Програма на Националната конференция по нефрология

11 юли, 2017


ПРОГРАМА
 НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ
ХОТЕЛ "ФЛАМИНГО", КК "АЛБЕНА"
28.09.2017 - 01.10.2017 г.
 
 
28.09.2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/
 
14.00 - 19.30  РЕГИСТРАЦИЯ. НАСТАНЯВАНЕ.
19.30 - 21.30  ВЕЧЕРЯ.
 
29.09.2017 г. /ПЕТЪК/
 
08.00 - 08.15  ОТКРИВАНЕ - ПРОФ. ПАСКАЛЕВ.
 
08.15 - 09.45  Първа научна сесия. КЛИНИЧНА НЕФРОЛОГИЯ
                        Модератори: проф. Б. Богов, проф. Д. Монова, доц. Е. Кумчев, доц. В. Лазаров, доц. А. Кундурджиев.
 
08.15 - 08.25  ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИ НА СРЕДАТА ВЪРХУ ГЛОМЕРУЛНАТА ФИЛТРАЦИЯ ПРИ СПЕШНИ ПАЦИЕНТИ. Н. Хубанов, Е. Паскалев , Б. Златков, В. Стаменова, М. Димитров, Ж. Филипов, П. Стефановски, М. Николова.
08.25 - 08.35  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА С677Т ПОЛИМОРФИЗМА НА ГЕНА ЗА МЕТИЛЕНТЕТРАХИДРОФОЛАТ РЕДУКТАЗАТА (MTHFR-1p36.3) В РАЗВИТИЕТО НА ДИАБЕТНАТА НЕФРОПАТИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ КАТО РАНЕН МАРКЕР ЗА ДИАГНОСТИКА. Д.Николов, В. Стоянова, А. Линев.
08.35 - 08.45  РЕЗИСТИВЕН ИНДЕКС ЗА ОЦЕНКА НА БЪБРЕЧНАТА УВРЕДА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2. Д. Генов, А. Кундурджиев, А. Костадинова, Ц. Вутова, В. Грозева
08.45 - 08.55  БЪБРЕЧНА БИОПСИЯ В БЪЛГАРИЯ – КЪДЕ СМЕ СПРЯМО ОСТАНАЛИТЕ? Ж. Филипов, Е. Паскалев.
08.55 - 09.05  ЗАБРАВЕНА ЛИ Е ДИАГНОЗАТА ПОСТИНФЕКЦИОЗЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ? М. Любомирова, И. Георгиева, Р. Кръстева, Б. Богов, В. Минкова.
09.05 - 09.15  ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИ НЕФРОПАТИИ - ЗНАЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНАТА БИОПСИЯ ЗА ДИАГНОЗАТА И ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПОДХОД. Е. Тилкиян, В. Минкова, Е. Кумчев, Д. Прокопова, И. Йотовска, И. Ерканян, И. Здравкова, С. Вълова.
09.15 - 09.45  Обсъждане.
 
09.45 - 10.15   КАФЕ ПАУЗА.
 
10.15 - 11.45   ВТОРА НАУЧНА СЕСИЯ. бъбречна  трансплантация.
                       Модератори: проф. Е. Паскалев, проф. В. Икономов, доц. В. Димитрова, доц. Св. Стайкова.
        
 
10.15 - 10.25  ВРЪЗКА МЕЖДУ ВИТАМИН Д СТАТУС И СМЪРТНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Ж. Филипов, Б. Златков, М. Петрова, В. Стаменова, Т. Методиева, Е. Паскалев.
10.25 - 10.35  ЗНАЧИМОСТ НА m-TOR ИНХИБИТОРИ ЗА ЧЕСТОТАТА НА ОСТРИТЕ РЕАКЦИИ НА ОТХВЪРЛЯНЕ. М. Петрова, Е. Паскалев, Б. Златков, В. Стаменова, Ж. Филипов, Л. Христова, М. Димитров, М. Лубих, М. Мемедовска, М.Ортова, Т. Методиева.
10.35 - 10.45  Хиперурикемия след бъбречна трансплантация. В. Стаменова, М. Петрова, Т. Методиева, Л. Христова, Ж. Филипов, Е. Паскалев.
10.45 - 10.55  ЗНАЧИМОСТ НА  ЛЕЧЕНИЕТО С ПОЛИКЛОНАЛНИ И МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ЗА ЧЕСТОТАТА НА ОСТРИ РЕАКЦИИ НА ОТХВЪРЛЯНЕ. М. Петрова, Е. Паскалев, Б. Златков, В. Стаменова, Ж. Филипов, Л. Христова, М. Димитров, М. Лубих, М. Мемедовска, М. Ортова, Т. Методиева.
10.55 - 11.05  ОЦЕНКА НА БЪБРЕЧНАТА ФУНКЦИЯ СЛЕД БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ: CKD-EPI vs MDRD? Ж. Филипов, Б. Златков, М. Петрова , В. Стаменова, Т. Методиева , Е. Паскалев.
11.05 - 11.15  ОЦЕНКА НА ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ – ПРОПУСНАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ. Р. Кръстева, М. Любомирова, Б. Богов, В. Минкова.
11.15 - 11.25   ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ДАННИ ПРИ  ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНО КАМЕННА БОЛЕСТ В УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА. Н. Хубанов, Е. Паскалев , Б. Златков, В. Стаменова, М. Димитров, Ж. Филипов, П. Стефановски, М. Николова.
 
