Предварителна програма за Академия"Нефрология"

20 март, 2019

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
 АКАДЕМИЯ "НЕФРОЛОГИЯ"
10-12 май 2019 г., Гранд хотел "Банско", гр. Банско

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А 

10.05.2019 /петък/ - пристигане и настаняване след 14 часа.

17.00 - 17.30  Откриване - проф. Емил Паскалев – председател на БДН

17.30 - 18.45  Първа сесия. Нефрология.
Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. Св. Стайкова, доц. В. Димитрова
17.30-17.45    Ренална анемия при бъбречнотрансплантирани пациенти.
П. Мегеров
17.45-18.00    Хиперурекемия при бъбречнотрансплантирани пациенти.
А. Хаджипантелис
18.00-18.15    ИгА гломерулонефрит при бъбречнотрансплантирани пациенти.
И. Маринова
18.15-18.30    Калциневринова нефротоксичност. Я. Иванова
18.30-18.45    Дискусия.
 
18.45-19.45    Фирмени прояви


20.00-22.00    Вечеря
 
 
11.05.2019 /събота/

08.00-09.30    Втора сесия. Нефрология.
Модератори: проф. Б. Делийска, проф. Р. Робева, проф. В. Маджова
08.00-08.25    Предсърдно мъждене и хиперурикемия. Я. Коларска
08.25-08.50    Придобити дефекти на комплемента при ЛЕД. В. Василев
08.50-09.15    ОБУ и калцификати от орални антикоагуланти. Б. Делийска
09.15-09.30    Дискусия

09.30-11.00    Трета сесия. Диализно лечение
Модератори: проф. В. Тодоров, доц. Ст. Кривошиев, доц. Н. Ненчев,
доц. И. Попов
09.30-09.55    Хемодиализа при нестабилни пациенти.  Ал. Осиченко
09.55-10.20    Актуални проблеми на артерио-венозната анастомоза. Б. Борисов
10.20-10.45    Хемоперитонеум при перитонеална диализа. Г. Тодорова
10.45-11.00    ДИСКУСИЯ
 
11.00 - 11.30  Кафе пауза

11.30-13.00   Четвърта сесия. Нефрология
 Модератори: проф. Д. Монова, проф. Б. Богов, проф. Е. Кумчев
11.30-11.55   Придобита кистозна болест на бъбреците при ХБН. В. Тодоров
11.55-12.20   Лечение на захарен диабет тип 2 при намалена бъбречна
 функция. Ст. Кривошиев
12.20-12.45   Кистозна болест на реналния синус. В. Тодоров
12.45 -13.00  Дискусия


13.00 - 14.30  Обяд
 
14.30-17.30    Фирмени прояви


20.00 - 22.00  Официална вечеря
 
12.05.2019 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа
 
П А Р А Л Е Л Н А  П Р О Г Р А М А
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
11.05.2019 /събота/
08.00-09.30  Първа сесия. Бъбречна трансплантация.
Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. Св. Стайкова, доц. В. Димитрова.
 
09.30-11.00 Втора сесия. Перитонеална диализа
Модератори: проф. Б. Делийска, доц. В. Мушеков
 
11.00-11.30  Кафе пауза
11.30-13.00 Трета сесия. Хемодиализа
  Модератори: проф. Р. Робева, доц.Св. Стайкова, доц. Ал. Осиченко
 
13.00 - 14.30 Обяд
14-30 - 17.30 Фирмени прояви
20.00 - 22.00 Официална вечеря


 
12.05.2019 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа