Програма на Националния конгрес по нефрология - допълнена

29 септември, 2022


 БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
 
П Р О Г Р А М А
НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕФРОЛОГИЯ
 21-23 ОКТОМВРИ 2022 г.
ГРАНД ХОТЕЛ „БАНСКО“, ГР. БАНСКО
 
21 октомври 2022 г. (петък)

РЕГИСТРАЦИЯ. НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 12.00 ч.

21 октомври 2022 г. (петък)
 
15.30 – 15.35  Откриване. Проф. Е. Паскалев.
15.35 – 16.15  Сателитен симпозиум на  Берлин-Хеми/А. Менарини: „Доказано в клиничната практика на нефролога“.
                        1. „По хода на ДНК веригата - сърце и бъбрек винаги свързани“. Лектор: д-р Мирослава Бенкова-Петрова, УМБАЛ „Света Марина“, Варна.
                        2. „Да лекуваме хипертонията като щадим бъбрека“. Лектор:
                        д-р Ивелина Маринова, УМБАЛ „Александровска“, София.
16.15 - 16.55   Фирмен симпозиум на BOEHRINGER  INGELHEIM:  „Нефропротекция с емпаглифлозин – доказателства от проучванията“. Модератор: проф. Е. Паскалев. Лектор: д-р Ж. Филипов.
 
17.00 – 18.15  ПЪРВА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
МОДЕРАТОРИ: Проф. Р. Робева, проф. Е. Паскалев, доц. Е. Тилкиян, доц. Б. Борисов.
17.00 – 17.08  АРТЕРИАЛНИ КАЛЦИФИКАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ТЕРАПИЯ С ИНДИРЕКТЕН АНТИКОАГУЛАНТ – АЦЕНОКУМАРОЛ И СЪРДЕЧНО – СЪДОВА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ. А. Каменов, Ж. Чернева, Д. Монова.
17.08 – 17.16  Нашият опит при терапия на пациенти с IgA нефропатия с  Будезонид – първи резултати. И. Ерканян, Е. Тилкиян, Е. Кумчев, И. Йотовска, С. Костянева, А. Делчева.
17.16 – 17.24  АВТОАНТИТЕЛА СРЕЩУ ПРОПЕРДИН (ANTI-FP) ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛУПУСНА НЕФРОПАТИЯ. В. Василев, М. Раданова, Г. Михайлова, Б. Василева, С. Керезиева, М. Петкова, Б. Делийска.
17.24 – 17.32  Уринната протеомика или  търсене на нови ранни диагностични и прогностични молекули за бъбречна увреда. А. Петров, С. Стайкова.
17.32 – 17.40  Склеростин - нов биомаркер при ХБЗ-КМН. С. Атанасова.
17.40 –17.48   НИВО НА ВИСФАТИН ПРИ ПАЦИЕНТИ С
                        ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ . П. Петров, С. Стайкова.
17.48 –18.15   Дискусия.
 
20.30 – 22.00  Вечеря.
 
22 октомври 2022 г. (събота)