11.25 - 11.45  ОБСЪЖДАНЕ.
 
11.45 - 12.45  Симпозиум "Sanofi Genzyme".
 
12.45 - 14.00   ОБЯД.                        
 
14.00 - 15.15   ТРЕТА НАУЧНА СЕСИЯ. диализа.
                        Модератори: проф. Е. Възелов, доц. А. Осиченко, доц. Н. Ненчев, доц. К. Ненов,  доц. Св. Стайкова.
 
14.00 - 14.10   FGF-23 и α-Klotho  -  новите биомаркери за определяне на костно-минерални нарушения  при  хемодиализни пациенти. Св. Стайкова, С. Атанасова, Л. Иванова, А. Ненова-Ногалчева, В. Маджова,  Д. Близнакова.
14.10 - 14.20  Халитоза -  типична орална изява при пациенти на  хрониодиализно лечение  и  костно-минерални нарушения. А. Ненова-Ногалчева, Св. Стайкова, Кр. Ненова, С. Атанасова, А. Нейчева.
14.20 - 14.30  Секреторен ИгА (s Ig A)  в нестимулирана обща слюнка при пациенти  на  хрониодиализа  с ВтХПТ. А. Ненова – Ногалчева, Св. Стайкова, Тр. Червенков, Кр. Ненова, С. Атанасова.
14.30 - 14.40  ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦЕНТИ НАД 75 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ – НАШИЯТ ОПИТ ЗА 8 ГОДИНИ. Ал. Осиченко, М. Хаджиева.
14.40 - 14.50  ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА ПРЕДИ И СЛЕД БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Р. Зорчева.
14.50 - 15.15  ОБСЪЖДАНЕ.
 
15.15 - 15.45  Симпозиум PFIZER.
15.45 - 16.45  Симпозиум NEOPHARM.
 
16.45  - 17.15  КАФЕ  ПАУЗА.
 
17.15 - 17.45 - Симпозиум baxter.
17.45 - 18.15  Симпозиум actavis.
18.15 - 19.15 Симпозиум AMGEN.
 
19.30 - 21.30 ВЕЧЕРЯ.
30.09.2017 г. /СЪБОТА/
 
08.00 - 09.30   четвърта научна сесия: детска нефрология.
                        Модератори: проф. Д. Близнакова, доц. А. Буева, доц. П. Митева, доц. Е. Костадинова,  д-р Д. Русинов.
 
08.00 - 08.10  ЦИКЛОСПОРИНОВА НЕФРОТОКСИЧНОСТ ПРИ ДЕЦА С НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ. Г. Златанова, М. Гайдарова ,  Д. Русинов,  П. Митева, Св. Маринова, Б. Стоилов, Ст. Янкова, А. Буева, В.Минкова.
08.10 - 08.20  CMV инфекция при деца след бъбречна трансплантация. П.  Митева, Д. Русинов, К. Димитрова.
08.20 - 08.30  СЕРУМНИ НИВА НА IL-10 И IL-12p40  ПРИ ДЕЦА С ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ НА БЪБРЕЦИТЕ И УРИНАРНИЯ ТРАКТ. Е. Костадинова, Л. Митева, В. Боцова,  Сп. Станилова .
08.30 - 08.40  ЧЕСТОТА НА С3 ГЛОМЕРУЛОПАТИЯТА ПРИ ДЕЦА. Г. Златанова, Д. Русинов,  М. Гайдарова, П. Митева, Св. Маринова, Ан. Буева, В. Минкова, Т. Тодоров.
08.40 - 08.50  КЛИНИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕЦА С  ОБСТРУКТИВНА УРОПАТИЯ НА ЕДИНСТВЕНИЯ ФУНКЦИОНИРАЩ БЪБРЕК. Е. Костадинова, В. Боцова,  Б. Митова, Л. Митева.
08.50 - 09.00  ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ ПРИ АТРЕЗИЯ НА ХИМЕНА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. В. Боцова, Е. Костадинова, А. Сабри, Ст. Елкина, Ч. Петрова.
09.00 - 09.10  БОЛКОВ СИНДРОМ  И БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ. Д. Близнакова, С. Стайкова, В. Маджова.
09.10 - 09.30  Обсъждане.
 
