Предварителна програма за Националната конференция по нефрология, 19-22 ноември 2020, Старосел

21 август, 2020

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А
НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ,
С УЧАСТИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
19-22 НОЕМВРИ 2020 Г.
СТАРОСЕЛ19.11.2020 /четвъртък/   -  Регистрация. Настаняване след 14 часа.
 
16.30 – 17.00           Откриване. Проф. Е. Паскалев председател на БДН.


17.00 – 18.30           Първа научна сесия – Клинична нефрология.
Модератори: проф. Б. Делийска, проф. Р. Робева, доц. Е. Тилкиян.
 
18.30 – 19.20           Научни симпозиуми на фармацевтични компании.


19.3021.30           Вечеря.


20.11.2020 /петък/.
08.30 – 10.00           Втора научна сесия – Диализно лечение.
Модератори: проф. В. Тодоров, доц. С. Кривошиев, проф. С. Стайкова.
10.00 – 11.00           Научни симпозиуми на фармацевтични компании.


11.00 – 11.30           Кафе пауза.


11.30 – 13.00           Трета научна сесия – Бъбречна трансплантация.
Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. Е. Кумчев, доц.В. Димитрова.


13.00 – 15.00           Обяд.
 
15.00 – 16.30           Четвърта научна сесия – Редки заболявания в нефрологията.
Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. В. Маджова, проф. С. Стайкова.
 
16.30 – 17.00           Кафе пауза
 
17.00 – 18.00          Научни симпозиуми на фармацевтични компании.
18.00 – 19.30          Пета научна сесия – Клинична нефрология.
Модератори: проф. Д. Монова, проф. Б. Богов, доц. В. Лазаров.
 
 
19.30 – 21.30           Вечеря.
 
21.11.2020 /събота/ 
08.30 – 10.00           Шеста научна сесия – Детска нефрология.
Модератори: доц. Гайдарова, доц. Митева, доц. Пенева.

10.00 – 10.30          Кафе пауза.
10.30 – 12.00           Научни симпозиуми на фармацевтични компании.
12.00 - 13.30            Седма научна сесия – Диализно лечение.
Модератори: доц. В. Мушеков, доц. А. Осиченко, доц. И. Попов.


13.30 – 15.00           Обяд.

15.00 – 16.30            Осма научна сесия – Вария.
Модератори: проф. Е. Кумчев, проф. А. Кундурджиев, доц. В. Димитрова


16.30 – 17.00            Кафе пауза.

17.00 – 18.00            Научни симпозиуми на фармацевтични компании.

18.00 – 19.30           Девета научна сесия – Вария.
Модератори: проф. В. Тодоров, проф. А. Кундурджиев, доц. С. Кривошиев.


19.30 – 21.30          Официална вечеря.
 
Постерни сесии
20.11.2020 /петък/
Първа постерна сесия.
09.00 – 18.00           Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. В. Димитрова, доц. М. Любомирова.
 
21.11.2020 /събота/
Втора постерна сесия.
09.00 – 18.00           Модератори: проф. Д. Монова, доц. И. Попов, доц. А. Осиченко.
 
22.11.2020 /неделя/ Освобождаване на хотела до 12 часа. 
ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ


20.11.2020 /петък/ - пристигане и настаняване след 14 часа на медицинските сестри.
19.30 – 21.30           Вечеря.


 
21.11.2020 /събота/
08.30-10.00  Първа сесия. Бъбречна трансплантация.
Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. Св. Стайкова, доц. В. Димитрова.


10.00 – 10.30          Кафе пауза.

10.30 -12.00 Втора сесия. Перитонеална диализа.
Модератори: проф. Б. Делийска,   доц. Ал. Осиченко.
 
12.00-13.30 Трета сесия. Хемодиализа
Модератори: проф. Р. Робева, доц.Св. Стайкова,  доц. В. Мушеков.
 
13.30 – 15.00           Обяд.
Програмата продължава съвместно с програмата на лекарите.
 
19.30 – 21.30          Официална вечеря.

 
22.11.2020 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа