Награди за участници в Националната конференция по нефрология

29 октомври, 2013

При закриването на Националната конференция по нефрология, гр. Хисар, 2013 г.,  организирана от Българското нефрологично дружество, Научният комитет в състав: проф. Възелов - председател и членове – проф. Робева и проф. Делийска обяви шестте награди – лаптопи, одобрени на заседание на Управителния съвет на БНД, с протокол №8/19.10.13 г., съответно  за най-добър постер, най-добра презентация и най-добре представил се млад лекар /до 40 год. възраст/.

Постер:
А. Костадинова, А. Венелинова, М. Йорданов, В. Минкова, Ф. Рушидова, Р. Робева. Гломерулни увреждания при болни лекувани с D - пенициламин.
Д. Йонова, И. Трендафилов , Е. Възелов, В. Папазов, М. Георгиев, М. Лубих, И. Георгиева, В. Стаменова, Т. Александрова. ОКСИДАТИВЕН СТРЕС ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ И ВРЪЗКАТА МУ С ВТОРИЧЕН ХИПЕРПАРАТИРОИДИЗЪМ.
Орални презентации:
Ж.Филипов, Б. Златков, Е. Паскалев, Д. Свинаров. Коригируеми фактори влияещи на нивото на витамин Д при пациенти с бъбречна трансплантация .
Р. Койчева, В. Чолаков, Р. Илиев, В. Цонева.  ВЛИЯНИЕ НА СЕРУМНИЯ МАГНЕЗИЙ ВЪРХУ ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА КАЛЦИЕВО-ФОСФОРНАТА ОБМЯНА ПРИ БОЛНИ НА ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА.
В. Василев, И. Цачева, В. Стоянова, М. Раданова, В. Лазаров, Х. Шиваров, И. Калудина, Г. Ранчев, Я. Коларска, В. Шурлиев, Б. Делийска. СПЕЦИФИЧНОСТ НА АВТОАНТИТЕЛАТА КЪМ C1q ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛУПУСНА НЕФРОПАТИЯ.
Най-добре представил се млад лекар:
Н. Гергинова, М. Любомирова, Е. Андреев, Р. Кръстева, Б. Богов, Т. Тодоров. EПИДЕМИОЛОГИЯ НА МЕМБРАНОЗНИЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ.
                  
Честито на младите ни колеги!