Необходими документи и изследвания за кандидат за жив родствен нефродонор

24 април, 2015

Клиника по нефрология и трансплантация
 
Необходими документи и изследвания на кандидат за жив нефродонор
 
1.       Кръвна група -  фиш за имунохематологично изследване.
2.       ПКК + диференциално броене, СУЕ.
3.       Кръвна захар, урея, креатинин, албумин, общ белтък, пикочна киселинакалций, фосфор.
4.       Алкална фосфатаза, СГОТ, СГПТ, ГГПТ, СРК, холестерол, триглицериди.
5.       Прясна урина – общо и седимент.
6.       24 ч. Урина – за количество белтък и креатинин /за креатинов клирънс/.
7.       Урокултура- 3 последователни.
8.       Консултация с офталмолог + очни дъна.
9.       Консултация с кардиолог + ЕКГ и ехокардиография.
10.   Ехография на бъбреци, черен дроб, панкреас, слезка.
11.   Hbs Ag, anti-HCV, тест за СПИН и сифилис.
12.   Обзорна графия на БУМ
13.   Консултация с гинеколог  / за жени/
Документи се приемат след предварително записване на
тел. 9230-240