 
09.30 - 10.00  Симпозиум Astellas.
 
 
10.00 - 10.20  Симпозиум ROCHE "MabThera® - първото одобрено биологично средство за лечение на пациенти с тежка активна форма на ГПА и МПА". Модератор: проф. Емил Паскалев. Лектор: д-р Едуард Тилкиян.
 
 
10.20 - 10.50   КАФЕ ПАУЗА.
 
10.50 - 11.05 Симпозиум DOYCH.
11.05 - 11.25 Симпозиум Pharmalog.
11.25 - 11.35 Симпозиум "СЕВЕКС ФАРМА".
11.35 - 12.05 Симпозиум Novartis:„Предизвикателства в диагностицирането на пациентите с туберозна склероза!“
 
12.05 - 14.00   ОБЯД.
 
14.00-15.30   пета научна сесия: Клинична нефрология.
                        Модератори: проф. В. Тодоров, проф. Б. Делийска, проф. Р. Робева,  проф. В. Маджова, доц. Р. Кръстева.
 

14.00 - 14.10  АСИМПТОМНА БАКТЕРИУРИЯ  ПРИ  БРЕМЕННИ ЖЕНИ. В. Маджова, Св. Стайкова, Д. Близнакова.

14.10 - 14.20  Морфологични изменения в бъбреците при пациенти с хиперурикемия и хронични бъбречни заболявания. Я. Коларска, Б. Василева, В. Василев, В. Шурлиев, В. Минкова,  В. Лазаров, Б. Делийска.
14.20 - 14.30  Полиморфизми в гена за естрогенов рецептор - роля при лупусен нефрит. М. Христова, З. Каменарска, А. Илиев, М. Любомирова, А. Савов, Б. Богов.
14.30 - 14.40  МЕТФОРМИНОВА ИНТОКСИКАЦИЯ, УСЛОЖНЕНА С ЛАКТАТНА АЦИДОЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 - ОБЗОР НА 6 КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ. К. Атанасова, А. Маринчев, Г. Найденова.
14.40 - 14.50  Качество на живот и удовлетвореност от лечението при пациенти със захарен диабет на лечение с инсулин. М. Николова, Р. Робева, Н. Чакърова, Й. Влахов, Ст. Ценов, Ц. Янкова.
14.50 - 15.00  Eфект на хиперурикемията  върху  прогресията на хроничните бъбречни заболяване при двугодишно проследяване . Я. Коларска, Б. Василева, В. Василев, В. Шурлиев, В. Лазаров, Б. Делийска.
15.00 - 15.30  Обсъждане.
 
 
15.30 - 16.00 Симпозиум ЕWOPHARMA.
16.00 - 16.45 Симпозиум ABBVIE: Началото на края на HCV. Модератор: проф. Емил Паскалев.
                 „Лечението на HCV при бъбречно болни пациенти – представяне на клиничен опит“. Лектор: проф. Красимир Антонов.
 
16.45 - 17.15  КАФЕ ПАУЗА.
 
17.15 - 18.15  Симпозиум BERLIN CHEMIE.
18.15 - 18.45  Симпозиум alvogen.
 
19.00 - 21.00 ВЕЧЕРЯ.
 
 
ПОСТЕРНИ СЕСИИ:
 
29.09.2017 г. /ПЕТЪК/  
 
09.30 - 17.00   Първа постерна сесия.
Модератори: проф. Д. Йонова, проф. Б. Богов, доц. В. Мушеков, доц. К. Ненов, доц. Р. Кръстева.
 