08.00 – 09.30  ВТОРА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
                        МОДЕРАТОРИ: проф. В. Тодоров, проф. В. Маджова,  
                        проф. Е. Кумчев, проф. Б. Делийска.
08.00 – 08.10 Терапии при сърдечна недостатъчност и  
                        ефектите им върху бъбречната функция:
                        консенсусен документ от Асоциацията
                        за сърдечна недостатъчност на
                        Европейското дружество по КАРДИОЛОГИЯ
                        (ESC). Резюме на консенсуса.
                        И. Дудренова
08.10 – 08.20  POSTOPERATIVE ACUTE KIDNEY INJURY (AKI) IN ONE
                        LUNG VENTILATED PATIENTS. M. Jovanovsi Srceva,
A.   Gavrilovska, B. Kuzmanovska, N. Gjorgjievski, P. Dzekova
                        Vidimliski, G. Severova Andreevska, I. Rambabova Bushlijetik,
                        I. Kuzmanovski, D. Nikolova, M. Memedovska, N. Jakupi, I. G.
                        Nikolov.
08.20 – 08.30  Impact of morphological and hemodynamic
                        features of blood vessels with AVF
                        maturation. N. Gjorgjievski, P. Dzekova-Vidimliski, D.
                        Cibrev, I. Rambabova-Bushljetikj, P. Dejanov, G. Selim, A.
                        Stojanoska Severova, L. Trajceska, I. Nikolov, J. Gjorgievska,
                        V. Karanfilovski, G. Spasovski. 
08.30 – 08.40  Преживяемост и прогностични фактори при
                        ANCA  асоциираните васкулити. Л. Христова, М.
                        Петрова, Ж. Филипов, Б. Златков, П. Мегеров, И. Маринова,
                        А. Хатзипантелис, В. Йорданова, М. Стефанов, Е. Паскалев.
08.40 – 08.50  Хронично бъбречно заболяване в балканските
                        страни – от диагноза към лечение. И. Маринова,  
    Л. Христова, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Петрова, П.     
    Мегеров, А. Хатзипантелис, В. Йорданова, М. Стефанов, П.  
    Ангелова, Е. Паскалев.
08.50 - 09.00  СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС И БЪБРЕЧНА
                        ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. М. Стефанов, Б. Златков, Л.Христова,  
                        Ж. Филипов, М. Петрова, П. Мегеров, И. Маринова,
                        А. Хатзипантелис, В. Йорданова, П. Ангелова, Е. Паскалев. 09.00 – 09.10   ХИПЕРФОСФАТЕМИЯ И ПОВИШЕНИ НИВА НА
                        ФИБРОБЛАСТЕН РАСТЕЖЕН ФАКТОР 23 (FGF 23) –
                        РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА  РЕНАЛНА КОСТНА БОЛЕСТ И
                        СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  ПРИ ПАЦИЕНТИ
                        С ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ (ХБЗ).
                        ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ.
    Д. Николова.
09.10 –09.30   Дискусия.
 
09.30 – 09.55  Фирмен симпозиум на Neopharm: „Предизвикателства
                        пред антибиотичната терапия. Имаме ли полезен ход?“
                        проф. Е. Паскалев, проф. С. Стайкова.
 
09.55 – 10.10  Фирмен симпозиум на Тakeda: „Национална програма за
                        ранна диагностика на лечими лизозомни болести“. Лектор:
                        доц. д-р Даниела Авджиева-Тзавелла.
 
                   
10.10 – 10.25  Кафе пауза
 
10.25 – 11.25  Фирмен симпозиум: „Как да оптимизираме ранната диагностика при болест на Фабри – реален клиничен опит от Словения и България.“
                        “How to optimize the early diagnosis in Fabry disease – real clinical practice from Slovenia and Bulgaria.”
                        Проф. Bojan Vujkovac – Словения
                        Проф. Емил Паскалев – България
                        Д-р Ивелина Маринова – България
                        Д-р Петър Мегеров - България 
 
11.25 – 11.45  Фирмен симпозиум на NEOPHARM: „Човекът и Sine Qua
                        Non” - проф. Б. Богов.
 
11.45 – 12.10  Финансиране на лечението с перитонеална диализа в
                        България. Резултат от промяната в заплащането. Доц. С.
                        Кривошиев
12.10 – 12.30  Дискусия
                    
12.30 – 14.00  Обяд
 
 
14.00 – 15.30  ТРЕТА СЕСИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
                        МОДЕРАТОРИ: проф. С. Стайкова, проф. И. Попов, доц.  
                        А. Осиченко, доц. С. Кривошиев.
14.00 - 14.10   Сравнителна оценка на TauroLock™ спрямо комбинацията от антибиотик и антикоагулант за профилактиката на някои усложнения, наблюдавани при болни, провеждащи хемодиализно лечение с тунелизиран катетър. Б. Борисов, В. Василева, В. Тодоров
14.10 - 14.20   Едно рядко усложнение на катетър - 
                        асоциирана  инфекция – белодробен абсцес.
                        Б. Борисов, Е. Борисова, С. Линкова.
14.20 - 14.30   Изолирана ултрафилтрация при жена с  
                        рефрактерна на диуретично лечение
                        хронична тотална сърдечна
                        недостатъчност IV-ти функционален клас – клиничен случай. Л. Стоянова, М. Димова, И. Дудренова, С. Стайкова.
14.30 - 14.40   ПОКАЗАТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
                        АНЕМИЧЕН СИДНРОМ И АСОЦИАЦИЯТА ИМ С  
                        НИВАТА НА СЕРУМНИЯ ВИСФАТИН ПРИ ПАЦИЕНТИ
                        НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.  М. Бенкова - Петрова, А.  
                        Петров, П. Петров, С. Стайкова,
14.40 - 14.50   ПРОЕКТ ЗА РЕГИСТЪР НА ДИАЛИЗНИТЕ ПАЦИЕНТИ В
                        БЪЛГАРИЯ. А. Осиченко.
14.50 - 15.00   ДИЕТИ НА РАСТИТЕЛНА ОСНОВА – ПРЕДИМСТВА И
                        НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ НА
                        ХРОНИОДИАЛИЗА. А. Осиченко, М. Терзиев.
15.00 - 15.10   Peritoneal Dialysis-Related Peritonitis: Rate,
                        Clinical Outcomes and Patient Survival.
                        P. Dzekova-Vidimliski, I. Gл Nikolov, N. Gjorgjievski, G. Selim,  
                        L. Trajceska, A. Stojanoska, I. Rambabova-Bushljetik,
                        R. Simeonov, L. Stojkovski.
15.10 - 15.30  Дискусия
 
