Нови условия за участие в Националната коференция по нефрология -лекари

15 април, 2020

Уважаеми колеги,

поради продължаващата пандемия и свързаните с нея ограничения, през 2020 г. Академия"Нефрология" и Националната конференция по нефрология ще се проведат заедно от 19 до 22 ноември в Старосел.
За медицинските сестри събитието ще започне от 20.11.20, а за лекарите от 19.11.20 г.

 
Уважаеми колеги,
Във връзка с предстоящата Национална конференция по нефрология, 19 до 22 ноември 2020 г., в Старосел Ви напомняме, че очакваме Вашите резюмета за участие с доклади и постери до 15.09.2020 год.
Навременното им изпращане ще спести необходимостта от допълнително удължаване на срока и затруднения при оформяне на програмата в последния момент.
Резюметата да се изпращат като прикачен файл тип Document Word 97-2003 на електронния адрес на проф. Б. Делийска: delijska10@yahoo.com  или на проф. Р. Робева: rrobeva@yahoo.com.


Изисквания към авторите – формат на резюметата:
• Шрифт: Times New Roman.
• Размер: 12, стъпка 1 ½.

• Структура:
• Заглавие: главни букви, bold.
• Автори: след интервал от 1 ред.
• Лечебно заведение, в което е извършено проучването: Болница, клиника (отделение, лаборатория). Ако са повече от едно, да се поставят индекси на авторите, съответни на звената.
• Текст: Общ текст, без да се използва нов ред между отделните абзаци. Самият текст да не превишава 2000 знака заедно с интервалите, да съдържа цел, материал и методи, резултати и изводи от проучването.

 
Авторите задължително посочват варианта на участие – устна презентация или постер.
Устните презентации -  продължителност до  10 минути.
Постерите - височина – 80 см, ширина - 50 см.
Краен срок за приемане на абстракти: 15.09.2020 г.
 
Важно за всички желаещи участници:
 
 1. Конференцията е предназначена за:
 • нефролози;
 • лекари, специализиращи  нефрология;
 • лекари, работещи в нефрологични структури;
 • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
 • докторанти и студенти.
 • и поради форсмажорни обстоятелства /пандемия и отпадане на Академия"Нефрология/ медицински сестри, работещи в нефрологични структури.
 1. По време на конференцията не се допускат придружители!
 2. Задължително е всички  участници да бъдат членове на БДН. Членски внос – 50/петдесет/ лв.
 3. В конференцията няма развлекателни програми.
 4. До участие в научната програма се допускат само членове на БДН, платили таксата за участие. Такса за участие в Конференцията  200 /двеста/ лв.
 5. Препоръчваме  плащанията да бъдат направени по банков път, за да може да се издаде фактура. При регистрацията задължително трябва да предоставите копие от банковото бордеро на организаторите.
 6. Плащания могат да бъдат правени и на място.
 
Банкова сметка на БДН
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
Основание за плащане - членски внос към БДН; такса за участие в Конференция по нефрология.
 
Моля да изпратите Вашите заявки за участие  най-късно до 10 октомври 2020 г. Заявката трябва да бъде направена лично от участника, независимо дали е спонсориран от фирма или не на е-mail: nephcl@abv.bg.
Местата в хотела за мероприятието са фиксиран брой по договор с хотела, затова Ви молим, ако заявите участие и ако не можете да присъствате, да ни уведомите веднага на същия е-mail адрес.
Програмата на Конференцията ще бъде публикувана 2/два / месеца преди началото на форума.
 
Контакти:
тел. 02/9230-539/333/, 0888601755
проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско дружество по нефрология
emilpaskalev@abv.bg
nephcl@abv.bg