1.МЕДИКАМЕНТОЗНА ЕКСПУЛСИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНА КОЛИКАИ КОНКРЕМЕНТИ В ДИСТАЛНАТА ТРЕТА НА УРЕТЕРА. Д. Петрова, К. Петкова, С. Василев, И. Салтиров.
2.Сърдечносъдов риск и хронично бъбречно заболяване.           В. Икономов.
3.КИСТИЧНИ ФОРМАЦИИ НА БЪБРЕКА И КУЕ. Т. Цочева, Р. Джераси, Р. Кръстева, М. Николова, М. Любомирова, Б. Богов.
4.КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА НЕФРОКАЛЦИНОЗА ПРИ МЛАДА ПАЦИЕНТКА С КОРТИКОСТЕРОМ. С. Илиева, Н. Добрева, А. Рапонджиева, Д. Николова, Б. Костова, Л. Лозанов, Е. Вачев.
5.УСПЕШНО ПОВЛИЯВАНЕ НА ИДИОПАТИЧНА РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ФИБРОЗА С ТАМОКСИФЕН- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. С. Илиева, Н. Добрева, А. Рапонджиева, Д. Николова, Г. Кирова.
6.Гломерулните увреждания не винаги са това, което изглеждат клинично. М. Йорданов, В. Минкова, А. Венелинова, Ф. Рушидова, М. Енчева, А. Червениванова, К. Костов, Р. Робева.
7.РОЛЯ НА NGAL КАТО БИОМАРКЕР ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ОСТРО БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ ПРИ ДЕЦА В КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ. А. Сабри, В. Боцова, Ем. Костадинова, Б. Русева, Ст. Елкина,Ч. Петрова, Н. Кръстева.
8.роля на екипния подход при обгрижване  на  хемодиализните пациенти с костно-минерални нарушения. Св. Стайкова, Кр. Стамова, А. Ненова-Ногалчева, А. Нейчева.
 
 
 
 
30.09.2017 г. /СЪБОТА/
 
09.30 - 17.00  Втора постерна сесия.
Модератори: проф. Б. Делийска, проф. Р. Робева, проф. В. Маджова, доц. Д. Паскалев, доц. М. Любомирова.
 
1.      ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА ПРИ КЪРМАЧЕ СЛЕД ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Д. Русинов, П. Митева.
2.КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С ВЪЗПАЛИТЕЛЕН МИОФИБРОБЛАСТЕН ТУМОР НА БЪБРЕЦИТЕ. Е. Ахмед.

3.      Клиничен случай на пациент с  бъбречен онкоцитом. К. Желязков, М. Бенкова.

4.      3D технологията – настояще и бъдеще. А. Петров, П. Вълчанов.
5.      Приложение на хемодиализата в лечението на левциноза - клиничен случай. И. Николова, М. Бенкова.
6.КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА РЕФРАКТЕРНА ХИПЕРКАЛИЕМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С ЛЕКО ОГРАНИЧЕНА БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ. Б. Василева, Я. Коларска, В. Шурлиев, И. Калудина, В. Лазаров, Б. Делийска.
7.      Има ли връзка на серумните концентрации на N-карбоксиметиллизин (CML) и Имидазол (Пентозидин) с появата и прогресията на микроваскуларните усложнения при пациенти със захарен диабет? – предварително проучване. Б. Василева, Р. Миронова, В. Василев, Я. Коларска, В. Шурлиев, В. Лазаров, Б. Делийска.
8.      СИНХРОНИЗИРАНА ТЕРАПИЯ  С АФЕРЕЗА НА БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС. П. Петров, А. Петров, И. Теодорова, В. Икономов.
 
 
 
01.10.2017 г.  /НЕДЕЛЯ/
 
08.30 - 10.00  ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ХОТЕЛА.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важно за всички участници:
 
1.  В Националната конференция по нефрология могат да участват нефролози; лекари, специализиращи  нефрология; лекари, работещи в нефрологични структури; специалисти по вътрешни болести и други вътрешни специалности, докторанти; студенти като всички трябва да са членове на БДН.
 
2. Такса за участие в конференцията: 150 лв.
    Тази такса включва участие в научната програма, 3 нощувки, 3 закуски, 2 обяда, 3 вечери.


    ·         Задължително е заплащането на членски внос към Българско дружество по нефрология в размер на 50 лв. 
    ·         Плащанията биха могли да бъдат направени на място, но ние Ви препоръчваме да заплатите таксата и членския внос по банков път, като при регистрацията задължително предоставите копие от банковото бордеро на организаторите.
Банковата сметка на Българско дружество по нефрология е:
IBAN BG22UNCR 7000 1522 5922 81

/Основание за плащане - членски внос към БДН; такса за участие в Национална конференция по нефрология/.
3.  В конференцията няма развлекателни програми.
 
4.  В Националната конференция по нефрология няма да се допускат придружители.