Предварителна програма за национална конференция по нефрология

30 юни, 2023

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
 
П Р О Г Р А М А
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-12 ноември 2023 Г.
ХОТЕЛ „Империал“, ГР. ПЛОВДИВ
 
09 ноември 2023г. (четвъртък)
                           РЕГИСТРАЦИЯ. НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 18.00 Ч.
20.30 – 22.30     Вечеря


10 ноември 2023 г. (петък)
08.00 – 08.10  Откриване. Проф. Е. Паскалев.


08.10 – 10.00  ПЪРВА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
                        Модератори: проф. В. МАДЖОВА, проф. Р. Робева,   
                        проф. Д. Монова.
10.00 – 11.00 Фирмени прояви.

11.00 – 11.30 Кафе пауза.

11.30 – 11.50 Фирмени прояви.


11.50 – 13.20 ВТОРА СЕСИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
                       Модератори: проф. В. Тодоров,  доц. С. Кривошиев,  
                       проф. С. Стайкова,  доц. А. Осиченко.


13.00 – 14.30 Обяд


14.30 – 16.00 ТРЕТА СЕСИЯ. БЪБРЕЧНА ТРАНСПАНТАЦИЯ.   
                       Модератори: проф. Е. Паскалев,  проф. С. Стайкова   
                       доц. В. Димитрова                         
16.00 – 17.00 Фирмени прояви.

17.00 – 17.30 Кафе пауза.

17.30 – 19.00  ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
                        Модератори: проф. Б. Богов,  доц. А. Кундурджиев,   
                        доц. Е. Тилкиян.
19.00 – 20.00 Фирмени изяви.

20.30 – 22.30 Вечеря.

11 ноември 2023 г. (събота)

08.30 – 10.00 ПЕТА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
                       Модератори: проф. Е.  Кумчев, проф. В. Маджова,
                       доц. М. Любомирова, доц. Е. Тилкиян.
 
10.00 – 11.20   Фирмени прояви.

11.20  – 11.50  Кафе пауза.

11.50 – 13.00   ШЕСТА СЕСИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ.
                         Модератори: проф. С. Стайкова, проф. И. Попов,
                         доц.С. Кривошиев, ДОЦ. а. ОСИЧЕНКО.         .

13.00 – 14.30  Обяд.

14.30 – 16.30  СЕДМА СЕСИЯ. ПЕДИАТРИЯ – НЕФРОЛОГИЯ.
                        Модератори: проф. Е. Паскалев,проф. Д. Близнакова,
                        доц. Гайдарова, доц. П. Митева, доц. М. Пенева.

16.30 – 17.00   Кафе пауза.

17.00 – 19.30  Фирмени прояви.

20.00 – 22.00   Вечеря.
 
12 ноември 2023 г. (неделя).
Отпътуване