Условия за участие на фирми в Националната конференция по нефрология- нови

15 април, 2020

Уважаеми колеги,
поради продължаващата пандемия и свързаните с нея ограничения, през 2020 г. Академия"Нефрология" и Националната конференция по нефрология ще се проведат заедно от 19 до 22 ноември в  Старосел.
За медицинските сестри събитието ще започне от 20.11.20, а за лекарите от 19.11.20 г.
 
 
Уважаеми колеги,


От 19 до 22 ноември 2020 г. в  СТАРОСЕЛ  ще се проведе Националната конференция по нефрология, организирана от Българското дружество по нефрология, с участието на нефролози от цялата страна, както и с участие на медицински сестри.
Каним Ви за участие в конференцията и се надяваме на Вашето любезно сътрудничество. Вашата подкрепа за програмата на Българско дружество  по нефрология и участието Ви в проявата, ще  доведе до повишаване активността и професионализма на българските нефролози  и  медицинските сестри,  работещи в нефрологичните структури.
 
По-долу Ви предлагаме условията за участие на фармацевтичните компании.


Проф. Емил Паскалев 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  Националната конференция по нефрология
19 до 22 ноември 2020 г.;
  Старосел

  
Спонсорство на фармацевтични компании:


Платинен спонсор -  25 000 – 30 000 лв. (60 мин. симпозиум, щанд с размери 10 м2  и централно разположение, фирмен банер в конферентната зала, официална реклама в материалите на конференцията, вкл. и на гала вечерята /събота, 21.11.2020/, възможност за подпомагане  участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие).Златен спонсор – 17 000 - 25 000 лв. (45 мин. симпозиум, щанд с размери 8 м2 и централно разположение, официална реклама в материалите на конференцията, възможност за подпомагане участието на колеги чрез осигуряване таксите им за участие).


Сребърен спонсор – 12 000 - 17 000 лв. (30 мин. симпозиум, щанд с размери 6 м2, официална реклама в материалите на конференцията, подпомагане на участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие).


Спонсор – 5 000 - 12 000 лв. /15 мин. симпозиум, щанд с размери 4 м2 и официална реклама в материалите на конференцията, възможност за подпомагане участието на лекари чрез осигуряване таксите им за участие).


Фирмите могат да предоставят рекламни материали с големина до А4 за включване в комплекта, който участниците ще получават при регистрацията.


Презентации Суми в лева
10 минути 2 500
20 минути 5 000
30 минути 7 500
40 минути 10 000
60 минути 15 000
 
Щанд  1,0 м2   - 2500 лв.


 • Банкова сметка на Българско дружество по нефрология
София, ул. „Охрид” №73, ет.2, ап.8,
Булстат 177006497
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
МОЛ Емил Паскалев Димитров
 
 
Контакти:
тел. 02/9230-539/333/, 0888601755
проф. Емил Паскалев,
Председател на   Българско нефрологично дружество
emilpaskalev@abv.bg
nephcl@abv.bg     
 
Програмата на Конференцията ще бъде публикувана 2 /два / месеца преди началото на форума.
 
Фирмените представители правят резервацията си към хотела чрез БДН и  заплащат нощувките си. Фирмените представители са добре дошли на обядите и вечерите, организирани от БДН /без заплащане/, като трябва да заявят на nephcl@abv.bg бройката представители и на кои дати ще присъстват, за да можем да планираме правилно броя на хората.
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на форума и такси:
 
 1. Националната конференция  е предназначена за:
 • нефролози;
 • лекари, специализиращи  нефрология;
 • лекари, работещи в нефрологични структури;
 • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
 • докторанти и студенти.
 • и поради форсмажорни обстоятелства /пандемия и отпадане на Академия"Нефрология/ медицински сестри, работещи в нефрологични структури.
Задължително е всички  лекари да бъдат членове на БДН.
Членски внос за лекари – 50/петдесет/ лв.
 
Такса за участие в Национална конференция по нефрология:
 • Лекари - 200/двеста/ лв.
 • Студенти - 100/сто/ лв.
 • медицински сестри и технолози - 60 /шестдесет/ лв.
До участие в научната програма на Конференцията по нефрология се допускат само членове на БДН, платили таксата за участие.
 1. В Национална конференция по нефрология не се допускат придружители!
 2. Национална конференция по нефрология няма развлекателни програми.