Условия за участие в Академия "Нефрология" за фирми

28 ноември, 2018

Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание условията за участие в Академия "Нефрология".
Вашата подкрепа за програмата на Българско дружество  по нефрология и участието Ви в проявата, ще  доведе до повишаване активността и професионализма на българските нефролози  и  медицинските сестри, работещи в нефрологичните структури и ще подобри съвместната ни работа в полза на профилактиката и лечението на бъбречните заболявания в България.
 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В „АКАДЕМИЯ НЕФРОЛОГИЯ”
Гранд хотел"Банско", Банско
10 – 12 май 2019 Г.
 на тема:
 „Хронично бъбречно заболяване. ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ
 
 
Спонсорство на фармацевтични компании:
Платинен спонсор 20 000 – 30 000 лв. /60 мин. симпозиум, щанд с размери над 10 м2 и централно разположение, фирмен банер в конферентната зала, официална реклама в материалите на конференцията, вкл. и на гала вечерята, възможност за подпомагане  участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.
Златен спонсор15 000 - 20 000 лв. /45 мин. симпозиум, щанд с размери над 10 м2 и централно разположение, официална реклама в материалите на конференцията, възможност за подпомагане участието на колеги чрез осигуряване таксите им за участие/.
Сребърен спонсор – 10 000 - 15 000 лв. /30 мин. симпозиум, щанд с размери 10 м2, официална реклама в материалите на конференцията, подпомагане на участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.
Спонсор – 5 000 - 10 000 лв. /15 мин. симпозиум, щанд с размери под 10 м2 и официална реклама в материалите на конференцията, възможност за подпомагане участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие/.
Фирмите могат да предоставят рекламни материали с големина до А4 за включване в комплекта, който участниците ще получават при регистрацията.
 
 
Презентации Суми в лева
10 минути 2 500
20 минути 5 000
30 минути 7 500
40 минути 10 000
60 минути 15 000
Щанд  1,0 м - 1000 лв.
 
 
Такси за участие на лекарите – 120 лв., за медицинските сестри – 30 лв.
Контакти:
тел. 02/9230-539/333/, 0888601755
проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско дружество по нефрология
emilpaskalev@abv.bg ; nephcl@abv.bg     
 
Програмата на Академия ”Нефрология” ще бъде публикувана 3/три/ месеца преди началото на събитието.
 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на форума:
 
  1. Академия "Нефрология" е предназначена за:
  • нефролози;
  • лекари, специализиращи  нефрология;
  • лекари, работещи в нефрологични структури;
  • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
  • докторанти и студенти.
  • медицински сестри, работещи в нефрологични структури.
Задължително е всички  да бъдат членове на БДН.
  1. В Академия "Нефрология" не се допускат придружители!
  2. В Академия "Нефрология" няма развлекателни програми.
  3. До участие в научната програма се допускат само членове на БДН, платили таксата за участие.