Промяна във връзка с пандемията на програмата на БДН

14 април, 2020

Уважаеми колеги,
поради продължаващата пандемия и свързаните с нея ограничения, през 2020 г. Академия"Нефрология" и Националната конференция по нефрология ще се проведат заедно от 19 до 22 ноември в Старосел.
За медицинските сестри събитието ще започне от 20.11.20, а за лекарите от 19.11.20 г.