Ден на българсия лекар!

19 октомври, 2022

Честит празник на българския лекар! Честит празник на св. Иван Рилски!
От името на УС на БДН
Ви пожелавам здраве! Бъдете силни!
Постигайте успехи и срещайте повече усмивки! Предайте на бъдещите медици знанията си и ги научете на  всеотдайност и безкористност!