Академия "Нефрология" 2023 г. - Предварителна програма

08 февруари, 2023

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А
12.05.2023 /петък/ - пристигане и настаняване след 14 часа.
17.00 - 17.30  Откриване - проф. Е. Паскалев – председател на БДН
17.30 - 19.00  Първа научна сесия - Нефрология.
Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. С. Стайкова, проф. В. Маджова, доц. В. Димитрова
19.00-19.50    Фирмени прояви
20.00-22.00    Вечеря
13.05.2023 /събота/
08.00-09.30    Втора сесия. Нефрология.
Модератори: проф. Р. Робева,  проф. Б. Делийска,  проф. Е. Кумчев, проф. И. Попов.
09.30-11.00    Фирмени прояви.
11.00-11.30   Кафе пауза.
11.30-13.00   Трета сесия. Диализно лечение
Модератори: проф. В. Тодоров, доц. С. Кривошиев, доц. А. Осиченко, доц. Б. Борисов.
13.00-14.30 Обяд.
14.30-16.00  Четвърта сесия. Бъбречна трансплантация.
Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. С. Стайкова, доц. М. Любомирова.
16.00-16.30  Кафе пауза
16.30-18.00  Пета  сесия. Клинична нефрология.
Модератори: проф. Д. Монова, проф. Б. Богов, доц. Е. Тилкиян
18.00-19.45  Фирмени прояви.
20.00 - 22.00  Официална вечеря
 14.05.2023 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа
 
 
П А Р А Л Е Л Н А  П Р О Г Р А М А
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
13.05.2023 /събота/
08.00-09.30  Първа сесия. Бъбречна трансплантация.
Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. С. Стайкова, доц. В. Димитрова.
 09.30-11.00 Втора сесия. Перитонеална диализа.
Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. С. Кривошиев
11.00-11.30  Кафе пауза
11.30-13.00 Трета сесия. Хемодиализа.
 Модератори: Проф. Е. Паскалев, проф. С. Стайкова.
 13.00 - 14.30 Обяд
14.30-16.00 – Четвърта сесия. Хемодиализа.
Модератори: доц. Б. Борисов, доц. А. Осиченко
16.00-16.30    Кафе пауза.
16.30-18.00  Перитонеална диализа.
Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. С. Кривошиев.
20.00 - 22.00 Официална вечеря
 
14.05.2023 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа.