Условия за участие на фирми в Училище по нефрология 2016

23 март, 2016

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В „УЧИЛИЩЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ”
 на тема
 „Хронично бъбречно заболяване”
13-15 май 2016 Г.
 
Спонсорство на фармацевтични компании:
Платинен спонсор 17 000 – 20 000 лв. /60 мин. симпозиум, щанд с размери над 10 м2 и централно разположение, фирмен банер в конферентната зала, официална реклама в материалите на конференцията, вкл. и на гала вечерята, възможност за подпомагане  участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.
Златен спонсор12 000 - 17 000 лв. /45 мин. симпозиум, щанд с размери над 10 м2 и централно разположение, официална реклама в материалите на конференцията, възможност за подпомагане участието на колеги чрез осигуряване таксите им за участие/.
Сребърен спонсор – 10 000 - 12 000 лв. /30 мин. симпозиум, щанд с размери 10 м2, официална реклама в материалите на конференцията, подпомагане на участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.
Спонсор – под 10 000 лв. /15 мин. симпозиум, щанд с размери под 10 м2 и официална реклама в материалите на конференцията, възможност за подпомагане участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.
Фирмите могат да предоставят рекламни материали с големина до А4 за включване в комплекта, който участниците ще получават при регистрацията.
Презентации              Суми в лева
10 минути 2 000
20 минути 4 000
30 минути 6 000
40 минути 8 000
60 минути 10 000
Щанд  1,0 м - 500 лв.
 
 
Такси за участие на лекарите– 100 лв.
 
Контакти:
тел. 02/9230-539/333/, 0888601755
проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско нефрологично дружество
emilpaskalev@abv.bg ; nephcl@abv.bg