Национална конференция по нефрология 2017 - предварителна програма

29 юни, 2017

ПРОГРАМА
 НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ
ХОТЕЛ "ФЛАМИНГО", КК "АЛБЕНА"
28.09.2017 - 01.10.2017 г.
 
 
28.09.2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/
 
14.00 19.30  РЕГИСТРАЦИЯ. НАСТАНЯВАНЕ.
19.00 - 22.00  ВЕЧЕРЯ.
 
29.09.2017 г. /ПЕТЪК/
 
08.15 - 08.30  ОТКРИВАНЕ - ПРОФ. ПАСКАЛЕВ.
 
08.30 - 10.00  Първа научна сесия. Клинична  нефрология.                        
 
10.00 - 10.30   Фирмени прояви.
 
10.30 - 11.00   КАФЕ ПАУЗА.
 
11.00 - 12.30  ВТОРА НАУЧНА СЕСИЯ. КЛИНИЧНА НЕФРОЛОГИЯ.
 
12.30 - 14.00   ОБЯД.                        
 
14.00 - 15.30   ТРЕТА НАУЧНА СЕСИЯ. диализа.
 
15.30 - 16.15  фирмени  прояви.
 
16.15 - 16.45  КАФЕ  ПАУЗА.
 
16.45 - 19.35  - Фирмени прояви.
 
19.40 - 22.00 ВЕЧЕРЯ.
 
30.09.2017 г. /СЪБОТА/
 
08.30 - 10.00   четвърта научна сесия: диализа.
 
10.00 - 10.20 ФИРМЕНИ ПРОЯВИ.
 
10.20 - 10.50   КАФЕ ПАУЗА.
 
10.50 - 11.20   ФИРМЕНИ ПРОЯВИ.
 
11.20 - 12.50   пета научна сесия: БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.
                        
12.50 - 14.30 ОБЯД.
 
14.30 - 17.00 фИРМЕНИ ПРОЯВИ                        
 
17.00 - 17.30  КАФЕ ПАУЗА.
 
17.30 -19.00   ФИРМЕНИ ПРОЯВИ.
 
19.30 - 22.00 ВЕЧЕРЯ.
 
ПОСТЕРНИ СЕСИИ:
 
29.09.2017 г. /ПЕТЪК/  
 
08.30 - 17.00   Първа постерна сесия.
 
 
30.09.2017 г. /СЪБОТА/
 
08.30 - 17.00  Втора постерна сесия.
 
01.10.2017 г.  /НЕДЕЛЯ/
 
08.30 - 10.00  ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ХОТЕЛА.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Устните презентации са с продължителност 8 /осем/ минути. Въпросите по презентациите са след всички презентации.
 
 
Важно за всички участници:
 
1.  В Националната конференция по нефрология могат да участват нефролози, лекари специализиращи  нефрология, лекари работещи в нефрологични структури, специалисти вътрешни болести и други вътрешни специалности, докторанти, студенти като всички от тях трябва да са членове ва БДН.
 
2. Такса за участие в конференцията: 150 лв.
    Тази такса включва участие в научната програма, нощувки, 3 закуски, 2 обяда и 3 вечери.
·         Задължително е заплащането на членски внос към Българско дружество по нефрология в размер на 50 лв.
·         Плащанията биха могли да бъдат направени на място, но ние Ви препоръчваме да заплатите таксата и членския внос по банков път, като при регистрацията задължително предоставите копие от банковото бордеро на организаторите.
Банковата сметка на Българско дружество по нефрология е:
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81
/Основание за плащане - членски внос към БДН; такса за участие в Национална конференция по нефрология/.
3.  В конференцията няма развлекателни програми.
 
4.  В Националната конференция по нефрология няма да се допускат придружители.