Предварителна програма на Академия "Нефрология"

29 януари, 2024

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А на Академия“Нефрология“
09 -12 май 2024 г.
Гранд хотел „Пловдив“
 
09.05.2024 /четвъртък/ - пристигане и настаняване след 15часа.
20.00 - 22.00  Вечеря.
10.05.2024 /петък/
08.00 - 08.15 Откриване - проф. Е. Паскалев – председател на БДН
08.15 - 09.45  Първа научна сесия - Нефрология.
Модератори: проф. Е. Паскалев, доц. С. Стайкова, проф. В. Маджова, доц. В. Димитрова
09.45 - 11.30    Втора научна сесия. Нефрология.
Модератори: проф. Р. Робева,  проф. Б. Делийска,  проф. Е. Кумчев, проф. И. Попов.
11.30 - 11.45    Кафе пауза.
11.45  - 13.15  Фирмени прояви.
13.15 - 14.30  Обяд.
14.30 - 16.00  Трета научна сесия. Диализно лечение.
Модератори: доц. С. Кривошиев, доц. А. Осиченко, доц. Б. Борисов.
16.00 - 17.00 Четвърта научна сесия. Бъбречна трансплантация.
Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. С. Стайкова, доц. А. Осиченко.
17.00 - 17.15 Кафе пауза.
17.15 - 20.00 Фирмени прояви.
20.00 - 22.00 Вечеря
11.05.2024 /събота/
08.00 - 09.30  Пета научна сесия. Клинична нефрология.
Модератори: проф. Д. Монова, проф. Б. Богов, доц. Е. Тилкиян, доц. М. Любомирова.
09.30 - 11.00 Шеста научна сесия. Клинична нефралогия.
Модератори: проф. А. Кундурджиев, проф. В. Маджова, проф. Д. Близнакова.
11.00 - 11.15 Кафе пауза.
11.15 - 13.15 Фирмени прояви.
13.15 - 14.30 Обяд.
14.30 - 16.00  Седма научна сесия. Нефрология.
Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. Д. Близнакова, проф. И. Попов.
16.00 - 16.15 Кафе пауза.
16.15 - 19.30 Фирмени прояви.
20.00 - 22.00 Вечеря.
Постерни сесии:
Петък 09.00 - 17.00
Модератори: проф. Р. Робева, проф. Е. Кумчев, проф. В. Маджова, доц. Е. Тилкиян, доц. В. Димитрова.
Събота 09.00 - 17.00
Модератори: проф. Д. Монова, проф. С. Стайкова, проф. И. Попов, проф. А. Кундурджиев, доц. Б. Борисов.
12.05.2024 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа
 
П А Р А Л Е Л Н А  П Р О Г Р А М А
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
 
10.05.2024 /петък/ - пристигане и настаняване след 14 часа.
11.05.2024 /събота/
08.00 - 09.30 Първа сесия. Бъбречна трансплантация.
Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. С. Стайкова, доц. В. Димитрова.
 09.30 - 11.00 Втора сесия. Перитонеална диализа.
Модератори: доц. С. Кривошиев, доц. А. Осиченко, доц. Б. Борисов.
11.00 - 11.15 Кафе пауза.
11.15 - 13.15 Трета сесия. Хемодиализа.
 Модератори: проф. С. Стайкова, доц. С. Кривошиев.
13.15 - 14.30 Обяд
14.30 - 16.00  Четвърта сесия. Хемодиализа.
Модератори: доц. Б. Борисов, доц. А. Осиченко, проф. Е. Паскалев.
16.00 - 16.15   Кафе пауза.
16.15 - 18.00 Пета сесия. Перитонеална диализа.
Модератори: доц. С. Кривошиев, проф. С. Стайкова, проф. Е. Паскалев.
20.00 - 22.00 Вечеря.
 
12.05.2023 /неделя/ - напускане на хотела до 12 часа.
 
Финансовата подкрепа от фармацевтичните компании ще се използва само за организиране и провеждане на научната програма на Академия “Нефрология“.
Настаняването, престоя, изхранване  и др.  се осигуряват от членския внос и таксите участие.