Условия за участие на лекари в Академия "Нефрология"

01 февруари, 2023

АКАДЕМИЯ "НЕФРОЛОГИЯ"
С УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
12-14 май 2023 г., хотел “Фламинго 4*“,  КК “Албена“


/ЗА ЛЕКАРИ/

Уважаеми колеги,
 
Ако желаете да участвате в Академия “Нефрология“ с презентация или постери, моля да изпратите  резюме до 15 април 2023 г. на проф. Р. Робева: rrobeva@yahoo.com или на проф. Б. Делийска: delijska10@yahoo.com като прикачен файл тип Document Word 97-2003.
Навременното им изпращане е задължително.
Изисквания към авторите – формат на резюметата:
• Шрифт: Times New Roman.
• Размер: 12, стъпка 1 ½.

• Структура:
• Заглавие: главни букви, bold.
• Автори: след интервал от 1 ред.
• Лечебно заведение, в което е извършено проучването: Болница, клиника (отделение, лаборатория). Ако са повече от едно, да се поставят индекси на авторите, съответни на звената.
• Текст: Общ текст, без да се използва нов ред между отделните абзаци. Самият текст да не превишава 2000 знака заедно с интервалите, да съдържа цел, материал и методи, резултати и изводи от проучването.

 
Авторите задължително посочват варианта на участие – устна презентация или постер.
Устните презентации -  продължителност до  10 минути.
Постерите - височина – 80 см, ширина - 50 см.
Краен срок за приемане на абстракти: 15.04.2023 г.
 
Важно за всички желаещи участници - лекари:
 
Такса за участие в Академия"Нефрология": 250 /двестаи петдесет/ лв.   Членски внос – 50 /петдесет/ лв. годишно.
До участие в събитието  се допускат само членове на БДН, платили таксата за участие и членския си внос.
 
АКАДЕМИЯ „Нефрология“   е предназначена за:
  • нефролози;
  • лекари, специализиращи  нефрология;
  • лекари, работещи в нефрологични структури;
  • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
  • докторанти и студенти.
  • Медицински сестри и технолози, работещи в нефрологични структури.
 
  1. По време на събитието  не се допускат придружители!
  2. В Академия „Нефрология“  няма развлекателни програми.
  3. Препоръчваме  плащанията да бъдат направени по банков път, за да може при изявено желание от Ваша страна да се издаде фактура. При регистрацията задължително трябва да предоставите копие от банковото бордеро на организаторите.
  4. Плащанията  могат да бъдат правени и на място.
 
Банкова сметка на БДН
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
Основание за плащане - членски внос към БДН; такса за участие в Академия „Нефрология“.
 
Моля да изпратите Вашите заявки за участие  най-късно до 20 април 2023 г. Заявката трябва да бъде направена лично от участника, независимо дали е спонсориран от фирма или не на е-mail: nephcl@abv.bg.
Местата в хотела за мероприятието са фиксиран брой по договор с хотела, затова Ви молим, ако заявите участие и ако не можете да присъствате, да ни уведомите веднага на същия е-mail адрес.

Програмата на Академия „Нефрология“ ще бъде публикувана до 15.04.2023 г. в сайта на БДН. 
 
Контакти:
тел. 02/9230-539/333/, 0888601755
проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско дружество по нефрология
emilpaskalev@abv.bg
nephcl@abv.bg