Почина проф. Д. Ненов

05 февруари, 2024

На 02.02.2024 г. ни напусна ни проф. д-р Димитър Ненов Стефанов, дмн .
Човек с висок професионализъм и висока професионална етика, с много знания и умения, винаги готов да ги сподели с по-младите си колеги. Безспорен авторитет в нефрологичната общност не само в България, но и в света.
Роден е на 09.05.1933 г. в с. Побит камък, Разградско.
Завършил е полукласическа гимназия в Русе и медицина във ВМИ-София през 1957 г. Специалист по Вътрешни болести и Нефрология.
Специализирал е в Прага, Болоня, Парма и Москва.
Работил е като участъков терапевт в Бургас /1957-1958/, инспектор в отдел “Народно здраве” на ОНС – Бургас /1958/, зам. главен лекар на Окр. болница /1959-1960/ и н-к на БМП-Бургас /1961/.
Асистент в Катедрата по вътрешни болести на МУ- Варна от 1962 г.   Хабилитиран е като доцент /1973/ и професор /1985/. От 1973 г. е Ръководител на клиниката по нефрология и основател и организатор на първото отделение за хемодиализа във Варна. Ръководител е на Обединената катедра по вътрешни болести на МУ-Варна /1987-1992/, а от 1992 г. до пенсионирането си през 2001 г. е ръководител на Катедрата по нефрология, хемодиализа и хематология на МУ „Д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Бил е зам. ректор на МУ-Варна /1978-79 и 1985-1987/.
Проф. д-р Димитър Ненов, дмн, създава Клиниката по нефрология и хемодиализа в далечната 1973 г с амбиция да се усвоят и въведат в ежедневната клинична практика всички нови методи на изследване и лечение, които се прилагат в Европа и в света.
По идея на проф. д-р Д. Ненов, дмн, през 1991г. е създадена Фондация „Бъбрек“ – Варна. Той е и един от инициаторите за създаването  на Световен алианс на бъбречните фондации (първи заседания: м. май 1999 г в Буенос Айрес и м. септември 1999 г в Мадрид).
Почетен член е на университетите в Прага и Скопие.
Светла му памет!