УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ /БДН/


Избран на Общо събрание на БДН на 22.10.2022 г..
Проф. Емил Паскалев
Председател на БДН
Началник Клиника по нефрология трансплантация и диализно лечение, УМБАЛ"Александровска", София
тел.: 02 9230 253 или 515
nephcl@abv.bgemilpaskalev@abv.bg
доц. д-р Александър Осиченко, д.м.
 Зам. председател на УС

Началник клиника по диализно лечение,
МБАЛ Токуда, Аджибадем Сити Клиник, София
тел: 0884933100, 02 4034300
alosichenko@abv.bg

Проф. Райна Робева
ВМА,
гл. редактор на сп. "Нефрология, диализа и трансплантация",
тел.: 0887 538 579
rrobeva@yahoo.com
Проф. Даниела Монова

Началник Първа Клиника по вътрешни болести,
Медицински институт на МВ
Проф. Светла Стайкова, дмн

Ръководител клиника по нефрология и диализа при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна 
Проф. Димитричка Близнакова, дм
Директор на Медицински колеж – Варна
See the source image no
Доц. Бисер Борисов Доц. Едуард Тилкиян Д-р Валери Цеков, дм, мзм
УМБАЛ "Г. Странски" Плевен,
Клиника по нефрология
УМБАЛ "Каспела", Пловдив,
Клиника нефрология

Изпълнителен директор

Фърст Диализис Сървисиз България ЕАД