Хабилитирани лица
Име  Действ. член 2020 Действ. член 2021 Действ. член 2022 Действ. член 2023 Действ. член 2024
1 Александър Осиченко, доц. да да да да
2 Атанас Кондурджиев, проф.  да да да
3 Бисер Борисов,проф.  да да да да
4 Борис Богов, професор   да да да
5 Боряна Делийска, професор    да
7 Валентин Лазаров, доцент 
8 Валентин Мушеков, доцент  
9 Валентина Маджова,    професор да да да
10 Васил Тодоров, професор  да
11 Велислава Димитрова, доцент да да
12 Даниела Монова, професор     да да да
13 Димитричка Близнакова, проф. да да да да
14 Димитър Николов , доцент   да да
15 Димитър Русинов, доцент     
16 Дияна Йонова, професор
17 Едуард Тилкиян, доцент   да да да
18 Емил Кумчев, проф. да
19 Емилия Костадинова Стамболова, доц. да
20 Евгений Възелов, професор  да
21 Емил Паскалев, професор  да да да да да
22 Илия Димитров  Попов, проф. да да да да
23 Мария Гайдарова, доц. да да
24 Мила Любомирова,  доцент да ДА ДА
25 Милена Николова, доц.    да да
26 Ненчо Ненчев, доцeнт
27 Полина Митева, доц. да
28 Райна Робева, професор   да да да
29 Реджина Джераси, доцент   да да да да
30 Румяна Кръстева, доцент   да
31 Светла Стайкова, проф. да да да да
32 Стефан Кривошиев, доцент  да да да
Лекари - членове на БНД
Име  Действителен член 2020 Действителен член 2021 Действителен член 2022 Действителен член 2023 Действителен член 2024
1 Адриан Николов да да
2 Адриана Лавчева, д-р
3 Адриана Стойчева, д-р да да да
Айджан Юсуф, д-р да
4 Айсун Юмерова
5 Айше Шерифова
6 Албена Василева, д-р да да да да да
7 Албена Ангелова, д-р да
8 Алдин Начков, д-р да
9 Александър Петров да да
10 Александър Пейчев да
11 Александър Радославов Кирилов да
12 Александър Георгиев Попов да да
13 Александра Ставрева, д-р да
Александрина Ковачка да
14 Александрина  Нейчева Михова да да да
15 Анатолий Башев, д-р
16 Ангелина Ангелова, д-р  
17 Ангелина Шулева, д-р да да да
18 Андрей Илиев, д-р     да да
19 Анелия красимирова Асенова, д-р да да да да
20 Анелия Чеморитани да
21 Анета Бонева, д-р да да да да
22 Анка Тилова, д-р да да да да да
23 Анна Костадинова, д-р да да
24 Анна-Мария Делчева да
25 Антоанета Вичева Тонева-Желязкова, д-р да да
26 Антонина Атанасова, д-р
27 Анушка Рапонджиева, д-р     да да
28 Арис Хадзипантелис да
29 Асен Каменов, д-р да
Атанас Ламбев да
30 Атанаска Джалъзова да да
31 Атанаска Венелинова, д-р
32 Биляна  Димитрова Василева, д-р да
33 Бисерка Димитрова, д-р    
34 Бисерка Венкова Петкова, д-р        да
35 Бони Шаров
36 Божидар Вергов да
37 Борелли Златков, д-р   да
38 Боряна Иванова да да
39 Боряна Спасова, д-р да
40 Боян Детелинов Киров да да да да
41 Боян Петков да да да
42 Валентин Свиленов Найденов да да
43 Валентина Василева Генчева, д-р  да
44 Валентина Атанасова да
45 Валентина Ст. Чакърова да
46 Валери Христов, д-р  
47 Валери Цеков, д-р да
48 Ваня Динкова Динева, д-р
49 Ваня Тодоров ДА
50 Васил  Чолаков , д-р      да да да
51 Васил Василев, д-р   да да
52 Василена Йорданова да да да да да
53 Венеция Боцова, д-р да
54 Венцислав Шурлиев,  д-р   да да да
55 Вероника Андреева
