Program School of Nephrology

09 февруари, 2016

Програма
 
УЧИЛИЩЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ
13 - 15 май 2016 год.,
хотел „Орфей”, КК "Пампорово"
 
 
13 май 2016 год. /петък/
Настаняване след 14.00 часа.
 
17.15 - 17.30   Откриване.
 
17.30 - 19.00   Първа сесия. Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ"александровска"
модератор: Проф. Е. Паскалев, доц. А. Буева.
 
17.30 - 17.40  Хронично бъбречно заболяване - характеристика, значимост, етиология и класификация. Е. Паскалев.
17.41 - 18.00  Гломерулна филтрация - характеристика и определяне. Ж. Филипов.
18.01 - 18.20  Протеинурия - клинична значимост. В. Стаменова.
18.21 - 18.30  Неврогенен пикочен мехур в детска възраст. А. Буева.
18.31 - 18.40  Функционални нарушения на пикочния мехур - диагностика и лечение. Т. Лисичкова.
18.41 - 19.00  Дискусия.
 
19.00 - 20.00   Фирмени прояви.
 
20.00 - 22.00   Вечеря.
 
 
14 май 2016 год. /събота/
 
08.00 - 09.30  Втора сесия. Клиника по нефрология, УМБАЛ "Царица йоанна - Исул"
модератори: Проф. Б. Делийска, доц. В. Лазаров.
 
08.00 - 08.15  Клиничен случай - ОБУ с хиперкалциемия и с дифузни крампи при топлинна   болест. В. Василев, Б. Делийска.
08.16 - 08.25  Клиничен случай - Неолигурично ОБУ след ортопедична операция. В. Василев, Б. Делийска.
08.26 - 08.40  Подагра/хиперурикемия и ХБЗ. Я. Коларска.
08.41 - 08.50  Клиничен случай - Забравен ли е острият гломерулонефрит?  И. Калудина.
08.51 - 09.05  Клиничен случай - ИгМ нефропатия от детска възраст. А. Буева, Б. Василева, В. Лазаров.
09.06 - 09.20  ОБУ при гломерулонефрит с минимални промени - докладване на два случая. В. Лазаров, Б. Василева.
09.21 - 09.30  Дискусия.
 
09.30 - 11.00  Фирмени прояви.
 
11.00 - 11.30  Кафе пауза.
 
 
 
11.30 - 13.00  ТРЕТА СЕСИЯ. Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ"Св. ИВАН РИЛСКИ"
модератори: Проф. Р. Робева, доц. Н. Ненчев.
 
11.30 - 11.5Диабетна нефропатия и ХБЗ І-ІV ст. - консервативно лечение. Р. Робева.
11.51 - 12.1Диабетна нефропатия и ХБЗ Vст. - заместващо лечение. Н. Ненчев. 
12.11 - 12.3Клинични случаи от областта на клиничната нефрология и диализа. Р. Робева, Н. Ненчев.
12.36 - 12.45  Атипичен ХУС. Д. Русинов.
12.46 - 13.00  Дискусия.
 
13.00 - 14.30  Обяд.
 
 
14.30 - 16.00  ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ. Клиника по диализно лечение, УМБАЛ "Александровска"
модератори: проф. Евг. Възелов, проф. Д. Йонова
 
14.30 - 14.45  Лабораторна оценка на минералния и костен метаболизъм при уремични пациенти. Д. Йонова.
14.46 - 15.00  Диализно лечение през 2015 година - какво показва статистиката.  Евг. Възелов. 15.01 - 15.15  Използване на ангиографските методи в диализната практика. В. Папазов.
15.16 - 15.30  Остър кардиоренален синдром - терапевтично поведение. Ив. Трендафилов.
15.31 - 15.45  Синдром на хипомагнезиемия - хиперкалциурия. М. Гайдарова.
15.46 - 16.00  Дискусия.
 
 
16.00 - 17.00  Фирмени прояви.
 
17.00 - 17.30  Кафе пауза.
 
17.30 - 19.00  ПЕТА СЕСИЯ. КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ, УМБАЛ"АЛЕКСАНДРОВСКА"
модератори: проф. Б. Богов, доц. Р. Кръстева
 
17.30 - 17.45  Панцитопения при агресивно протичащ СЛЕ. Клиничен случай от практиката. М. Любомирова,   М. Христова
17.46 - 18.00  Оценка на тежестта на ОБУ и необходимостта от заместителна терапия. Контраст индуцирана нефропатия.  Б. Богов, Вл. Миленова.
18.01 - 18.15  Реноваскуларна хипертония. Клиничен случай от практиката. Р. Кръстева, М.  Николова.  
18.16 - 18.30  Резистентен на лечение МбГН. Клиничен случай от практиката. В. Гергинова.            
18.31 - 18.45  Невробластом при кърмаче, установен при профилактичен ултразвуков преглед. В. Боцова.
18.45 - 19.00  Дискусия.
 
19.00 - 20.00  Фирмени прояви.
 
20.00 - 22.00  Вечеря.
 
15 май 2016 год. /неделя/
 
07.30 – 09.30 – Закуска.
11.00 – 12.00 – Освобождаване на хотела.