15.30 – 15 .45  Кафе пауза
 
15.45 – 16.45  Фирмен симпозиум на ASTRAZENECA: FORXIGA –
 терапевтична възможност, която променя хода на ХБЗ
Проф. Емил Паскалев (модератор)
Проф. Адриан Ковик (Румъния)
Проф. Светла Стайкова
Доц. Милена Николова
                           
16.45 – 18.15  Четвърта СЕСИЯ. ПЕДИАТРИЯ,
                        ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.
                        Модератори: проф. Д. Близнакова, проф. Е. Паскалев,
                        проф. Б. Богов, доц. М. Гайдарова.
16.45 – 16.55  ВАКСИНАЦИИ ПРИ ДЕЦА С НЕФРОЛОГИЧНИ
                         ЗАБОЛЯВАНИЯ. е. Костадинова, В. Боцова.
16.55 – 17.05  БОЛЕСТ НА CACCHI - RICCI (МЕДУЛАРЕН ГЪБЕСТ 
                        БЪБРЕК) В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – КЛИНИЧЕН  
              СЛУЧАЙ. Е. Костадинова, В. Боцова, Ц. Цонкова,     
              М. Митев.
17.05 – 17.15  Дистална ренална тубулна ацидоза. Е.
                        Захариева, М. Гайдарова, Г. Михнева.
17.15 – 17.25  Нефротоксичност в педиатричната
                        онкология и ролята на новите биомаркери за
                        диагностицирането И. П. Маркова, М. Спасова, П.
                        Митева.
17.25 – 17.35  ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ ГЕНОМИКА НА
                        БЪБРЕЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. М. Гайдарова,
                        В. Малинова, Р. Маркова.
17.35 – 17.45  ХИПЕРВИТАМИНОЗА Д - ЕДНО ЗАБРАВЕНО
                        ЗАБОЛЯВАНЕ С ВИСОК РИСК ОТ БЪБРЕЧНО
                        УВРЕЖДАНЕ. В. Боцова, E. Костадинова, Ц. Цонкова.
17.45 – 17.55  Неоплазми при бъбречно трансплантирани
                        пациенти - фактори и характеристика. В.
                        Йорданова, Б. Златков, Ж. Филипов, М. Петрова, Л.
                        Христова, П. Мегеров, И. Маринова, А. Хадзипантелис, М.
                        Стефанов, П. Ангелова, Е. Паскалев. Анализ на
17.55 – 18.05  промените в стойностите на
                        хемоглобина и бъбречната функция през
                        първата година след бъбречна
                        транслантация. П. Мегеров, Ж. Филипов, Б. Златков,
                        М. Петрова, Л. Христова, И. Маринова, А. Хадзипантелис, В.
                        Йорданова, М. Стефанов, П. Ангелова, Е. Паскалев.
18.05 – 18.15  ПЪРВИЧНА ХИПЕРОКСАЛУРИЯ ТИП 1 ПРИ ДЕЦА В
                        БЪЛГАРИЯ.  М. Гайдарова, Г. Михнева, Е. Захариева.
18.15 – 18.30  Дискусия
18.30 – 18.45  Фирмен симпозиум на ALPEN PHARMA: „Солидагорен – подобряване на резултатите от комплексното лечение с нафролитиаза в детска възраст.“  Лектор : Доц. М. Гайдарова
18.45 -19.05    Фирмен симпозиум на  BOEHRINGER  INGELHEIM
                         „Предсърдно мъждене и сърдечна недостатъчност в 
                         клиничната практика“. Лектор: проф. Е. Паскалев.
 
19.05 – 20.30  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО   
                        ПО НЕФРОЛОГИЯ.
 
