За Националната конференция по нефрология

25 октомври, 2021

Уважаеми колеги, 
Поради епидемиологичните характеристики не можем да осъществим Националната конференция по нефрология, обявена предварително за 11-14.11.2021 г. 
Оптималният вариант е след нормализиране на епидемиологичната обстановка. По тази причина датата се променя на 12-15 май 2022 г. Мястото на провеждане остава същото.