56 Весела Станева, д-р да да да
57 Веселин Тошев Христозов, д-р  
58 Веселина Николаева Самарджиева да
59 Веселина Латева да да да да
60 Виолета Желева да да
Виолета Цветкова Николова да
61 Виктория Уадие Салех
62 Виктория Г. Коцева да да да
63 Виктория Маринова да да
64 Вирджиния Джонева да
65 Владимир Панайотов, д-р  да да
66 Владимир Попилиев,       д-р   
67 Владислава Миленова Тодорова, д-р
68 Вяра Церовска , д-р    да да да да
69 Галина Димитрова да да
70 Галя Спасова Златанова - Рашкова да
71 Георги Георгиев да
72 Георги Димитров Николов да да да
73 Георги Иванов, д-р
74 Георги Цочев, д-р да да да
75 Гергана Василева Тодорова да
76 Гергана Гинова - Нончева да да да да
77 Грета Бозова
78 Грета Данкова
79 Грета Михнева Кирилова да да да
80 Даниела Илчева да да да да
81 Даниела Костадинова, д-р   да да да да
82 Даниела Маринова Арабаджиева да да
83 Даниела Петрова, д-р   да да
84 Дарин Ченев, д-р да
85 Дарина Дамянова да
Даниела Прокопова да
86 Дениз Ахмед да да да да
87 Дениса Здравкова Сиракова-Генова да да да  да да
88 Деница Николова да
89 Диана Атанасова Трифонова да да да
90 Диана Василева, д-р   да да да да
91 Диляна Николова да
92 Диян Генов, д-р да да
93 Диана Ненова, д-р да да да
94 Дияна Албелтажи, д-р да да
95 Добромира Игнатова, д-р   да да
96 Донка Иванова, д-р да
97 Дора Чаталбашева, д-р да
98 Дориана Ванева Димитрова да да
Евелина Вълчева Да
99 Евелина Богданова Коцева да да да
100 Екатерина Величкова, д-р     да да да да
101 Екатерина Манджукова, д-р   да да
102 Елена Аврамова, д-р     да
103 Елена Маринова, д-р     да
104 Елена Николова да
105 Елена Кондурджиева, д-р да да
106 Елена Милошова
107 Елена Младенова
108 Елизабет Артинян да да да
109 Елица Захариева да
110 Елка Козарова , д-р      да да да
111 Емил Димчев, д-р да да да
112 Емил Шимбов, д-р    да
113 Емилия Кашерова - Иванова да
114 Емилия Йорданова, д-р     да да
115 Емилия Манова, д-р да да да да
116 Емилия Найденова, д-р    да да
117 Емилия Стоянова, д-р да
118 Ерджан  Ахмед , д-р   да да да
119 Есин Якубова да да
Есин Неджибова да
120 Жан Филипов, д-р   да да
121 Живка Шевкенова, д-р       да да
122 Здравко Русев Стоянов да
123 Зейра Халил да
124 Златина Миринчева, д-р    да да да да да
125 Зорница Драгозова да да да да
126 Зорница Генчева да да
127 Ива Ангелова
128 Ива Костадинова да да да
129 Ива Красимирова Георгиева
130 Ивайло Балакев, д-р
131 Иван Мухчиев да да да
132 Ивайло Средков да
133 Иван Вълчанов, д-р      
134 Иван Георгиев, д-р
135 Иван Харизанов, д-р да да да
136 Ивана Калинова да да
137 Иванка Йотовска, д-р да да
138 Ивелина Дудренова да да
139 Ивелина Диметрова Кусарова, д-р да да да
140 Ивелина Маринова, д-р да да да да
141 Ивелина Методиева, д-р
142 Игор Николов да да да
143 Инна Филипова, д-р   да да да да
144 Ирена Асенова, д-р     да да
145 Ирена Димитрова да
146 Ирина Здравкова, д-р да да да
147 Ирина Александрова Каташинска да да
148 Искра Калудина, д-р  
149 Искуи Ерканян, д-р   да
150 Йоанна Ивелинова Гюзелева да
151 Йоанна Лилянова да
