Предварителна програма на Национална конференция по нефрология Нефрология

29 май, 2024

ББЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ
 
П Р О Г Р А М А
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 11-13 ОКТОМВРИ 2024 Г.
Хотел “ФЛАМИНГО“, КК “Албена“
 
В Националнта конференция не се допускат придружители.
 
Националната конференция по нефрология е предназначен за:
  • нефролози;
  • лекари, специализиращи нефрология;
  • лекари, работещи в нефрологични структури;
  • специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности;
  • докторанти и студенти.
 
В Националната конференция  по нефрология няма развлекателни програми.
 
11 октомври 2024 г. (петък)

РЕГИСТРАЦИЯ. НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 14.00 Ч.

15.45 – 16.00   Откриване. Проф. Е. Паскалев.

16.00 – 17.30   ПЪРВА СЕСИЯ. ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ.                        
                         Модератори: проф. Р. Робева, проф. Д. Монова,
                         проф. Б. Делийска, проф. И. Попов.
16.00 – 16.15  Хронично бъбречно заболяване. Етиология и честота.
16.15 – 16.30  Хронично бъбречно заболяване. Диагностика.
16.30 – 16.45  Хронично бъбречно заболяване. Терапевтични аспекти.
16.45 – 17.00  Хронично бъбречно заболяване в България.
17.00 – 17.30  ДИСКУСИЯ.

17.30 – 19.30   ВТОРА СЕСИЯ. ГЛОМЕРУЛОПАТИИ.
                         Модератори: Проф. В. Тодоров, доц. С. Кривошиев,

                         проф. С. Стайкова, доц. А. Осиченко.
17.30 - 18.15    Симпозиум Новартис.
18.15 - 18.30    IgA  гломерулонефрит – честота и диагностика.
18.30 - 18.45    IgA  гломерулонефрит – лечение.
18.45 - 19.00    Мембранозен гломерулонефрит. Харктеристика. Честота.
19.00 - 19.15    Мембранозен гломерулонефрит – първичен, вторичен. 
19.15 - 19.30     Мембранозен гломерулонефрит – лечение.
19.30 - 20.00    ДИСКУСИЯ.
 
20.00  - 22.30   Вечеря.
 
12 октомври 2024 г. (събота)
08.00 – 09.25   ТРЕТА СЕСИЯ. ГЛОМЕРУЛОПАТИИ.
                         Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. С. СТайкова,
                         Проф. В. Маджова, доц. в. Димитрова,
                         проф. М. Любомирова.                       
08.00 – 08.10   Мембранопролиферативен гломерулонефрит – характеристика, честота.
08.10 – 08.20   Мембранопролиферативен гломерулонефрит – диагностика.
08.20 – 08.30   Мембранопролиферативен гломерулонефрит – първичен, вторичен.
08.30 -  08.40   Мембранопролиферативен гломерулонефрит – лечение.
08.40 – 09.25   ДИСКУСИЯ.
 
09.25 - 10.10   СИМПОЗИУМ БЕРЛИН ХЕМИ.
 
10.10 – 10.30  Кафе  пауза.
 
10.30 - 11.30  СИМПОЗИУМ НА Бьорингер ИНГЕЛХАЙМ.
11.30 - 12.30  Симпозиум на Астра Зенека.

12.30 – 13.15 СИМПОЗИУМ НА Байер.
 
13.15  - 14.30 Обяд.
 
14.30 – 16.00  ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ. ГЛОМЕРУЛОПАТИИ.
                        Модератори: Проф. А. Кундурджиев,  проф. Б. Богов,

                        ПРОФ. Е. КУМЧЕВ, доц.  Е. Тилкиян.
14.30 – 14.45  Огнищносегментна гломерерулосклероза и хиалиноза – етиология.
14.45 – 15.00  Огнищносегментна гломерерулосклероза и хиалиноза – патогенеза.
15.00 -  15.15  Огнищносегментна гломерерулосклероза и хиалиноза – диагностика.
15.15 -  15.30  Огнищносегментна гломерерулосклероза и хиалиноза – лечение.
15.30 – 16.00  ДИСКУСИЯ.  
                    
16.00 – 16.30  Кафе пауза.
 
16.30 – 18.30  Фирмени прояви.
 
16.30 – 17.30  СИМПОЗИУМ НА сУИКСФАРМА.
17.30 – 18.00  СИМПОЗИУМ НА Астра Зенека.
 
18.00 – 20.00  ПЕТА СЕСИЯ. ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ.
                        Модератори: проф. Б. Борисов, 
                        проф. В. Маджова, ПРОФ. И. ПОПОВ, Проф. Д. Близнакова.
18.00 – 18.15  обу – характеристика.
18.15 -  18.30  ОБУ – честота.            
18.30 – 18.45  ОБУ – етиология.
18.45 – 19.00  ОБУ – класификация.
19.00 – 19.15  ОБУ – диагностика.
19.15 – 19.30  ОБУ – лечение.
19.30 – 20.00  ДИСКУСИЯ.

20.30 – 22.30  Вечеря. 
 
Постерна сесия  - 12 октомври 2024 г. /събота/
09.00 – 17.00  МОДЕРАТОРИ: ПРоф. Е. Паскалев, ПРОФ. Р. РОБЕВА,
                        ПРОФ. Д. МОНОВА, ПРОф. С. СТАЙКОВА, ПРОФ. Б. БОРИСОВ.