Национална конференция по нефрология

19 май, 2023

Уважаеми колеги,
Поредната Национална конференция по нефрология ще се състои на 9-12 ноември 2023 г. в хотел" Империал" гр. Пловдив.
Моля участвуващите с презентации или постери да ги изпратят на проф. Робева или проф. Делийска до 01.10.23 г.
Заявки за участие - до 15 октомври 2023 г.