Изследвания за хепатит С

21 май, 2015

Какво е хепатит С?
 
Хепатит С е инфекция, която се предава по кръвен път.
Oколо  110 000 души са носители на  хепатит С в България.
Болестта протича без симптоми: 9 от 10 души не знаят, че са заразени с HCV.
Рискът от заразяване е висок при всички, които са:
•        получили кръв, кръвни продукти или органи,
•        претърпели хирургична и стоматологична интервенция с недобре стерилизирани инструменти,
•        хемодиализа,
•        имат повишени чернодробни ензими  или чернодробно заболяване,
•        здравни работници,
•        настоящи или бивши наркозависими,
•        лица с промискуитетно поведение,
•        лица, които имат  HIV,
•        татуирани.
 
Защо е важно да се изследвате?
Целта е ранно откриване на Хепатит С и лечение преди заболяването да е прогресирало до цироза и допълнително да е влошило Вашето бъбречно заболяване.
Хепатит С протича без оплаквания и при видимо добро здраве. Постепенно прогресира, уврежда черния дроб и води до цироза.
Изследването е препоръчително при наличие на бъбречно заболяване, защото  Хепатит С е значим рисков фактор за:
•         повишена заболеваемост,
•         потенциална опасност от хемодиализа и бъбречна трансплантация,
•         намалена преживяемост на присадката след трансплантация,
•         повишена смъртност.
Изледване за хепатит С е препоръчително на всеки 6-12 месеца.
Българското нефрологично дружество осигурява възможността за скринингово изследване на хепатит С на медицински персонал, пациенти на диализно лечение, пациенти с ХБЗ 1- 4 ст.
Изследването може да бъде анонимно.
 
Обръщам се към всички колеги с молбата тази възможност да бъде реализирана оптимално. Всички лекари от нефрологични и диализни структури, както и тези, които работят по договор с НЗОК в предболничната помощ могат да заявят своето желание за необходимия брой тестове на и-мейл nephcl@abv.bg .
 
Проф. Емил Паскалев,
председател на БНД