ПОСТЕРНИ СЕСИИ – 22.10.2022 г.
МОДЕРАТОРИ: проф. Р. Робева, проф. Д. Монова, проф. И. Попов, проф.
                                В. Тодоров, проф. С. Стайкова      
08.30 - 12.30  Първа постерна сесия
 
1.     ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО  НА ЖИВОТ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ. З. Миринчева, И. Попов.
2.      СРАВНЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС SARS-COV-2 И ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ. Р. Филев, М. Любомирова, Б. Богов, Л. Ростен, Д. Свинаров, К. Калинов.
3.      КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С IG A ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ НА ФОНА НА COVID-19 ИНФЕКЦИЯ. Я. Иванова, Р. Христов, А. Каменов, В. Миленова, П. Йовчевски, Т. Тодоров, Д. Монова.
4.      КОМБИНАЦИЯ ОТ ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ И МЕМБРАНОЗЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, ОТКЛЮЧЕНИ СЛЕД КОВИД-19 ИНФЕКЦИЯ
Г. Бозова, М. Йорданов, Ю. Ананиев, Р. Чакърова, Р. Робева.
5.      ОПАСНОСТ ОТ МЕТФОРМИН ПРИ ВЛОШЕНО ХБЗ. С. Керезиева, М. Петкова, Б. Василева, Б. Делийска, В. Василев
6.      АВТОЗОМНО-ДОМИНАНТНА БЪБРЕЧНА ПОЛИКИСТОЗА С ПЕРИНЕВРАЛНИ КИСТИ. Б. Василева, М. Петкова, С. Керезиева, М. Тотев, Б. Делийска, В. Василев.
7.      НЕФРОКАЛЦИНОЗА И ФУРАНТРИЛ. М. Петкова, Б. Василева, С. Керезиева, Б. Делийска, В. Василев
8.      ПОРФИРИЯ КУТАНЕЯ ТАРДА С ХИПЕРУРИКЕМИЯ И ФЛУКТУАЦИЯ НА ГЛОМЕРУЛНАТА ФИЛТРАЦИЯ. М. Петкова, Б. Василева, С. Керезиева, Б. Делийска, В. Василев.
9.      ХЕМОПЕРФУЗИЯ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН ПРИ ИНТОКСИКАЦИЯ С ПАРАЦЕТАМОЛ. И. Попов, Д. Ахмед, Д. Илчева.
10.  Пациентка с мултикистоза и кисти на Tarlov. С. Керезиева, М. Петкова, Б. Василева, Б. Делийска, В. Василев.
11.  Необичайна изява на остро бъбречно увреждане при едновременна активност на васкулит и урологично страдание. Р. Николова, И. Костадинова, Р. Филев, М. Любомирова, Б. Богов.
12.  СИНДРОМ НА FANCONI, СВЪРЗАН С ЛЕЧЕНИЕ С TENOFOVIR НА ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ В. А. Рапонджиева, М. Боянова, С. Илиева.
13.  ХИДРОНЕФРОЗА – реалност над въображението. И. Костадинова, Д. Димитрова, М. Любомирова, Б. Богов.
14.  КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ, АСОЦИИРАНО С ХЕПАТИТ Е ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ. Т. Кускунов, Е. Тилкиян, И. Йотовска, Б. Христов.
 
