Програма на национална конференция по нефрология 2023 г.

03 юли, 2023

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
 
П Р О Г Р А М А
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-12 ноември 2023 Г.
ХОТЕЛ „Империал“, ГР. ПЛОВДИВ
 
09 ноември 2023г. (четвъртък)
                           РЕГИСТРАЦИЯ  И  НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 18.00 Ч.
20.30 – 22.00     Вечеря


10 ноември 2023 г. (петък)
08.00 – 08.15  Откриване. Проф. Е. Паскалев.


08.15 – 10.00  ПЪРВА СЕСИЯ. НЕФРОЛОГИЯ.
                        Модератори: проф. Р. Робева, проф. Д. Монова,
                        проф. В. МАДЖОВА.
 
08.15 - 08.30   Хронично бъбречно заболяване /ХБЗ/ - етиология.
08.30 - 08.45   Хронично бъбречно заболяване - класификация.
08.45 - 09.00   Хронично бъбречно заболяване - клинични прояви.
09.00 - 09.15   Хронично бъбречно заболяване - диагностика.
09.15 - 09.30   Хронично бъбречно заболяване - терапия.
09.30 - 10.00   Дискусия.
 
10.00 - 10.45   Фирмени прояви.

10.45 – 11.00  Кафе пауза.
11.00 – 11.30  Фирмени прояви.


11.30 – 13.15  ВТОРА СЕСИЯ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ. Хемодиализа /ХД/.
                        Модератори: проф. В. Тодоров,  доц. С. Кривошиев,  
                        проф. С. Стайкова,  доц. А. Осиченко.
11.30 - 11.45   Хемодиализно лечение - показания за инициране.
11.45 - 12.00   Хемодиализно лечение - мониторинг по време на
                        процедурата.
12.00 - 12.15   Хемодиализно лечение - усложнения по време на
                        процедурата.
12.15 - 12.30   Хемодиализно лечение - показатели за адекватност.
12.30 - 12.45   Хемодиализно лечение - инфекции.
12.45 - 13.15   Дискусия.


13.15 – 14.15  Обяд


14.15 - 16.00   ТРЕТА СЕСИЯ. БЪБРЕЧНА ТРАНСПАНТАЦИЯ.   
                        Модератори: проф. Е. Паскалев,  проф. С. Стайкова   
                        доц. В. Димитрова  
 
14.15 - 14.30   Бъбречна трансплантация - показания.
14.30 - 14.45   Бъбречна трансплантация - противопоказания.
14.45 - 15.00   Бъбречна трансплантация - имуносупресия.
15.00 - 15.15   Бъбречна трансплантация - наблюдение.
15.15 - 15.30   Бъбречна трансплантация - реакции на отхвърляне.
15.30 - 16.00   Дискусия.                  
 
16.00 – 16.15  Кафе пауза.

16.15 – 18.00  ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ. остро бъбречно увреждане /ОБУ/
                        Модератори: Проф. Б. Делийска, проф. Б. Богов,
                        Проф. Е. Кумчев, доц. Е. Тилкиян.
16.15 - 16.35   ОБУ - характеристика.
16.30 - 16.45   ОБУ - етиология.
16.45 - 17.00   ОБУ - класификация.
17.00 - 17.15   ОБУ - диагностика.
17.15 - 17.30   ОБУ - лечение.
17.30 - 18.00   Дискусия.


18.00 – 19.45  Фирмени прояви.

20.00 – 21.30  Вечеря.

11 ноември 2023 г. (събота)

08.20 – 10.45  ПЕТА СЕСИЯ. Перитонеална диализа /ПД/.
                        Модератори: проф. С. Стайкова, проф. И. Попов,
                        доц.С. Кривошиев, ДОЦ. а. ОСИЧЕНКО
08.20 - 08.40   ПД - показания.
08.40 - 09.00   ПД - противопоказания.
09.00 - 09.20   ПД - видове.
09.20 - 09.50   ПД - провеждане и мониторинг.
09.50 - 10.10   ПД - усложнения.
10.10 - 10.45   Дискусия.10.45 - 11.00  Кафе пауза.

11.00 - 13.10  ШЕСТА СЕСИЯ. Нефрология. Гломерулонефрити.
                        Модератори: проф. Е.  Кумчев, проф. В. Маджова,
                        доц. М. Любомирова, доц. Е. Тилкиян.
11.00 - 11.20   Първични гломерулонефрити.
11.20 - 11.40   Вторични гломерулонефрити.
11.40 - 12.00   ИгА гломерулонефрит.
12.00 - 12.20   Мембранозен гломерулонефрит.
12.20 - 12.40   Мембранопролиферативен гломерулонефрит, ОСГХ.
12.40 - 13.10   Дискусия.

13.10 – 14.10  Обяд.

14.30 – 16.40  СЕДМА СЕСИЯ. ПЕДИАТРИЯ – НЕФРОЛОГИЯ.
                        Модератори: проф. Д. Близнакова,
                        доц. Гайдарова, доц. П. Митева, доц. М. Пенева.
14.30 - 14.50   Уроинфекции.
14.50 - 15.10   Вродени малформации.
15.10 - 15.30   Гломерулонефрити в детска възраст.
15.30 - 15.50   Хронично бъбречно заболяване в детска възраст.
15.50 - 16.10   Остро бъбречно увреждане в детска възраст.
16.10 - 16.40   Дискусия.

16.40 – 16.55  Кафе пауза.

16.55 – 17.55  Фирмени прояви.

20.00 – 21.30  Вечеря.
 
12 ноември 2023 г. (неделя).
Отпътуване до 09.30 часа.
  
Програмата трябва да бъде на разположение най-късно 3 месерца преди събитието. Програма трябва да включва график, теми, по които лекторите ще говорят, както и продължителността на всяка от почивките; тябва да се избягва ненужното дублиране в научната програма; да няма дисбаланс между времето, посветено на научната програма и общата продължителност на събитието. Научните дейности трябва да заемат по-голямата част от времето, отделено за всеки ден (т.е. минимум 6 часа за целодневно събитие; 3 часа за полудневно събитие, когато остатъка от деня обслужва пристигането и заминаването на участниците).
 
Изисквания на ARPharM
 
 
Представените от Вас презентации ще бъдат включени по съответните теми и сесии.