Програма на Националния конгрес по нефрология

15 септември, 2022

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
 
П Р О Г Р А М А
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 21-23 ОКТОМВРИ 2022 Г.
ГРАНД ХОТЕЛ „БАНСКО“, ГР. БАНСКО
 
21 октомври 2022 г. (петък)
РЕГИСТРАЦИЯ. НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 14.00 Ч.
21 октомври 2022 г. (петък)

17.30 – 18.00  ОТКРЕВАНЕ. Проф. Е. Паскалев.
18.00 – 19.30  ПЪРВА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
20.00 – 22.00   Вечеря.
 
22 октомври 2022 г. (събота)

08.30 – 10.00 ВТОРА СЕСИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
10.00 – 10.30 Кафе-пауза.
10.30 – 12.00 ТРЕТА СЕСИЯ. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.
12.00 – 12.30 Симпозиум на фармацевтична компания.
12.30 – 14.00 Обяд.
14.00 – 15.30 ЧЕТВЪРТА  СЕСИЯ.  ВАРИЯ.
15.30 – 16.00 Кафе пауза.
16.00 – 18.30 Симпозиуми на фармацевтични компании.
18.30 – 20.00 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ.
20.00 – 22.00 Вечеря.

Постерни сесии 
08.30 -12.00 Първа постерна сесия.
13.00 -18.30 Втора постерна сесия.
 
23 октомври 2022 г. (неделя)
Напускане на хотела до 12.00 ч.