Национална конференция по нефрология

14 септември, 2021

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с наличната епидемиологична обстановка и

задължителните противоепидемични мерки до 31 октомври 2021 г.

има висок риск за провеждане на Националната конференция по

нефрология на 07 октомври 2021 г., Гранд хотел "Пловдив", гр. Пловдив.

При обсъждане с УС, допитване към колеги, вкл. и представител

на хотела се оформи решение за отлагане на конференцията за

11 - 14 ноември 2021 г. на същото място и при същите условия за

участие на нефролози, фармацевтични компании, гости.

Надяваме се на вашето разбиране и пoдкрепа!

 

С уважение

Проф. Е. Паскалев

Председател на БДН