Световен бъбречен ден в Стара Загора

17 март, 2014

За втори пореден път правим такава кампания. Тази година имаше доста по-голям обществен отзвук, поради желанието на ръководството на МБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович” да разпространи по медиите нашата инициатива. Имаше няколкократни публикации в двата местни ежедневника и по интернет сайтовете.  На самия ден, двете наши телевизии също предадоха репортажи. Осъществихме  анкета, скрирингови лабораторни изследвания на серумен креатинин и урина и ехографско изследване. Прегледахме и изследвахме 66 души, реално за 6 часа – на 13 и 14 март. Още толкова, обаче се обадиха и искаха да ни посетят. Приемаме,  че целта ни е изпълнена – много хора чуха и се замислиха, и решиха да се прегледат.
А сигурно и тези, които не успяха да дойдат, ще го направят.


Д-р Ренета Койчева