152 Йовка Първанова, д-р     да да да
153 Йордан Влахов да
154 Йордан Кирилов Латинов да ДА да да
155 Йохан Миков да да да
156 Калина Стефанова Алексиева да
157 Калоян Радев да да
158 Кенан Байрами да да да
159 Кирил Анадолийски, д-р     да
160 Кирил Желязков да
161 Клавдия Николова Попниколова, д-р
Константин Момчилов да
162 Константин Петков, д-р да да да
163 Костадин Стефанов да
164 Костадинка Игнатова  , д-р   да
165 Кристина Великова да
166 Красимира Атанасова Ашикова, д-р   да да да да
167 Кристина Венциславова Кирова да
168 Крум Златарев
169 Лазар Гарев  , д-р   да да
170 Лена Савова Христова-Заекова, д-р   да да
171 Лидия Абаджиева-Кожухарова, д-р да
172 Лидия Предарска, д-р
173 Лилия Гарева, д-р
174 Лилия Стоянова, д-р да да
175 Лиляна Трифонова, д-р
Лора Драмалиева да
176 Лорис Мануелян  , д-р   да да да
177 Луиза Христова, д-р да да
178 Лъчезар Арабаджиев, д-р да да
179 Магдалена Близнакова да да
180 Майда Мемедовска, д-р   да
181 Маргарита Додова да
182 Маргарита Велкова , д-р    да
183 Маргарита Петрова, д-р да да да
184 Мариам Асадпур да да да
185 Мариан Йорданов Михайлов, д-р да да
186 Мариана Вълкова, д-р да да да
187 Мариана Манеска, д-р да
188 Мариана Григорова, д-р да да да
189 Мариана Петкова да
190 Марина Николаева Вайсилова да да да
191 Маринка Атанасова
192 Мария Бойчева-Георгиева, д-р да да да да
193 Мария Василева, д-р да
194 Мария Вретенарска   да
195 Мария Енчева да да
196 Мария Христова, д-р да да
197 Мария Митева
198 Мария Неделчева, д-р       да да да да
199 Мария Хринчева , д-р   да да
200 Мариян Стефанов да да да да
201 Марта Киселинчева Ортова, д-р  да да да
202 Мартин Милкински да да
203 Мартин Терзиев да да
204 Майа Петрова, д-р да да
205 Мая Стоянова да
206 Мила Хаджиева, д-р     
207 Милен Минчев да да да
208 Милена  Янкова Стоименова, д-р       да да
209 Милена Арнаудова, д-р     да да да
Мирослава Илиева Илиева да
210 Мирослава Бенкова, д-р да да
211 Мирослава Милчева, д-р     да
212 Михаела Попова да
213 Митко Хаджиев, д-р    да да
214 Нафизе Джинюсеинова да
215 Надя Огнянова Велкова да да
216 Невена Бранимирова Гергинова, д-р да
217 Нели Димитрова Ангелова да да да да да
218 Нели Иванова Маркова да да
219 Нели Колева, д-р да да
220 Нели Харизанова да да
221 Нели Попова, д-р да
222 Никола Тодоров , д-р  
223 Николай Гарев да да да
224 Николай Гечев
225 Николай Калъпов, д-р    да
226 Николай Руменов Димов да да да да
227 Николай Хубанов, д-р да
228 Николета Балабанова - Кондева да да да
229 Николинка Баранска  , д-р   да да
230 Нурсел Шинаси Вели, д-р да да да
231 Павлина Паунова, д-р     да
232 Панайот Диманов, д-р да
233 Пани Блецова ДА ДА
234 Пенка Ангелова, д-р да да да
235 Пенка Банева да
236 Петър Бориславов Мегеров да да да да да
237 Петър Божинов, д-р да да да
238 Петър Петров, д-р да да да
239 Петър Стефанов, д-р  да да да
240 Петя Бъзева-Войташ, д-р   да да
241 Петя Купенова, д-р   да да да
242 Петя Петкова Маркова, д-р да
243 Петя Николова Петрова- Обретенова да
244
245 Петя Страхилова, д-р   да
246 Пламен Мартев, д-р да да да
