Училище по нефрология

27 февруари, 2015

 
 
УЧИЛИЩЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ
 
14-17 май 2015 год., хотел „ Калина палас”, гр. Трявна
 
 
14 май 2015 год.
След 14.00 часа - настаняване.
20.00 – Вечеря.
 
15 май 2015 год.
09.30 – 12.30  –Първа сесия.
Българско нефрологично дружество съвместно с фирма „Амджен” и участие на външен лектор.
 
12.30 – 14.00 – Обяд.
 
14.00 – 15.30 – Фирмени прояви.
15.30 – 15.50  - Симпозиум – Рош: Мирцера при хронично бъбречно заболяване.
 
16.00 – 17.30  –Втора сесия.
Железен статус при пациенти с хронично бъбречно заболяване. 
Модератор: проф. Б. Богов.
16.00 – 16.25  - Железен статус при пациенти с ренална анемия – нарушения и показатели. Проф. Б. Богов.
16.25 – 16.50 – Лечение с железни препарати при ренална анемия. Проф. Е. Паскалев.
16.50 – 17.15 – Лечение на ренална анемия с фолиева киселина, витамин В12 и суплементация с незаменими аминокиселини. Проф. Р. Робева.
17.15 – 17.30 – Дискусия.
 
17.30 – 18.00 – Кафе пауза.
 
18.00 – 19.30 - Трета сесия.
Насоки за добра клинична практика при лечение на ренална анемия.
Модератори: проф. Р. Робева, проф. Б. Делийска, проф. Д. Монова,
проф. Е. Възелов, доц. В. Мушеков, доц. Н. Ненчев.
 
18.00 -18.25 -   Насоки за добра клинична практика при лечение на ренална анемия при пациенти с ХБЗ – 3-4 ст. Проф. Р. Робева, проф. Б. Делийска, проф. Д. Монова.
18.25 – 18.50 - Насоки за добра клинична практика при лечение на ренална анемия при пациенти с ХБЗ – 5 ст. на диализно лечение. Проф. Е. Възелов, доц. В. Мушеков, доц. Н. Ненчев.
18.50 – 19.15 – Дискусия.
19.15 – 19.30 – Диализното лечение през 2014 година. Проф. Е. Възелов.
 
20.00 – Вечеря.
 
16 май 2015 год.
09.00 - 10.30 -  Четвърта сесия
Минерално-костни нарушения при Хронично бъбречно заболяване.
Модератори: проф. Е. Възелов, проф. Д. Йонова, доц. Н. Ненчев, доц. Е. Кумчев.
 
08.30 – 08.55 – Минерално-костни нарушения при пациенти с ХБЗ – 1-4 ст. Доц. Е. Кумчев.
08.55 –0 9.20 - Минерално-костни нарушения при пациенти с ХБЗ – 5 ст. на диализно лечение. Проф. Д. Йонова.
09.20 – 09.40 - Минерално-костни нарушения при пациенти с ХБЗ – 5 ст. с бъбречна трансплантация. Проф. Е. Паскалев, д-р Ж. Филипов.
09.40 – 10.00 – Дискусия.
10.00 – 10.20  –Лечение с парикалцитол.
 
10.20 – 10.50 – Кафе пауза.
 
10.50 – 12.20 – Пета сесия.
Холистичен подход при лечението на метаболитен синдром (захарен диабет тип 2) и мултиорганни увреждания.
Модератор: проф. Б. Делийска.
С подкрепата на Berlin-Chemie.
 
10.50 – 11.20 – Пациент със захарен диабет – поглед на ендокринолога. Проф. М. Боянов.
11.20 – 11.50 – Пациент със захарен диабет – поглед на кардиолога. Доц. М. Токмакова.
11.50 – 12.20 – Пациент със захарен диабет – поглед на нефролога. Проф. Е. Паскалев.
12.20 – 12.45 – Дискусия.
 
12.45 – 14.30Обяд.
 
14.30 – 16.00 – Шеста сесия.
Бъбречна трансплантация – подготовка на реципиент за бъбречна трансплантация.
Модератор: доц. В. Мушеков.
С подкрепата на Astellas и Abbvie.
 
14.30 – 14.55 - Подготовка на реципиент за бъбречна трансплантация. Проф. Е. Паскалев.
14.55 – 15.20 – ХБЗ и вирусни хепатити. Проф. Е. Възелов.
15.20 – 15.45 – Вирусни хепатити – характеристика и лечение при ХБЗ. Проф. К. Антонов.
15.45 – 16.00 – Дискусия.
 
16.00 – 16.30 – Кафе пауза.
 
16.30 – 18.00 – Фирмени изяви.
 
 
20.00 – Официална вечеря.
 
17 май 2015 год. 
07.30 – 09.30 – Закуска.
09.30 – 11.00 – Обсъждане на актуални въпроси. Закриване на Училище по нефрология.
11.00 – 12.00 – Напускане на хотела.
 
 
Такса участие – 100 лв.
Членски внос  - 30 лв.
 
Заявки за участие се приемат най-късно до 30 април 2015 г. на е-mail: nephcl@abv.bg.