National Conference of Nephrology, Hissar, 9-12.10.2014

В Националната конференция по нефрология, 9-12 октомври 2014 год., хотел „Хисар”, гр. Хисаря бяха регистрирани 215 нефролози и лекари, работещи в нефрологични структури, специализанти, студенти, лекари от други специалности, лекари – представители на БЛС и други организации, както и местни лекари. Присъстваха гости от фармацевтични компании, журналисти и гости - лекари от съседни страни с насоченост към СМЕ курса. Така общият брой на участниците в конференцията надхвърли 300 души и се превърна в най-голямата нефрологична проява у нас досега. Програмата на конференцията беше наситена с голям брой теми в  четири сесии за устни презентации и две постерни сесии. Освен традиционното участие на колеги от водещи нефрологични клиники, имаше и участие на колеги от нефрологични структури на областните градове. Обсъжданията след всяка сесия бяха продължителни, с много въпроси с клинична насоченост, което е потвърждение за голямата активност на участниците. Научният комитет на конференцията определи двете най-интересни и стойностни презентации, които получиха награда лаптоп – колектив на детска клиника по нефрология от Специализираната университетска болница за лечение на детски болести – София и колектив на Клиника по нефрлогия, УМБАЛ ”Каспела”- Пловдив.
По време на конференцията отбелязахме Световната седмица на донорството. Друг важен акцент беше разпостранението и реалната възможност за пълно излекуване на инфекцията от вируса на хепатит С, особено сред медицинските специалисти. Присъединихме се към проект на БЛС „да спасим нашите лечители”.
В рамките на конференцията беше проведен СМЕ курс по линия на ERA-EDTA, проведен в три части. В него участваха водещите европейски нефролози, както и председателя на ISN, която е най-голямата нефрлогична общност в световен мащаб. Неговата лекция беше аплодирана на крака от всички колеги. При разговор с лекторите след СМЕ курса, всички бяха изненадани от многобройното присъствие и много впечатлени от красотата на това българско място. Повечето от тях проявиха желание за следващи участия в България и веднага получиха покани за това. Голямата изненада е, че всички приеха поканите за следващата ни среща през есента на 2015 год.
Мястото на провеждането на научните сесии – амфитеатралната зала на хотел „Хисар” разполага със 122 места, към които бяха допълнени още 25. През по-голямата част от конференцията, особено по време на СМЕ курса, имаше и правостоящи. Това впечатли лекторите, които изразиха своето задоволство от високото ниво на конференцията.
Всяка вечер имаше приятни изненади, весела програма и истински релакс за участниците.
Конференцията беше подкрепена със спонсорство от над 20 фирми, представящи свои щандове и фирмени симпозиуми. На фирмените симпозиуми се презентираха и дискутираха важни въпроси от клиничната дейност на нефролозите у нас.
Българското нефрологично дружество изразява огромното си уважение и благодарност на всички приятели и спомоществователи от фармацевтичната индустрия, без която мероприятието не би могло да бъде толкова значимо.
Имам удоволствието да изразя голямото си възхищение от съвместната работа с персонала на хотел „Хисар”, от неговите чудесни условия и атмосфера, позволили конференцията да бъде толкова приятна и ползотворна.
Националната конференция по нефрология беше отразена мощно от водещите български медии, чиито журналисти присъстваха на събитието. Така конференцията доби известност сред всички лекари у нас, както и сред зрителите, слушателите и читателите на тези медии. С голяма благодарност към присъстващите журналисти и убедеността, че заедно с тях ще бъдем по ефективни и добре разбрани от всички.
 
С уважение и благодарност:
 
 
Проф. Емил Паскалев,
Председател на Българско нефрологично дружество