Световен бъбречен ден, 13.03.2014 г., Александровска болница, София

17 март, 2014

На 13 март 2014 г., по повод Световния бъбречен ден, в УМБАЛ „Александровска” беше проведен дискусионен форум, организиран по инициатива на Александровска болница, представена от директора д-р К. Ангелов и Българското нефрологично дружество, представено от проф. Е. Паскалев в партньорство с ИАТ и пациентски организации. Във форума взеха  участие и проф. Чавдар Славов - заместник министър на здравеопазването, д-р Мариана Симеонова, директор на ИАТ, д-р Л. Добрева - директор на Дирекция "Управление на медицинските дейности", проф. П. Панчев - председател на Българското дружество по урология, началници на клиники. Присъстваха  журналисти от много медии - ТВ, електронни, периодични издания - ежедневни  и специализирани.

На форума бяха обсъдени въпроси, касаещи пациентите с имунологични проблеми, чакащи бъбречна трансплантация – алосенсибилизарани пациенти (с наличие на антитела срещу антигени на тъканната съвместимост), недофинансирането на плазмаферезата като най-ефективен метод за лечение на реакции на отхвърляне и алосенсибилизация, наличие на висока честота на диализни пациенти с хепатит В и С и тяхното лечение преди трансплантация и други.
В Световния бъбречен ден Клиниката по нефрология и трансплантация даде възможност на желаещите медийните екипи  да се запознаят със съвременните лечебно-диагностични методи на клиничната нефрология, диализното лечение и бъбречната трансплантация, и да осъществят контакт с екипа и пациентите на клиниката.

В същия ден обсъдените теми бяха представени в изданията на посочените медии.