247 Пламен Илиев да
248 Пламен Станев да да да
249 Пламенка Ганкова, д-р да да
250 Радка Тодорова Гергизова да
251 Радина Георгиева Николова- Гарева да
252 Радина Николова да да да
253 Ралица Григорова да да да
Радостин Манолов да
254 Радостин Милев да да
255 Ренета Койчева, д-р да да да да
256 Рени Михайлова-Великова да
257 Росица  Димитрова Миткова  , д-р да
258 Росица Робова да да да
259 Румен Филев, д-р да
260 Румина Пламенова Колева да
261 Румен Христов да
Самул Георгиев Да
Сабри Сабри да
262 Светла Илиева, д-р да да да да
263 Светла Йорданова Стамова, д-р
264 Светлана Браянова, д-р да да да
265 Светлана Маринова, д-р
266 Севдалина минкова да
267 Севдалина Свиленова Армянова да да
268 Севдалина Цветкова Вълчанова
269 Севелина Славчева да да
Свилена Л. Александрова да
270 Силвия Саваджиян, д-р да
Сийка Балабанова да
271 Силвия Статкова, д-р да
272 Силвия Стефанова Стоянова, д-р
273 Симона Иванова Кузманова да
274 Симона Димитрова Керезиева да
275 Синем Ведат да
276 Сияна Вълова да да
277 Снежана Атанасова да да
278 Снежана Йоханова, д-р да да да
279 Снежана Митева Митева да да
280 Снежина Маджарска да
281 Соня Арабаджийска
282 Спасимира Николова Пенова да да
283 Станислав Михайлов Стефанов, д-р  
284 Станислава Н. Пенова, д-р да
285 Станислава Илиева  , д-р да
286 Станка Лалева Шайлекова, д-р да
287 Стела Петрова Панчева
288 Стела Павлова Линкова да да
289 Стефан Илчев да да да да
290 Стефан Шиваров да
291 Стефани  Данаилова да
292 Стефка Костаянева да да да
293 Стойчо Михайлов , д-р  да да да да
294 Стоян Личев  , д-р
295 Стоянка Димова-Вапцарова, д-р да да да
296 Танчо Стоянов
297 Таня Кирилова Василева да да да да
298 Таня Костадинова, д-р да да
299 Таня Методиева, д-р
300 Таня Руменова Цочева да
301 Таня Янева, д-р
302 Татяна Колева да да
303 Татяна Цанова да
304 Теменуга Тихолова  да да да
305 Теодор Кускунов да
306 Теодор Найденов да
307 Теодора Йорданова Попова-специализант да да
308 Теодора Янакиева да
309 Тодор Бакарджиев, д-р
310 Тодор Бобев, д-р
311 Тонка Лисичкова, д-р
312 Тоска Аргирова да да
Фирдес Л. Юсмен- Фетта да
313 Филка Игнатиева да да да да да
314 Хартюн Аведисян, д-р  да
315 Христина Пламенова Георгиева да да да да
316 Христинка Красимирова Борисова, д-р да да
317 Християна Русева, д-р да да да
318 Хулия Алиш Камбер, д-р да
Хубен Атанасов да
319 Цветана Тодорова, д-р
320 Цветанка Първанова, д-р да
321 Цветелина Вутова, д-р да
322 Цветелина Ефтимова , д-р да да да
323 Цветелина Георгиева Чардакова да да да
324 Цветозар Стоянов, д-р
325 Чавдар Миланов, д-р
326 Шефкет Шефки- анестезиолог да да да
327 Юлия Дмитриева Беновска да
328 Юлия Кармаджиева, д-р да
329 Юлияна Дончева, д-р да да
330 Юлиета Миткова Проданова
331 Яна Седянкова-Карабаджакова да да да
332 Яна Димиева да да
333 Яна Иванова, д-р да
334 Яна Найденова, д-р да
335 Янита Кабадиева да да
336 Янка Георгиева, д-р
337 Янка Добрева Христова, д-р да да да
338 Янка Коларска, д-р да да да да да
339 Янка Костадинова Драгоманска - Йорданова да да
340 Ясемин Метинова Чакърова да да