Програма на Българското нефрологично дружество за 2014 г.

14 декември, 2013

Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание годишната програма на Българското нефрологично дружество за 2014 г.:
 
1.      Отбелязване на Световния бъбречен ден - WKD 13 март 2014 г., с фокус върху Хронично бъбречно заболяване / 2014 Chronic Kidney Disease (CKD) and aging/. По този повод ще се проведе семинар с нефролози и други специалисти, пресконференция с цел популяризиране проблемите и значимостта на Хроничното бъбречно заболяване в обществото и медиите.
2.      Конференция на тема: „Хронично бъбречно заболяване – диабетна нефропатия”, с интердисциплинарно участие на нефролози и други специалисти през месец май 2014 г.
3.      Национална конференция по нефрология със СМЕ - курс на ERA - EDTA на 09 - 12 октомври 2014 г., хотел „Хисар”, гр. Хисар, с участието на цялата нефрологична общност в България.
4.      Провеждане на локални и тематични конференции под егидата на Българското нефрологично дружество с активното участие на фармацевтични компании.
 
 Вашата подкрепа на програмата на Българско нефрологично дружество и участието Ви в проявите, ще  доведе до повишаване активността на нефролозите у нас и  ще обогати техния професионализъм, ще подобри съвместната ни работа в полза на профилактиката и лечението на бъбречните заболявания в България.