E-mail: bbogov@gmail.com

Проф. Боряна Делийска
Началник клиника по нефрология,
УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"
delijska10@yahoo.com

Проф. Валентина Маджова
УМБАЛ "Св. Марина", Варна
v_madjov@abv.bg

Проф. Даниела Монова
началник първо вътрешно отделение
Медицински институт на МВР

Проф. Райна Робева
гл. редактор на сп. "Нефрология, диализа и трансплантация"
ВМА
E-mail: rrobeva@yahoo.com

Доц. Емил Кумчев
Пловдив, УМБАЛ "Каспела"

Доц. Светла Стайкова
Клиника по диализа
Варна, УМБАЛ"Св. Марина"

Д-р Димитър Русенов
Клиника по нефрология и трансплантация
СМБАЛДБ