Проф. Д. Димитраков с орден "Св. св. Кирил и Методий"

27 февруари, 2023

От началото на тази година проф. д-р Д. Димитраков, дм, дмн, беше удостоен от президента на Република България Р. Радев с ордена "Св. св. Кирил и Методий".
Поздравления за високата награда!
Това е признание и за развитието на нефрологията в България.