14.00  - 19.00  Втора постерна сесия
 
15.   Хипоцитратурия и превенция на рецидивите при пациенти с калциевооксалатна нефролитиаза. Д. Петрова, К. Петковa, И. Салтиров.
16.   Mетаболитни нарушения при изследване на 24 часова урина при пациенти с уратна нефролитиаза.
Д. Петрова, К. Петкова,  И. Салтиров.
17. От страниците на учебника до клиничната практика - пациент с подковообразен бъбрек, отливъчна литиаза и парциална хидронефроза. М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова.
18. Клиничен случай на пациент с псевдоксантома еластикум. М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова.
19. Апаратна перитонеална диализа в реанимационни условия при пациентка след неврохиругична интервенция и декомпенсиран захарен диабет. И. Средков, А. Осиченко, К. Анадолийски.
20. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА. М. Близнакова, И. Момчева, И. Христова, Е. Христова, Ж. Русева, В. Маджова.
21. ПАРАНЕОПЛАСТИЧНА СКЛЕРОДЕРМИЯ. М. Николова, Н. Колева, И. Калинкова, В. Коцева, И. Павлова, В. Бояджиева, И. Първова, К. Чупетловска, Ю. Тодоров, Ат. Кундурджиев.
22. ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И СИСТЕМЕН ЛУПУС – ЗНАЧЕНИЕ НА КОВИД-19 ИНФЕКЦИЯ. Н. Колева, А. Костадинова, Д. Генов, В. Грозева, М. Николова, В. Коцева, И. Павлова, Р. Ганчева, Н. Стоилов, В. Бояджиева, И. Първова, Ю. Ананиев, А. Кундурджиев.
23. Преживяемост и връзка с постигната диализна доза при пациенти с ESRD. Д. Ненова.
24.TRANSLUMBAR APPROACH OF A HEMODIALYSIS CATHETER IN INFERIOR VENA CAVA FIRST TIME EXPERIENCE: CASE REPORT. N. Gjorgjievski, A. Gjoreski, I. Rambabova-Bushljetikj, B. Kolonja, I. Salkoski, P. Dejanov, I. G. Nikolov.
25. IMMUNOTACTOID GLOMERULOPATHY: A RARE DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH DIABETES AND NEPHROTIC SYNDROME – CASE STUDY. V. Karanfilovski, V. Ristovska, N. Gjorgjievski, P. Dzekova-Vidimliski, G.Petrusevska, I. G. Nikolov.
26. PRES В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.  Ц. Цонкова-Попова, М. Гайдарова, Г. Михнева
27. Многоликото лице на  Enuresis nocturna в детска възраст.                    Клиничен случай. Д. Близнакова, М. Халилова, М. Близнакова.
 
 
20.30 – 22.00  Вечеря
 
 
23.10.2022 г. (неделя)
 
Постерна сесия - 23.10.22 г. (неделя)
 
 
08.30– 10.00  Постерна сесия
 
Хипоцитратурия и превенция на рецидивите при пациенти с калциевооксалатна нефролитиаза. Д. Петрова, К. Петковa, И. Салтиров.
 
Mетаболитни нарушения при изследване на 24 часова урина при пациенти с уратна нефролитиаза.
Д. Петрова, К. Петкова,  И. Салтиров.
 
От страниците на учебника до клиничната практика -   пациент с подковообразен бъбрек, отливъчна литиаза и парциална хидронефроза. М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова.
 
Клиничен случай на пациент с псевдоксантома еластикум. М. Бенкова-Петрова, А. Петров, С. Стайкова.
 
Апаратна перитонеална диализа в реанимационни условия при пациентка след неврохиругична интервенция и декомпенсиран захарен диабет. И. Средков, А. Осиченко, К. Анадолийски.
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ
ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА. М. Близнакова, И. Момчева, И. Христова, Е. Христова, Ж. Русева, В. Маджова.
 
ПАРАНЕОПЛАСТИЧНА СКЛЕРОДЕРМИЯ. М. Николова, Н. Колева, И. Калинкова, В. Коцева, И. Павлова, В. Бояджиева, И. Първова, К. Чупетловска, Ю. Тодоров, Ат. Кундурджиев.
 
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И СИСТЕМЕН ЛУПУС – ЗНАЧЕНИЕ НА КОВИД-19 ИНФЕКЦИЯ. Н. Колева, А. Костадинова, Д. Генов, В. Грозева, М. Николова, В. Коцева, И. Павлова, Р. Ганчева, Н. Стоилов, В. Бояджиева, И. Първова, Ю. Ананиев, А. Кундурджиев.
 
Преживяемост и връзка с постигната диализна доза при пациенти с ESRD. Д. Ненова.
 
TRANSLUMBAR APPROACH OF A HEMODIALYSIS CATHETER IN INFERIOR VENA CAVA FIRST TIME EXPERIENCE: CASE REPORT. N. Gjorgjievski, A. Gjoreski, I.Rambabova-Bushljetikj, B. Kolonja, I. Salkoski, P. Dejanov, I. G. Nikolov.
 
IMMUNOTACTOID GLOMERULOPATHY: A RARE DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH DIABETES AND NEPHROTIC SYNDROME – CASE STUDY. V. Karanfilovski, V. Ristovska, N. Gjorgjievski, P. Dzekova-Vidimliski, G.Petrusevska, I. G. Nikolov.
 
 PRES В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.  Ц. Цонкова- Попова, М. Гайдарова, Г. Михнева
 
 
Многоликото лице на  Enuresis nocturna в детска възраст. Клиничен случай. Д. Близнакова, М. Халилова, М. Близнакова.
 
 
Напускане на хотела в 12.00 ч.