НЕФРОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Нефрологията е постигнала най-голям напредък в своето развитие сред направленията на вътрешната медицина:
- консервативно лечение,
- заместващо артифициално лечение,
- органна трансплантация.

В БЪЛГАРИЯ
- 1958 г. - внасят се първите два апарата за хемодиализно лечение “Nephra II”,
- 1962 г. започват първите успешни и редовни диализни процедури от доц. Е. Патев,
- 1966 г. изгражда се първата нефрологична клиника от проф. Маждраков,
- 1968 г. първата трансплантация на дете в института за спешна медицина “Пирогов” от проф. Минков,
- 1969 г. първата успешна трансплантация на възрастен в Александровска болница от проф. Ламбрев, проф. Атанасов, проф. Куманов.КЛИНИКИ
  • Клиника но нефрология и трансплантация, УМБАЛ "Александровска", Клиничен център по нефрология, МУ-София.
  • Клиника по нефрология, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", Клиничен център по нефрология, МУ-София.
  • Клиника по нефрлогия, УМБАЛ "Александровска", Катедра по вътрешни болести, МУ-София.
  • Клиника по терапия на вътрешните болести, нефрология и диализа, УМБАЛ "Иван Рилски", София
  • Клиника по нефрология, УМБАЛ "Каспела", МУ - Пловдив.
  • Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ "Георги Странски" Плевен, МУ - Плевен.
  • Клиника по диализа, УМБАЛ "Александровска".
  • Клиника но нефрология, остра и перитонеална диализа, афереза и трансплантация, УМБАЛ "Св. Марина" - МУ-Варна.
  • Клиника по диализа, УМБАЛ "Св. Марина" - МУ - Варна.


НЕФРОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Наредба за следдипломна кфалификация на висшите медицински кадри № 0-86/28. VІІІ. 1973 г. Министър д-р А. Тодоров Публикувана в Служебен бюлетин на Министерството на народното здраве, брой 1, год. ХХІV 1974

  ПЪРВИТЕ
с протокол №70 от 05.03.1974 г., утвърден от Ректор проф. д-р Ат . Малеев

1. Д-р Гена Петкова Стефанова - к.м.н.
2. Д-р Добрин Добринов Мушмов - к.м.н.
3. Д-р Иван Стоянов Груев - к.м.н.
4. Доц. Любомир Стойчев Теодосиев - д.м.н.СЛЕДВАЩИТЕ
с протокол №72 от 11.06.1974 г.

  

5. Доц. Игнат Иванов Андреев
6. Доц. Йото Стоянов Танчев
7. Д-р Цветан Димитров Гергов – к.м.н.

НЕФРОЛОЗИ
- От 1974 г. до днес има официално лицензирани над 500 нефролози в България

- Най-много 1991 г. – 28
- Най-малко 1999 г. - 2БЪЛГАРСКО НЕФРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО, пререгистрирано под името БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ през 2016 г.
Създадено 1972 г. Първи председател – проф. Маждраков

СЕГАШНО РЪКОВОДСТВО - Управителен съвет 2019 г.
Председател: проф. Е. Паскалев

Членове:  проф. Д. Монова, проф. Р. Робева- гл. редактор на сп. "Нефрология, диализа, трансплантация", проф. Д. Близнакова, доц. Ал. Осиченко, доц. Св. Стайкова, доц. В. Димитрова,  д-р Д. Николов, д-р Русинов