Национална конференция по нефрология

09 ноември, 2020

Уважаеми колеги!
Предвид усложнената епидемиологична обстановка с Covid-19 инфекцията и наложените задължителни ограничения, включително за мероприятия подобни на това на Българското дружество по нефрология/БДН/, е невъзможно да осъществим конференцията на БДН, с участие на медицински сестри на предварително посочената дата.
При нормализиране на ситуацията Националната конференция ще се проведе през месец март 2021 г.
Програмата на конференцията е добре да бъде запазена при същите условия.
Моля за Вашето разбиране и съдействие.