УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА НА ДИАЛИЗНИ СТРУКТУРИ В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЯ ОТ COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

30.03.2020

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ (БДН) www.bgnephrology.com, e-mail: nephcl@abv.bg Председател на Управителен съвет (УС) на БДН: Проф. д-р Емил Паскалев, дмн ………………………………………………………………………………………………………………….. УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА НА ДИАЛИЗНИ СТРУКТУРИ В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЯ ОТ COVID-19 (КОРОНАВИРУС) Експертна работна група на БДН: Доц. д-р Ст. Кривошиев, дм Доц. д-р Ал. Осиченко, дм Д-р В. Цеков, дм В България има около 4000 пациенти на диализно лечение, които поради силно намалени защитни сили спадат...

Прочети повече »